Vuokrasopimuksen asiakirjapohjat

Vuokrasopimuksen asiakirjapohjat

Maakuntien tilakeskus on julkaissut hyvinvointialueille ja kunnille maksuttoman työkalupakin vuokrasopimusten laatimiseen. Pakki sisältää vuokrasopimuspohjan, yleiset vuokrasopimusehdot, rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot, käyttöoikeussopimuksen sekä taulukkopohjan vuokratietojen kokoamista varten. Sopimusasiakirjoja varten on laadittu myös soveltamisohjeet.

Vuokrasopimusten asiakirjapohjat voi ladata suomen- ja ruotsinkielisinä Word- ja Excel-tiedostoina alla olevista linkeistä. Ne ovat saatavilla myös Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilavalmistelijoiden Teams-kanavasta.