Asiakaskysely: Yhteistyön sujuvuus ja asiantuntemus toiminnan kulmakiviä 

maanantai 29.01.2024 | Kehittäminen, Käyttökokemuksia, Maakuntien tilakeskus

Kuvituskuva

Maakuntien tilakeskuksen asiakastyytyväisyyttä kartoitettiin vuoden 2023 lopulla. Palautteen mukaan yhteistyön sujuvuus ja asiantuntemus ovat keskeisimmät tekijät, joita asiakkaat arvostavat. Kyselyssä nousi esiin myös Modulo-tilatietopalvelun tehokkuus. Asiakkaiden toiveissa oli saada lisää tukea tiedolla johtamiseen.

Asiakaskyselyn mukaan Maakuntien tilakeskuksen tuottama asiakaskokemus on säilynyt vahvana. Tuoreen kyselyn nk. NPS-lukema eli suositteluindeksi oli 37. 

“Korkea NPS-luku osoittaa, että asiakkaamme luottavat meihin ja ovat tyytyväisiä palveluihimme”, Maakuntien tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Heli Huopainen toteaa. 

Asiakkaiden suositteluhalukkuus nousussa

Asiakkaiden halukkuus suositella Maakuntien tilakeskuksen palveluita palautui hyvälle tasolle vuoden 2022 väliaikaisen pienen laskun jälkeen.  

”Asiakkaat kokevat, että kanssamme on sujuva tehdä yhteistyötä, meillä on asiantuntemusta ja että Modulo-tilatietopalvelumme on hyödyllinen. Saimme hyvää palautetta kyselyssä myös esimerkiksi projektien ohjausmalleista, säännöllisestä yhteydenpidosta asiakkaisiin ja avoimesta keskustelukulttuurista. Erityisen myönteinen mielikuva toiminnastamme on kiinteistö- ja toimitilajohtajilla sekä Modulon pää- ja varapääkäyttäjillä eli heillä, jotka käyttävät eniten palveluitamme”, Huopainen kertoo. 

Kyselyn mukaan asiakkaat ovat saaneet monenlaisia hyötyjä yhteistyöstä Maakuntien tilakeskuksen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi kyky luoda omaa tilannekuvaa koko kiinteistömassasta ja mahdollisuus parantaa tilankäytön tehokkuutta sekä perustaa sisäistä vuokraa dataan. Asiakkaiden mielestä tärkeää oli myös mahdollisuus vertailla hyvinvointialueiden toimintaa keskenään. Lisäksi asiakkaat kokivat, että Modulo tukee yhteisten hyvien käytäntöjen luomista.   

Kohti tehokkaampaa tiedolla johtamista

Kyselyssä kehityskohteina nousivat esiin asiakkaiden toive saada aiempaa enemmän tukea tiedolla johtamiseen, tilankäytön optimointiin ja kustannussäästöjen löytämiseen. Asiakkaat toivovat myös tietojärjestelmien kehittämistä, kuten tilakannan analysointia, sekä asiantuntijuutta esimerkiksi lakiasioissa. 

”Kyselyn mukaan meillä on selvästi kehitettävää tiedolla johtamisen tukemisessa. Asiakkaamme kaipaavat myös parempia analytiikkatyökaluja, jotka auttavat heitä optimoimaan tilankäyttöä ja löytämään kustannussäästöjä,” Huopainen kertoo. 

Vastatakseen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin, Maakuntien tilakeskus kehittää Modulo-tilatietopalveluaan, raportointiaan sekä asiantuntijuuttaan. Tavoitteena on tarjota hyvinvointialueille entistä monipuolisempia työkaluja ja osaamista sekä varmistaa, että Maakuntien tilakeskuksen toiminta tukee asiakkaidensa tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti. 

Entistä tiiviimpää yhteistyötä asiakkaiden kanssa

Huopainen sanoo, että Maakuntien tilakeskuksessa jatketaan toimintatapojen kehittämistä, jotta asiakkaiden tarpeet osattaisiin tunnistaa entistä paremmin ja keskittyä hyvinvointialuekohtaiseen yhteistyöhön.  

“Tämä tarkoittaa, että aiomme kehittää palveluitamme entistä enemmän yhdessä asiakkaidemme kanssa ja lisätä aktiivisuuttamme, jotta palveluiden hyödyt ovat selkeät”, Huopainen sanoo. 

Huopainen haluaa kiittää Maakuntien tilakeskuksen asiakkaita arvokkaasta palautteesta. 

“Sitoudumme jatkamaan tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Yhdessä voimme luoda kestävää arvoa ja edistää Suomen hyvinvointialueiden kehitystä.” 

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa