Kommunernas beräkning av hyror för lokaler som används av social- och hälsovården samt räddningsväsendet startade i Skenarios-tjänsten

torsdag 02.06.2022 | Utveckling, Kommunernas lokalinfo, Lokalitetstjänsten, Kommuner, Välfärdsområde

De första kommunerna har i Skenarios-tjänsten fått tillgång till de uppgifter som överförs från kommunerna till välfärdsområdena. Uppgifterna gäller lokaler som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet och som skickats från kommunens välfärdsområde till Landskapens lokalcentral. Nu kan dessa kommuner fastställa hyrorna för de lokaler de hyr ut till välfärdsområdena, och om de önskar kan de sköta ärendet från upprättande av hyresavtal till elektronisk underskrift.

Hyran för lokaler som kommunen besitter och hyr ut till välfärdsområdet ska fastställas för den hyresperiod på 3 + 1 år som inleds 1.1.2023 och i enlighet med vad som nämns om fastställande av hyra i den av statsrådet i april 2022 utfärdade förordning om fastställande av hyran mellan kommunen och välfärdsområdet.

”För kommunerna som använder vår Skenarios-tjänst har vi gjort det så enkelt och lätt som möjligt att fastställa hyran i enlighet med förordningen. Förutom den digitala tjänsten finns även en nationell hyresavtalsmodell som innehåller ett färdigt hyresavtalsformulär, allmänna hyresavtalsvillkor och anvisningar för tillämpningen av dessa samt förteckningar över ansvarsfördelning specificerade enligt typ av byggnad. Kommunerna kan använda och redigera dessa efter eget behov”, berättar Marko Suomela, projektchef för kommunernas lokalinfo på Landskapens lokalcentral.

I Skenarios-tjänsten kan kommunerna nu

 • granska uppgifter som fanns hos välfärdsområdet i maj 2022 om lokaler som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet och som överförs från kommunerna
 • komplettera och specificera uppgifter, i synnerhet sådana som påverkar hyran, såsom verkställda och kommande investeringar
 • välja hur värdet på den tekniska delen av kapitalhyran fastställs, eller välja förfarandet med intern hyra
 • beräkna en hyresuppskattning och få en specifikation på dess innehåll
 • fastställa hyran, upprätta ett hyresavtal och lägga till nödvändiga villkor och bilagor i hyresavtalet
 • upprätta ett hyresavtal för elektronisk underskrift av kommunen och välfärdsområdet när det är aktuellt.

Kommunerna får uppgifterna i Skenarios specificerat efter välfärdsområde

I Skenarios-tjänsten sparas uppgifterna som kommunerna på Fasta Finland sände välfärdsområdena under våren. Uppgifterna förs in i Skenarios-tjänsten för kommunernas bruk allteftersom välfärdsområdena meddelar att de är färdiga med sammanställningen av uppgifterna. I den första delen överfördes uppgifterna för följande välfärdsområdens kommuner och Helsingfors stad:

 • Södra Karelen
 • Södra Österbotten
 • Helsingfors
 • Kajanaland
 • Mellersta Finland
 • Mellersta Nyland
 • Kymmenedalen
 • Västra Nyland
 • Norra Savolax
 • Satakunta
 • Vanda-Kervo
 • Södra Savolax

”Genom att ingå ett samarbetsavtal med oss får kommunerna tillgång till Skenarios-tjänsten med dess egenskaper att beräkna hyror och upprätta hyreskontrakt. Vi är flexibla vad gäller kommunernas tidsschema och önskemål. För kommunerna är användningen av våra tjänster frivillig, enkel och avgiftsfri”, berättar Suomela.

 

Dela i sociala medier