Asiantuntija esittelyssä: Nestori Reunanen, sopimuskäsittelijä

tiistai 28.02.2023 | Henkilöstö ja organisaatio, Tilatietopalvelu, Rekrytointi, Hyvinvointialue

Olen Nestori Reunanen, ja työskentelen Maakuntien tilakeskuksessa sopimuskäsittelijänä.

Tärkeimmät työtehtäväni liittyvät hyvinvointialueiden vuokrasopimusten ja tilatietojen ylläpitoon sekä asiakasyhteistyöhön projektipalavereissa ja Oma tila -palveluportaalin välityksellä.

Kiinnostukseni julkishallinnon tilahallintaan syntyi opintojeni aikana, kun suoritin harjoittelun asuinkaupunkini tilapalveluissa. Saan työskennellä myös Maakuntien tilakeskuksessa vastaavien asioiden kanssa, mutta nyt toimialueenani on koko Manner-Suomi.

On ollut hienoa olla antamassa oma panoksensa sote- ja pela-uudistukseen sekä seurata näin suurta uudistusta myös suomalaisilla vuokramarkkinoilla. Uudistus on iso tekijä myös suomalaisilla kiinteistömarkkinoilla, ja onkin jännittävää seurata, minkälaisia muutoksia tästä seuraa tulevien vuosien aikana.

Tällä hetkellä päivitän esimerkiksi Varsinais-Suomen kohteita, vien Satakunnan uusia sopimuksia Modulo-tilatietopalveluun, tallennan tietoja Pohjois-Karjalan pohjakuviin ja teen päivityksiä Etelä-Savon vuokratietoihin. Tämä kaikki on sitä perustyötä, jonka päälle Modulo-palvelu rakentuu.

Me palvelutuotannon tiimissä varmistamme, että Modulosta löytyvät tarvittavat kohteet, niille sopimukset ja sopimuksille tilat. Asioiden eteenpäin saattaminen edellyttää tiivistä asiakasyhteistyötä. Hyvinvointialueilta onkin löytynyt hyviä vastinpareja, joiden kanssa saan tehdä töitä ja edistää yhteisiä asioita. Iso kiitos heille tähänastisesta yhteistyöstä!

Työni menestyksellisessä hoitamisessa auttaa ehdottomasti yleinen kiinnostus erilaisiin tilahallinnan tehtäviin. Uusia järjestelmiä ja toimintamalleja on helppo opetella, mutta kaikki tekeminen kietoutuu kuitenkin jollain tasolla hyvinvointialueiden tila- ja vuokrasopimustietojen ympärille.

Työni mielekkyys syntyykin, kun päivittäin saa olla tekemisissä kiinnostavien aihekokonaisuuksien parissa. Toiset meistä työskentelevät enemmän teknillisten asioiden parissa, toiset ovat lähempänä asiakasrajapintaa. Yhteistä meille on kuitenkin halu olla toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus.

Jatkuvasti muuttuvassa ja kehittyvässä organisaatiossa tarvitaan ennen kaikkea avointa mieltä, kykyä soveltaa aiemmin opittua uudessa ympäristössä. Pienessä työyhteisössä myös jokaisen yksittäisen työntekijän vastuu kokonaisuuden rakentamisesta korostuu. Tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikilta meiltä oman panoksensa. Onkin hienoa huomata, kuinka sitoutunutta Maakuntien tilakeskuksen henkilöstö on edistämään yhteisiä asioitamme.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa