Hyvinvointialueille

Hyvinvointialueille

Maakuntien tilakeskus toimii hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena. Se tarjoaa hyvinvointialueille tilatietopalveluitaan ja asiantuntemustaan. Yhteisenä tavoitteena on turvata tulevaisuuden hyvinvointia terveiden, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen avulla.

Hyvinvointialueet ovat koonneet perus-, käyttötarkoitus-, kunto-, korjaus- ja mahdolliset vuokravastuutiedot alueellaan sijaitsevista tiloista Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun. Yhteen paikkaan kootut ajantasaiset ja yhteismitalliset tilatiedot tukevat hyvinvointialueiden ja aluevaltuutettujen päätöksentekoa sekä mahdollistavat valtakunnallisen kokonaiskuvan muodostamisen julkisista tiloista.

Hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

Maakuntien tilakeskus on laissa hyvinvointialueesta säädetty valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Se hallinnoi hyvinvointialueiden tilatietoja, tilojen kustannus- ja investointitietoja sekä tuottaa niihin liittyviä palveluita. Valtioneuvostolle osaamiskeskus laatii selvityksiä hyvinvointialueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle myös muita toimitila- tai kiinteistöhallinnon tehtäviä, kun niistä valtion ohella tuli Maakuntien tilakeskuksen omistajia vuoden 2023 alussa.

Toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen ydin on tiedolla johtamisessa. Paikallisesti täsmällinen ja alueellisesti vertailukelpoinen data mahdollistaa entistä täsmällisemmät analyysit, tavoitteellisemman tilajohtamisen sekä uudenlaisten tilahallinnointi- ja -käyttötapojen innovoinnin. Valtakunnallisesta osaamiskeskuksesta hyötyvät siis kaikki.

Lue lisää