Asiakkaat ovat tyytyväisiä Maakuntien tilakeskuksen palveluun

tiistai 09.03.2021 | Maakuntien tilakeskus, Uutiskirjeet, Kehittäminen, Käyttökokemuksia

Kuvituskuva

Maakuntien tilakeskuksen asiakastyytyväisyyttä selvitettiin tammikuussa toteutetulla kyselyllä. Vastaajista kolme neljästä antoi toiminnan kokonaisuutta mittaavista osioista arvosanan 5 (erinomainen) tai 4 (hyvä) asteikolla 1−5. Kokonaisarvosanaksi toiminnalle saatiin 3,76.

Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tunnistaa toiminnassa kehittämistä vaativia osa-alueita. Kysely ajoitettiin vaiheeseen, jossa Maakuntien tilakeskuksen asiakkaat siirtyivät valtakunnallisen Modulo-tilatietopalvelun kehitysprojektista palvelun varsinaiseen käyttöön. Asiakastyytyväisyyskyselyn toteutti Feelback Oy.

Kiitosta yhteistyön sujuvuudesta ja ammattitaidosta

Kyselyn mukaan erityisen tyytyväisiä asiakkaat ovat yhteistyön sujuvuuteen (ka. 4,24) sekä asiantuntijoidemme osaamiseen ja ammattitaitoon (ka. 4,20). Korkeimmat arvosanat annettiin palveluasenteesta ja yhteydenpidosta, joihin yli 90 prosenttia vastaajista oli tyytyväisiä. Seuraavaksi tyytyväisimpiä vastaajat olivat yhteydensaannin helppouteen ja yhteistyön avoimuuteen.

Maakuntien tilakeskus nähdään luotettavana, helposti lähestyttävänä ja uudistavana kumppanina. Kaikkein myönteisin mielikuva Maakuntien tilakeskuksen toiminnasta oli pelastuslaitosten asiakkailla.
Avoimissa vastauksissa nousivat esiin asiantuntemus, asiakkaiden tarve Modulo-tilatietopalvelulle ja sovittujen tavoitteiden saavuttaminen.

Asiakaskyselyn tulosten yhteenvetodiagrammi

Kehittämiskohteet

Keskeisiksi kehittämiskohteiksi nousivat kyselyn perusteella palvelusta saatavien hyötyjen tuottaminen, asiakkaan tarpeiden parempi tunnistaminen, palvelun nopeus sekä kyky hoitaa asiat kerralla kuntoon. Avoimissa vastauksissa nousi esiin myös organisaation pysyvyys.

Aiomme keskittyä tilatietojen raportointipalvelun kehittämiseen ja parantaa palvelusta saatavien hyötyjen viestintää. Sovimme yhdessä asiakkaidemme kanssa tilajohtamisen raportointiin valittavat keskeiset tunnusluvut ja valtakunnallisesti vertailtavat tiedot sekä kehitämme arjen toimitilahallintaa tukevaa raportointia.

Parannamme asiakaslähtöistä toimintaa kuuntelemalla asiakkaiden tarpeita paremmin. Sujuvoitamme asiakkaan palvelukokemusta ja seuraamme asiakkaiden tyytyväisyyttä palvelutilanteiden jälkeen.

Maakuntien tilakeskus tekee kaikkensa palvelun jatkuvuuden eteen ja sen varmistamiseksi, että asiakkaiden valtakunnallinen tietopalvelu turvataan sote-lainsäädännön aikataulusta riippumatta.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa ja se on tarkoitus jatkossa toteuttaa vuosittain.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa