Styrgruppen stöder utredningsarbetet av kommunernas omfattande fastighetstillgångar

torsdag 11.06.2020 | Utveckling

Styrgruppens medlem Jani Pitkäniemi, överdirektör för kommun- och regionförvaltningsavdelningen. Bild: Jarkko Mikkonen

Hela den offentliga ekonomin har fördel av bättre lokalitetsinformation, tror Jani Pitkäniemi, medlem av styrgruppen för utvecklingsprojektet för kommunernas lokalitetsinformation. Styrgruppen efterlyser jämförbar information och vill befrämja ett gemensamt arbete inom den offentliga förvaltningen.

Landskapens lokalcentral har under det första skedet som uppgift att bilda en helhetsbild av de lokaler som ägs av kommunerna och kommunkoncernerna och efter detta skapa en databas och en modell för underhållet av fastighets- och byggnadsuppgifter. Projektet som är en del av regeringens produktivitetsåtgärder har initierats av finansministeriet.

Som stöd för arbetet finns en styrgrupp, vars medlemmar består av kommunerna, Finlands kommunförbund, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, finansministeriet och Landskapens lokalcentral. Styrgruppens medlem Jani Pitkäniemi, överdirektör för kommun- och regionförvaltningsavdelningen, berättar att styrgruppen sammanträdde för andra gången i juni.

Gränsdragningen kan komma att ändras under projektets gång

– Vi hade en givande diskussion om huruvida sammanställandet av en helhetsbild av kommuninformationen endast gäller kommunernas balansräkningar eller även hyresavtal. Gränsdragningen för utredningen kommer sannolikt att flyttas under arbetets gång. Det lönar sig inte att göra en för snäv avgränsning – kanske hellre då en för ambitiös än en för begränsad, summerar Pitkäniemi.

Styrgruppens viktigaste uppgift är enligt honom att följa upp och uppdatera projektplanen, både för strategins och målsättningarnas del.

– För närvarande pågår många stora offentliga projekt såsom social- och hälsovårdsreformen och projektet med att upprätta ett register och en dataplattform för den byggda miljön som leds av miljöministeriet. En av styrgruppens uppgifter är även att säkerställa att det inte görs överlappande arbete inom de olika projekten och att intressentprojektens förehavanden fungerar tillräckligt bra ihop.

Hela den offentliga förvaltningen har nytta av lokalitetsinformationen

Pitkäniemi anser att anläggningsförvaltningen i vårt land ligger på en relativt bra nivå, men informationens omfattning och mätbarhet kunde förbättras.

– I de fastigheter som ägs av kommunerna finns tillgångar till ett värde av tiotals miljarder euro, volymen är med andra ord enorm. Landskapens lokalcentral har en viktig roll i projektet som realisatör och främjar samarbetet med olika aktörer.

Hela den offentliga förvaltningen kommer enligt honom att ha nytta av en noggrannare lokalitetsinformation. Han räknar upp flera anledningar till att projektet är viktigt såsom att befolkningen åldras, att flyttningsrörelsen inom Finland är livlig och att byggnaderna i många kommuner börjar nå slutet av sin livslängd. Allt detta avspeglas i anläggningsförvaltningen och därigenom i kommunernas ekonomi.

Lokalitetsinformationens jämförbarhet kan hjälpa till att trygga servicen
Fastighetsdirektör för Tammerfors stad Virpi Ekholm. Bild: Matti Immonen.

En annan medlem av styrgruppen, Virpi Ekholm, fastighetsdirektör för Tammerfors stad, konstaterar att förvaltningen av fastighetsegendomen och lokalitetsinformationen redan nu ser bra ut i många kommuner och att informationen jämförs åtminstone mellan större kommuner.

– Tammerfors är en växande stad och därför är de lokaler som behövs för olika tjänster, informationen om lokalerna och utvecklandet av produktiviteten viktiga för oss. Vi är motiverade att se, om projektet kan ge oss jämförelseuppgifter om kommunernas fastighetsegendom som hjälper oss jämföra och utveckla produktiviteten i vår egen verksamhet på ett nationellt plan.

Pitkäniemi önskar att kunskapen om anläggningsförvaltningen överlag ska få uppmärksamhet under projektets gång och att man ska förstå dess betydelse. Han hoppas även att projektet ska ge gemensamma lösningar på svårlösta problem.

– Med en lokalitetsinformation som möjliggör jämförelse kunde kommunerna förbereda sig på investeringar i tid och staten skulle få en bättre uppfattning om eventuella risker som gäller kommunalekonomin. Vi har stor kompetens inom anläggningsförvaltning och sitter på många lösningar, men vi måste nå ut med informationen och göra den tillgänglig för alla.

Läs mer om kommunernas lokalitetsinformationsprojekt.

 

Dela i sociala medier