Asiakaskysely: Maakuntien tilakeskuksen vahvuuksia palveluasenne, ammattitaito ja yhteistyön sujuvuus

maanantai 31.01.2022 | Henkilöstö ja organisaatio, Uutiskirjeet, Maakuntien tilakeskus

Kuvituskuva

Maakuntien tilakeskuksen asiakastyytyväisyyttä kartoitettiin loppuvuodesta 2021. Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta antoi tilakeskukselle kokonaisarvosanan 5 (erinomainen) tai 4 (hyvä) asteikolla 1–5. Tulos on hieman vuodentakaista arvosanaa parempi.

Asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää Maakuntien tilakeskuksen tärkeimpien sidosryhmien tyytyväisyyttä tilakeskuksen toimintaan ja palveluihin. Kyselyllä tunnistettiin myös tilakeskuksen toiminnassa kehittämistä vaativia osa-alueita.

Osaamisesta ja sujuvasta yhteistyöstä kiitosta

”Kyselyn mukaan asiakkaamme ovat erityisen tyytyväisiä asiantuntijoidemme osaamiseen ja ammattitaitoon sekä yhteistyön sujuvuuteen. Korkeimmat arvosanat asiakkaamme antoivat palveluasenteesta, yhteistyön avoimuudesta sekä yhteydensaannin helppoudesta. Niihin neljä viidestä vastaajasta oli tyytyväinen”, Maakuntien tilakeskuksen asiakaspäällikkö Heli Huopainen kertoo.

Avoimissa vastauksissa tilakeskuksen vahvuuksiin listattiin myös projektimainen työskentelytapa sekä määrätietoisuus. Lisäksi erityisesti kuntavastaajat kiittelivät tilakeskuksen tapaa soveltaa ja yhdistellä erilaisia toimintatapoja.

Maakuntien tilakeskusta pidetään luotettavana, helposti lähestyttävänä ja keskustelevana kumppanina.

”Myönteisin mielikuva tilakeskuksen toiminnasta näyttäisi olevan niillä, jotka asioivat eniten kanssamme, eli tilahallinnassa työskentelevillä sekä viikoittain tilakeskuksen kanssa asioivilla”, Huopainen summaa.

Kehitettävää asiakastarpeiden tunnistamisessa ja hyötyjen esille tuonnissa

Kyselyn perusteella keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät hyötyjen esille tuomiseen ja asiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen.

”Näissä meillä on selvästi parantamisen varaa. Haluamme myös kiinnittää entistä enemmän huomiota kykyyn hoitaa asiat nopeasti kerralla kuntoon. Muutamissa avoimissa vastauksissa nousi esiin myös odotuksia nykyistä aktiivisemmasta yhteydenpidosta, ja kuntien puolelta esitettiin toiveita yhteistyön syventämisestä”, Huopainen analysoi.

Maakuntien tilakeskus panostaa edelleen asiakaslähtöisyyteen. Toimintaa parannetaan kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita nykyistä tarkemmin ja sujuvoittamalla palvelukokonaisuutta entisestään.

”Muokkaamme toimintatapojamme, jotta tunnistamme asiakastarpeet yhä täsmällisemmin ja pystymme keskittymään yksilölliseen yhteistyöhön”, Huopainen lupaa ja lisää:

”Jatkamme myös palveluidemme kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä lisäämme aktiivisuuttamme viestiä ja kertoa palveluistamme. Näin yhteistyöstä saatavat hyödyt kirkastuvat ja konkretisoituvat.”

 

Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Palvelemme myös valtionhallintoa, hyvinvointialueiden valmistelutoimielimiä ja niiden toimitilavastaavia. Digipalveluidemme avulla tuotamme asiakkaillemme tietoa arjen tilahallinnan ja strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennamme yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa