85 kuntaa kehittää yhteistä rakennustietomallia

torstai 27.08.2020 | Kehittäminen, Uutiskirjeet

Kuva Tampereen Tipotien terveysasemasta

Valtakunnallinen Kuntien tilatieto -hanke on edennyt toteutusvaiheeseen. Maakuntien tilakeskus järjesti keskiviikkona 26.8.2020 infotilaisuuden kaikille niille 85 kunnalle, jotka keväällä kuntatietokyselyn yhteydessä ilmoittautuivat yhteistyöhön tilakeskuksen kanssa. Näistä 25-30 kuntaa on syksyllä mukana hankkeen ensimmäisessä testausvaiheessa, minkä lisäksi Maakuntien tilakeskus järjestää kuusi kaikille kehittäjäkunnille avointa työpajaa verkossa.

– Kehittäjäkunniksi ilmoittautuneet 85 kuntaa pääsevät nyt jalostamaan kiinteistö- ja rakennustietoa sekä rakentamaan maamme kuntien tilajohtamisen suuntaa. Lisäksi kolmannes kehittäjäkunnista osallistuu ensimmäiseen testausvaiheeseen, jossa kunkin kunnan kiinteistötiedot tarkennetaan ja kootaan yhteiseen kiinteistö- ja rakennustietopankkiin, kertoo Maakuntien tilakeskuksen projektipäällikkö Marko Suomela.

Hankkeen avulla Maakuntien tilakeskus muodostaa kokonaiskuvan kuntien ja kuntakonsernien omistamista sekä vuokratuista tiloista, ja luo yhteistyössä kuntien kanssa tietokannan ja mallin kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Kyse on isosta tietokannasta, sillä kunnilla on huolehdittavanaan 50 miljoonaa kerrosneliömetriä yli 60 000 rakennuksessa.

Maakuntien tilakeskus järjestää kuusi työpajaa toimitilajohtamisesta

Maakuntien tilakeskuksen tarkoituksena on tulevan syksyn aikana rakentaa valtakunnallista tilannekuvaa kuntakohtaisesti yhdessä kehittäjäkuntien kanssa. Kaikki 85 kehittäjäkuntaa on myös kutsuttu syksyn aikana järjestettäviin työpajoihin. Työpajojen aiheet käsittelevät mm. kiinteistö- ja rakennustietoja sekä niiden ylläpitoa, taloustietoja ja mittareita, PTS ja investointiohjelmien suunnittelua, rakennusten hiilijalanjälkilaskentaa ja energiakysymyksiä sekä raportointia toimialajohtamisen tukena.

– Luvassa on laaja kattaus toimitilajohtamisen aihealueita. Kannustan kaikkia merkitsemään ajankohdat omaan kalenteriinsa ja ottamaan aktiivisesti osaa työpajoihin. Odotamme uusia ajatuksia, vertaistukea- ja oppimista sekä erityisesti vilkasta keskustelua, Suomela kertoo.

Kuntien tilatietohankkeen lopputuloksena kunnat saavat helppokäyttöistä, yhdenmukaista, digitaalista ja ajantasaista tietoa tilajohtamiseen. Tieto taas mahdollistaa aktiivisen tiedolla johtamisen, jotta kunnissa voidaan tehdä parempia päätöksiä ja niiden avulla saavuttaa säästöjä.

Infon materiaalit >

Tulossa: Katso työpajojen teemat ja aikataulut >

Kaikki työpajat toteutetaan Maakuntien tilakeskuksen Teams-kanavissa. Kaikille osallistujille on lähetetty henkilökohtainen linkki kanaviin.

***

Kuva Marko Suomelasta

Lisätietoja:
Marko Suomela
projektipäällikkö
p. 040 670 0559
etunimi.sukunimi(at)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntien tilakeskus Oy

 

Jaa sosiaalisessa mediassa