Kuntien tilatieto

Kuntien tilatieto

Maakuntien tilakeskuksen tehtävänä on muodostaa kokonaiskuva kuntien ja kuntakonsernien käytössä olevista tiloista sekä luoda tietokanta ja malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Lopputuloksena Suomen kunnilla on käytössään helppokäyttöistä, digitaalista ja ajantasaista tietoa oman tilajohtamisensa tueksi.

Kuntien tilatiedon yhteen kokoaminen on sote-ratkaisusta riippumaton itsenäinen kokonaisuus, joka etenee kahdessa vaiheessa: olemassa olevan valtakunnallisen tiedon kokoamisesta kohti tarkempaa kuntakohtaista tiedon analysointia.

Yksi Maakuntien tilakeskuksen tärkeimmistä tehtävistä on tukea kuntien tilajohtamista ja auttaa kuntia toimimaan kustannustehokkaasti tarpeitaan vastaavissa tiloissa.

Päivittyvät kiinteistö- ja rakennustiedot

Käynnistimme keväällä 2020 yhteistyön kuntien kanssa keräämällä kuntien tilatiedon tarpeita ja toiveita. Tämä tieto muodostaa pohjan Maakuntien tilakeskuksen tulevien vuosien palveluiden kehitystyölle.

Sovimme keväällä yhteistyöstä ja tiedon jakamisesta myös Digi- ja väestötietovirasto (DVV) kanssa. DVV:n ylläpitämän rakennusrekisterin avulla muodostimme ensimmäisen kansallisen kuntien omistamien tilojen tilannekuvan syksyllä 2020, jota nyt täydennämme ja parannamme kuntien omilla tiedoilla.

Kuntien omien tietojen kokoamisen aloitimme syksyllä 2020. Ensimmäiseen tiedonkeruuvaiheeseen osallistui 24 kuntaa, joiden kiinteistö- ja rakennustietojen avulla testasimme yhdessä kuntien kanssa kehittämäämme valtakunnallista tilatietomallia. Toiseen tiedonkeruuvaiheeseen tuli mukaan seuraavat noin 60 kuntaa. Kesään 2021 mennessä mukana on jo lähes 80 sopimuskuntaa.

Tavoitteenamme on vuonna 2021 saada mukaan yhteensä noin 150 kunnan tiedot, jotta valtakunnallinen tilannekuva olisi riittävän tarkka ja jotta tietojen alueellinen ja valtakunnallinen vertaileminen olisi mahdollista, palvelisi päätöksentekoa ja  mahdollistaisi tietoon perustuvan tilajohtamisen.

Tervetuloa mukaan!

***

Kuva Marko Suomelasta

Lisätietoja:
Marko Suomela
projektipäällikkö
p. 029 471 2020
etunimi.sukunimi(at)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntien tilakeskus Oy