Asiantuntija esittelyssä: Juho Keskiväli, taloushallinnon asiantuntija

perjantai 03.02.2023 | Henkilöstö ja organisaatio, Rekrytointi, Maakuntien tilakeskus

Olen Juho Keskiväli ja toimin Maakuntien tilakeskuksessa taloushallinnon asiantuntijana.

Tehtäväni on avustaa hyvinvointialueita Modulo-tilatietopalvelun käyttöönotossa ja tilakustannusten mallintamisessa. Vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ottivat vastuulleen sote- ja pela-palveluiden tuottamisen ja hallintaansa kiinteistöt, rakennukset ja toimitilat, joissa ne tuottavat palveluitaan. Tilat voivat olla omistettuja tai vuokrattuja.

Palveluidemme käyttö on tiivistä yhteistyötä jokaisen hyvinvointialueen tila- ja taloushallinnon kanssa. Pidän asiakkaiden kanssa työskentelemisestä, ja on palkitsevaa nähdä, miten asiat edistyvät.

Tärkein työtehtäväni on auttaa hyvinvointialueita hahmottamaan yksittäisten tilojen tai käyttäjien kokonaiskustannuksia, joita tilojen käytöstä aiheutuu. Mallia kutsutaan sisäiseksi vuokraksi. Jokainen hyvinvointialue, yhdessä Manner-Suomen kuntien kanssa, on tehnyt suuren työn sote-uudistuksessa tilapuolen kanssa. Seuraava vaihe on talouspuolen eurojen yhdistäminen tiloihin.

Tällä hetkellä (talvi 2022–2023) avustan hyvinvointialueita budjetoimaan omien ja vuokrattujen tilojen kustannuksia. Osallistun viikoittain hyvinvointialueiden Modulon käyttöönottoprojekteihin, joissa isossa roolissa ovat tilojen lisäksi eurot, jotka kohdistuvat tiloihin. Hyvinvointialueet tarvitsevat toimiakseen suuren määrän tiloja. Näiden tilojen hallinta, niiden kustannukset ja tulevaisuuden investoinnit ovat työni keskiössä.

Työllämme on yhteiskunnallista merkitystä: täsmälliset, ajantasaiset ja helppokäyttöiset tila- ja niiden taloustiedot tukevat hyvinvointialueiden tilajohtamista. Palvelumme tarjoavat kattavat digitaaliset työkalut arjen tilahallintaan ja myös muun muassa tietojen analysointiin.

Työni onnistumisen edellytyksinä ovat asiakaspalveluhenkisyys sekä uskallus tarttua nopeasti ongelmiin ja haasteisiin, jotta niihin löydetään ratkaisut mahdollisimman ketterästi. Työssäni tarvitaan myös numeroiden ymmärtämistä ja erinomaisia Excel-taitoja. On tärkeää osata hahmottaa kokonaisuuksia ja eri asioiden riippuvuuksia.

Maakuntien tilakeskuksessa arvostetaan oma-aloitteisuutta, innovatiivisuutta, järjestelmällisyyttä sekä pelotonta asennetta tarttua uusiin asioihin. Kyky itsenäiseen työskentelyyn on niin ikään tärkeä ominaisuus, vaikka toki myös hyviä vuorovaikutustaitoja tarvitaan. Etätyöskentely on oiva esimerkki tästä: töiden tekeminen kotoa käsin edellyttää sekä itsenäistä työotetta että taitoja sujuvaan kommunikointiin, jotta esimerkiksi Teams-palaverit saadaan järjestettyä ja tarvittavat asiat niissä käsiteltyä.

Maakuntien tilakeskukseen oli helppo tulla töihin. Uuden työntekijän ei tarvitse olla valmis ja osata kaikkea, vaan eri aihealueisiin perehdytetään. Aina voi kysyä – tyhmiä kysymyksiä ei ole. Pidän tilakeskuksessa työskentelystä, koska teemme yhdessä työtä saman päämäärän eteen. Tittelistä riippumatta istumme kaikki saman pöydän ääressä keskustelemassa, vaihtamassa mielipiteitä ja kehittämässä palvelujamme eteenpäin. Palvelujen kehitys- ja testaustyössä myös asiakkaillamme on luonnollisesti merkittävä rooli, jotta varmistamme, että palvelumme vastaavat nykyisiin ja tuleviin tarpeisiin.

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa