Kommunernas bygg- och lokalbestånd utreds

fredag 24.04.2020 | Utveckling

Som en del av regeringens produktivitetsåtgärder har finansministeriet inlett ett projekt vars första fas är att få en heltäckande bild av kommunernas bygg- och lokalbestånd. Utredningen genomförs av Maakuntien tilakeskus Oy. En styrgrupp har tillsatts som stöd för arbetet.

Det långsiktiga målet med utredningen är att hitta metoder för att minska investeringstrycket i anslutning till kommunernas byggbestånd och att utveckla kommunernas lokalhantering. Samtidigt utreds möjligheterna att skapa en riksomfattande databas.

 

Ordförande för projektets styrgrupp är understatssekreteraren Päivi Nerg från finansministeriet.

Styrgruppens övriga medlemmar:

Virpi Ekholm, fastighetsdirektör, Tammerfors stad

Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet

Timo Korhonen, direktör, Tilakeskus, Joensuu stad

Jukka Latvala, verkställande direktör, Maakuntien tilakeskus Oy

Armi Liinamaa, konsultativ tjänsteman, finansministeriet

Minna Perähuhta, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet

Jani Pitkäniemi, överdirektör, finansministeriet

Juha Sarkio, överdirektör, finansministeriet, tfn

Paavo Taipale, chef för samhällsteknik, Finlands Kommunförbund

 

Mandatperioden för styrgruppen och det sekretariat som tillsatts till stöd för styrgruppen är 10.3.2020 –31.12 .2021.

 

Ytterligare information:

Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, tfn 02955 30018, Minna-marja.jokinen (at) vm.fi

Pauliina Pekonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 3008, pauliina.pekonen(at)vm.fi

Jukka Latvala, verkställande direktör, tfn 029 471 2002, jukka.latvala (at) maakuntientilakeskus.fi

 

Se även

Finansministeriet och Maakuntien tilakeskus ingick ett serviceavtal om information om lokaler

 

Dela i sociala medier