Kommunprojektet inleds – önskemål och behov kartläggs med hjälp av en enkät

måndag 27.04.2020 | Utveckling

Samarbetet mellan Landskapens lokalcentral och kommunerna inleds. Syftet med enkäten som nästa vecka sänds till kommunerna, är att öka förståelsen för önskemål och behov som kommunerna har gällande lokalstyrningen. Därutöver har lokalcentralen avtalat om ett samarbete med myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

En av de viktigaste uppgifterna som tilldelats lokalcentralen är att stödja kommunerna med sammanställningen av information om lokaler. Syftet är att ta fram en komplett bild av alla lokaler som ägs av kommunerna och kommunkoncernerna och skapa en mall för att förvalta fastighets- och byggnadsdata. Avsikten är att alla kommuner i Finland i fortsättningen har till sitt förfogande aktuella uppgifter till stöd för lokalstyrningen. De digitala och lättanvända datauppgifterna ger kommunerna framöver en smidig metod att jämföra sina egna uppgifter med nationella och möjliggör ett interkommunalt samarbete inom lokalstyrningen.

Kommunprojektet framskrider på två delområden: sammanställning av riksomspännande data och kommunvis specificerad dataanalys.

Det fösta skedet satte igång när Landskapens lokalcentral och myndigheten för digitalisering och befolkningsdata avtalade i april om ett samarbete avseende datadelning. Detta betyder att man i samband med skapandet av den första kommunala lägesbilden kommer att dra nytta av byggnadsregistret som förvaltas av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Denna lägesbild uppdateras framöver med kommunernas egna uppgifter.

– Det här är en bra sak då vi nu kan hjälpa kommunerna och kommunkoncernerna att uppdatera och analysera data och via det planera servicenätet, berättar Marko Suomela, projektchef för projektet kommundata.

Utgångspunkten för servicen är kommunernas önskemål och behov

Det egentliga samarbetet med kommunerna inleds denna vecka genom en enkät som utförs tillsammans med Kantar TNS. Syftet är att omedelbart i initialskedet av samarbetet öka kundförståelsen hos Landskapens lokalcentral och hjälpa kommunerna att utveckla bästa möjliga tjänster för lokalstyrning i fortsättningen.

– Med hjälp av enkäten vill vi höra hur kommunerna i Finland själva ser på sin situation och hurudana data och tjänster kommunerna främst behöver till stöd för lokalstyrningen, berättar verkställande direktör Jukka Latvala.

Av kommunens inflytelserika yrkespersoner frågas bland annat om deras erfarenheter av lokalstyrningens nuläge, aktuella utmaningar och behov och önskemål avseende lokalstyrningen.

– Förutom rena sifferuppgifter är kommunernas egna erfarenheter av största värde för oss då vi i fortsättningen tillsammans med kommunerna planerar vår verksamhet, fortsätter Latvala.

Länken till enkäten skickar vi till alla kommuner i Finland den sista veckan i april. Enkäten kan man svara på ända till mitten av maj.

 

Dela i sociala medier