Käyttökokemuksia

Käyttökokemuksia

Modulo-tilatietopalvelu on käytössä kaikilla Suomen hyvinvointialueilla lakisääteisesti.

Olemme koonneet tälle sivulle muutamia käyttäjäkokemuksia ja kommentteja tilatietopalvelun käytöstä.

Kuva Kallion pelastusasemasta

Case Keski-Uudenmaan pelastuslaitos: Kohti yhtenäisiä tilatietoja ja tilajohtamisen toimintamalleja

”Pelastuslaitokset ovat noudattaneet toisistaan poikkeavia käytänteitä asemiensa tilojensa vuokrauksessa, hallinnoinnissa ja ylläpidossa. Ennen Modulo-tilatietopalvelua meillä ei pelastuslaitoksella juurikaan ollut työkaluja tilojen vuokrakäytäntöjen hoitamiseen. Yhtenäiset ja läpinäkyvät tilahallinnan ja tilajohtamisen toimintamallit toivotettiin avosylin tervetulleiksi.”

Mikko Ilmonen
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen entinen palvelupäällikkö, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kiinteistövalmistelija

Keski-Uudellamaalla koetut palvelun hyödyt:

 1. Palvelu auttaa säästämään aikaa ja lisäämään käytössä olevien tilojen kustannustehokkuutta: kun data on koottu yhteen paikkaan helppokäyttöisessä ja ajantasaisessa muodossa, sitä ei tarvitse etsiä.
 2. Pelastuslaitokset toimivat monenlaisissa tiloissa, joista aiheutuu hyvin erilaisia kustannuksia. Palvelun avulla pystytään luomaan täsmällinen kokonaiskuva pelastuslaitoksen tiloista ja hahmottamaan, millaisia kustannuksia mistäkin tiloista syntyy.
 3. Suuri osa paloasemien tiloista on ensihoidon ja pelastuslaitoksen yhteiskäytössä. Palvelu mahdollistaa myös ensihoidon käytössä olevien tilojen kustannusten selvittämisen ja näin vuokrahintojen jyvityksen.

Lue lisää: Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ensijoukossa kehittämässä tilajohtamista

 

Case Pirkanmaan pelastuslaitos: Kokonaiskuva tiloista tukee päätöksentekoa, suunnittelua ja ennakointia

“Tilatietopalvelun avulla tilojemme kustannustehokkuus paranee, toimintamme tehostuu ja aikaa säästyy, kun kaikki data on koottu yhteen digitaaliseen paikkaan ajantasaisessa ja helppokäyttöisessä muodossa. Lisäksi palvelu auttaa perustelemaan ja ennakoimaan tila- ja investointitarpeita sekä helpottaa budjetointia.”

Joni Hakala
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tekninen päällikkö

Pirkanmaalla koetut palvelun hyödyt:

 1. Palvelu auttaa luomaan kokonaiskuvan siitä, missä ja minkälaisia pelastuslaitoksen tilat ovat, mihin niitä käytetään ja minkälaisia kustannuksia niistä syntyy. Kokonaiskuva tiloista ja niiden kustannuksista antaa työkaluja muun muassa talouden suunnitteluun.
 2. Yhteen palveluun kootun digitaalisen tiedon avulla voidaan vähentää nyt jatkuvasti nousevia tilakustannuksia ja ennakoida muutoksia. Lisäksi dataa voidaan hyödyntää tilatarpeiden suunnittelussa.
 3. Ajantasainen, päivittyvä ja valtakunnallinen vertailuaineisto tuottaa helposti hyödynnettävää tilatietoa strategisen päätöksenteon tueksi ja päätösten perustelemiseksi.

Lue lisää: Pirkanmaan pelastuslaitos otti käyttöönsä tilatietopalvelun

 

Kuva: Satasairaala

Case Satakunnan hyvinvointialue: Selvitys hyvinvointialueen tiloista ja kustannuksista

”Otimme ensimmäisenä hyvinvointialueena käyttöön Modulo-tilatietopalvelun. Kun tilatiedot on koottu yhteen paikkaan, voimme ensimmäistä kertaa luoda kokonaiskuvan käytössämme olevista tiloista ja niiden kustannuksista. Siirtyminen mututiedosta tiedolla johtamiseen on tärkeä edistysaskel matkalla kohti hyvinvointialueen tilahallintoa.”

Miia Hietapakka
Satakunnan hyvinvointialueen kiinteistövalmistelija

Satasoten valmistelussa koetut palvelun hyödyt:

 1. Palvelu tuo suunnitelmallisuutta hyvinvointialueen tilatietojen kokoamiseen ja edistää päätöksentekoa.
 2. Yhteen palveluun koottu digitaalinen, helposti saatava ja päivitettävä tilatieto tukee koko hyvinvointialueen tilahallintaa ja säästää aikaa.
 3. Valtakunnallisesti yhteismitallinen tieto ja tunnusluvut auttavat havaitsemaan kehityskohteita hyvinvointialueen tilojen hallinnassa, hahmottamaan tulevien vuosien kustannuksia ja raportoimaan tietoja.

Lue lisää: Satasote käyttöönotti ensimmäisenä hyvinvointialueena Modulo-tilatietopalvelun

 

Case Kainuun sairaanhoitopiiri: Väestö ikääntyy, tilat muuntuvat

Kainuun sairaanhoitopiiri on ollut ensimmäisiä tilatietopalvelun käyttäjiä, sillä se on ollut mukana Maakuntien tilakeskuksen tilatietopalvelussa jo sen pilottivaiheesta lähtien.

“Mitä tarkemmiksi tietoja on jumpattu, sitä enemmän palvelusta on ollut hyötyä. Sairaalassa on monenlaisia tiloja. Leikkaussali on tietysti kalliimpaa tilaa kuin varastotila, ja tilatietopalvelussa tiloille saadaan helposti ja nopeasti laskennallinen hinta. Sieltä tiedot voidaan myös ajaa suoraan talousjärjestelmiimme”.

Veli-Pekka Mustonen
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sairaalainsinööri

Kainuussa koetut palvelun hyödyt:

 1. Tilatarpeisiin reagoidaan nopeammin, kun kentällä voidaan katsella samoja tietoja omilla katseluoikeuksilla.
 2. Tilatiedon tarkka kirjaaminen auttaa pitkän tähtäimen suunnittelussa. Kun suunnitellaan uusia tiloja ja investointeja, tärkeään asemaan nousevat tilatiedon lisäksi myös väestön rakenteeseen liittyvät ennusteet.   
 3. Palvelusta saadaan valtakunnallista vertailuaineistoa, joka voi auttaa oman alueen tilojen ja energian käytön hallinnassa.

Lue lisää: Kainuussa tilatietopalvelu tuo avoimuutta ja toimintavarmuutta

 

Case Vaasan sairaanhoitopiiri: Tehostaa toimintaa ja säästää työaikaa

Vaasan sairaanhoitopiiri on yksi tilatietopalvelun ensivaiheen asiakkaista. Vaasassa on käytetty tilatietopalvelua syksystä 2019 asti. Palvelu on ahkerassa käytössä, sillä sitä käytetään päivittäin.

“Olen erittäin toiveikas ja innostunut palvelusta. Tähänastisen käyttökokemuksen perusteella meidän on esimerkiksi jatkossa helppo seurata, ovatko kaikki tilat käytössä, ja mikä vuokrasopimuksien tilanne on. Minulla on suuret odotukset palvelun tuomista hyödyistä.”

Ulf Stenbacka
Vaasan sairaanhoitopiirin tekninen johtaja

Vaasassa koetut palvelun hyödyt:

 1. Erityisen hyvää järjestelmässä ovat sen helppokäyttöisyys sekä haku- ja suodatustoiminnot.
 2. Aiemmin tietojen etsintä oli työlästä ja pääasiassa vain yhden ihmisen varassa. Palvelun käyttö voi parhaillaan säästää jopa parikin kuukautta työaikaa muihin asioihin.
 3. Sairaanhoitopiirien välisen vertailukelpoisen tiedon ansiosta on helpompi havaita kehityskohteita ja siten säästää aikaa ja vaivaa.

Lue lisää: Käyttökokemukset Tilatietopalvelusta: tehostaa toimintaa ja säästää työaikaa