Tilainvestointiselvitykset

Tilainvestointiselvitykset

Maakuntien tilakeskus on laissa hyvinvointialueesta mainittu valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Se hallinnoi hyvinvointialueiden tila-, tilojen kustannus- ja investointitietoja sekä tuottaa niihin liittyviä palveluita. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen kokonaiskuva käynnissä olevien rakennushankkeiden laajuudesta, kestoista ja kustannuksista.

Osaamiskeskus laatii lakisääteisesti valtioneuvostolle selvityksiä hyvinvointialueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Yhteisenä tavoitteena on tilatiedon avulla turvata tulevaisuuden hyvinvointia terveiden, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen avulla.

Lue lisää: