Från undantagsläge till återuppbyggnad

torsdag 02.04.2020 | Utveckling

Jukka Latvala.

Vi lever på många sätt i undantagstider. Under de senaste veckorna har vardagen förändrats för många av oss. Var och en har stött på utmaningar både hemma och på arbetet, och tillsammans i våra egna gemenskaper har vi lärt oss att leva under avvikande förhållanden och lösa många problem.

När vi blickar framåt har vi säkert lärt oss mycket nytt av denna tid. Vi kan vara säkra på att när livet normaliseras står vi även då inför svåra situationer när vi återuppbygger samhället efter coronaepidemin. Den ekonomiska situationen kommer att vara en utmaning för oss alla. För att tackla situationen behövs samarbete och bästa möjliga medel och verktyg.

En av de viktigaste uppgifterna för Landskapens lokalcenter kommer att vara stödjandet av lokalstyrningen i kommunerna. Avsikten är att kommunerna i framtiden ska ha i bruk aktuella och lättanvända data om lokaler till stöd för sin lokalstyrning. Kommunerna har möjlighet att med de verktyg vi utvecklat jämföra egna data med nationella eller samarbeta med andra kommuner.

Förutom med kunderna samarbetar vi i det första skedet av projektet med myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vår avsikt är även i detta fall att dra nytta av befintliga data som skapar en grund för den första nationella lägesbilden. Denna bild kompletteras i fortsättningen med kommunernas egna data.

Det egentliga arbetet vill vi inleda genom att fråga kommunerna om behov och önskemål avseende lokalstyrning. Det är ytterst viktigt för oss att få höra hur kommunerna själva ser på sin situation och hurudana tjänster vi kunde producera för dem. I morgon skickar vi en enkät till alla kommuner.

Vi är mycket tacksamma för varje svar vi får då de ökar vår förståelse för kommunernas nuläge och hjälper oss att i fortsättningen rikta bästa möjliga tjänster till kommunerna.

 

Jukka Latvala

Verkställande direktör
Landskapens lokalcentral

 

Dela i sociala medier