Webbsidorna publiceras på svenska 9. november.

Landskapens lokalcentral Ab

Ansvaret för anordnandet av tjänster med tillhörande fastighetsbestånd övergår till landskapen år 2020. I och med reformen har det nya servicecentret Landskapens lokalcentral Ab hand om de lokaler som landskapen har behov av, från lokaler för specialsjukvård, hälsocentraler och socialtjänster till räddningsstationer och kontor. Bolaget grundades i januari 2017 som dotterbolag till Senatfastigheter och finansieras i detta skede av Senatfastigheter.
Lokalcentralens uppdrag är att trygga den främsta kompetensen och expertisen inom fastighetsförvaltning för landskapen och genom detta den bästa verksamhetsmiljön för såväl tjänster inom social- och hälsovården som för landskapets övriga funktioner. Bolaget erbjuder expertis inom planering och finansiering av fastigheter och investering i fastigheter. Målet är att lokalerna stödjer verksamheten och beaktar framtida behov, såsom ny vårdteknologi och digitalisering. Lokalcentral tryggar med sin betydande inköpsvolym och -expertis förutsättningarna för kostnadsbesparingar.

Tjänster som erbjuds av bolaget

 • Ansvar för samtliga lokaler som landskapet behöver för sin verksamhet i egenskap av uthyrare.
 • Uthyrning av lokalerna i bolagets ägo, i första hand för användning av landskapen och uthyrning av lokaler som hyrs av andra aktörer endast för användning av landskapet. I hyran ingår vård och underhåll av fastigheterna samt ersättning för kapitalkostnader.
 • Nära samarbete med aktörer inom landskapet vid behovsutredningar för byggande. I investeringarna ingår behovsutredning, projektplan och egentligt genomförande och kostnaderna för dessa.
 • Ansvar för beredskap och beredskapsplanering för fastigheterna samt fastigheternas försörjningssäkerhet.

Bolaget byggs upp i samarbete

”Vi bygger upp bolaget i samarbete med intressentgrupperna för att betjäna de framtida landskapen, alltså oss medborgare. Bolaget överförs till landskapen så fort som det är möjligt. Jag hoppas på en öppen inställning och deltagande i samarbetet från kommunernas sida och bland dem som förbereder landskapen – på detta vis når vi det bästa slutresultatet”, säger Landskapens lokalcentral Ab:s verkställande direktör Olavi Hiekka.

Eftersom bolaget genast i början av sin verksamhet betalar samtliga kostnader som förorsakas av landskapens lokalbehov samt personalens löner, bör det i slutet av år 2019 åtminstone ha fungerande hyresavtal och betalningssystem. Det bör även säkerställas att tjänsterna fortgår utan problem vid övergångsskedet av vård- och landskapsreformen. Bolaget ser även till att personalen bevarar de rättigheter och skyldigheter som ingår i arbets- eller tjänsteförhållandet och som är giltiga vid övergångsskedet.

Landskapens lokalcentralens verksamhet inleds stegvis. Planeringen och beredningen av bolaget har skett tillsammans med ett riksomfattande nätverk av experter. Projektorganisationen som utgörs av experter inom landskapen fortsätter bygga funktionerna och tjänsterna tillsammans med övriga expertnätverk.

För närvarande arbetar 13 personer inom bolaget, en del nära landskapens organisationer runt om i landet. Dessutom “hyr” bolaget arbetstid av experter inom sjukvårdsdistrikt och specialomsorgsdistrikt. Under beredningsperioden arbetar några tiotals personer för bolaget. Efter landskapsreformen den 1 januari 2020 övergår personalen inom fastighetsförvaltningen i landskapen till att arbeta för bolaget. Till bolaget övergår då cirka 1 200 personer.

Bolagets styrelse utgörs av Jari Sarjo, (ordf.) Senatfastigheter, Jorma Heinonen, Senatfastigheter och Riku Jylhänkangas, Finansministeriet.

Läget för beredningen av bolaget 9/2017

 • En inledande bedömning av tillgångarna som överförs till bolaget den 1 januari 2020 har utförts, kräver fortsättningsvis betydande precisering
 • Tillgångarnas värde 9/2017 uppskattas till 3,4 md €, skulder cirka 2 md €, framtida projekt över 4 md €
 • En preliminär affärsmodell, grundläggande utredning av ekonomiförvaltningen, preliminär ICT-arkitektur, servicelöfte och grunder för uthyrningen har utarbetats
 • De mest centrala cheferna för förvaltningen av bolaget och några ytterligare personer har rekryterats
 • En kartläggning av lokaler som hyrs av kommunerna har påbörjats (FSG-konsultointi)
 • Löfte om uppskattade hyror för simuleringsprocessen samt av den egna balansen och andrahandsuthyrning 5/2018
 • Aktiv informering om beredning av bolaget och bolagets verksamhet på webbplatsen som öppnas i oktober

Mer information om bolaget:

Olavi Hiekka
verkställande direktör
Landskapens lokalcentral Ab
tfn 0400 252 394
olavi.hiekka(a)maakuntientilakeskus.fi

Pauliina Haro

Pauliina Haro

asiakkuuspäällikkö
029 471 2008

Heli Huopainen

Heli Huopainen

asiakkuuspäällikkö
029 471 2006

Henrik Kalske

Henrik Kalske

investointi- ja asiakkuuspäällikkö
029 471 2029

Joel Laakso

Joel Laakso

asiakkuuspäällikkö
029 471 2009

Jussi Niemi

Jussi Niemi

asiakkuuspäällikkö
029 471 2001

Pasi Korte

Pasi Korte

asiakkuusjohtaja
029 471 2037

Jukka Latvala

Jukka Latvala

toimitusjohtaja
029 471 2002

Ari Maaninen

Ari Maaninen

tietopalvelujohtaja
029 471 2003

Stana Porvali

Stana Porvali

viestintäpäällikkö
029 471 2032

 

Osmo Knaappila

Osmo Knaappila

kehityspäällikkö
029 471 2018

Iiris Murto

Iiris Murto

kehityspäällikkö,
data-analytiikka
029 471 2007

Jouni Pääkkönen

Jouni Pääkkönen

kehityspäällikkö
029 471 2013

Pekka Tuomela

Pekka Tuomela

kehityspäällikkö
029 471 2021

Mirko Ahonen

Mirko Ahonen

kehityspäällikkö
029 471 2034

Roope Lappalainen

Roope Lappalainen

Modulo-asiantuntija
029 471 2031

Valtteri Väisänen

Valtteri Väisänen

Modulo-asiantuntija
029 471 2033

Armi Kouhia

Armi Kouhia

tilatietokäsittelijä
029 471 2035

Elja Kaitila

Elja Kaitila

tilatietokäsittelijä
029 471 2005

Lasse Levomäki

Lasse Levomäki

tilatietokäsittelijä
029 471 2026

Leena Lampinen

Leena Lampinen

tilatietokäsittelijä
029 471 2030

Nestori Reunanen

Nestori Reunanen

tilatietokäsittelijä
029 471 2027

Pia Riikola

Pia Riikola

tilatietokäsittelijä
029 471 2024

Jussi Soini

Jussi Soini

tilatietokäsittelijä
029 471 2020

Eija Tammiaro

Eija Tammiaro

tilatietokäsittelijä
029 471 2023

Emma Uitto

Emma Uitto

tilatietokäsittelijä
029 471 2028

Kirsi Vesaikko

Kirsi Vesaikko

Controller
029 471 2022

Sanna Ala-Kurikka

Sanna Ala-Kurikka

Controller
029 471 2038

Juho Keskiväli

Juho Keskiväli

taloushallinnon asiantuntija
029 471 2025

Sami Kauppinen

Sami Kauppinen

järjestelmäarkkitehti
029 471 2012

Marko Timonen

Marko Timonen

järjestelmäasiantuntija
029 471 2017

Aino Pensala

Aino Pensala

data-analyytikko
(perhevapaalla)

Janne Javanainen

Janne Javanainen

data-analyytikko
029 471 2015

Pauliina Vanninen

Pauliina Vanninen

hallintokoordinaattori
029 471 2000

Marika Kyrklund

Marika Kyrklund

asiakkuuspäällikkö