Tilainvestointiselvitykset

Tilainvestointiselvitykset

Maakuntien tilakeskuksen selvittää vuosittain sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilainvestointeja. Tavoitteena on luoda valtakunnallinen kokonaiskuva käynnissä olevien rakennushankkeiden laajuudesta, kestoista ja kustannuksista.

Selvityksissä ovat mukana Manner-Suomen piirien kuluvan ja seuraavan neljän vuoden aikana valmistuvaksi ilmoittamat peruskorjaus-, perusparannus- ja uudisrakennushankkeet, joiden kustannusarvio ylittää 0,5 miljoonaa euroa. Investointikustannukset sisältävät rakentamisen sekä kiinteiden sairaalalaitteiden kustannukset. Mukaan on luettu myös hankkeita, jotka valmistuvat vasta tarkasteluajanjakson jälkeen mutta jotka on jo aloitettu tai joista on tehty investointipäätös.

Investointiennusteiden avulla kohti hyvinvointialueiden tarpeisiin sopivia tilaratkaisuja

Maakuntien tilakeskus on laissa hyvinvointialueesta mainittu valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Se hallinnoi hyvinvointialueiden tilatietoja sekä tilojen kustannus- ja investointitietoja ja tuottaa niihin liittyviä palveluita. Valtioneuvostolle osaamiskeskus laatii selvityksiä hyvinvointialueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista.

Yhteisenä tavoitteena on tilatiedon avulla turvata tulevaisuuden hyvinvointia terveiden, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten tilojen avulla.

Lue lisää: