Ensimmäinen selvitys hyvinvointialueiden tilainvestoinneista on käynnistynyt

keskiviikko 07.02.2024 | Hyvinvointialue, Kehittäminen, Maakuntien tilakeskus

Hyvinvointialueiden investointiselvitys on perusteellinen katsaus alueiden toimitilainvestointien taloudellisista vaikutuksista. Sen tiedonkeruu alkoi helmikuun alussa. Selvitys valottaa, millainen merkitys investoinneilla on hyvinvointialueiden talouteen.

Maakuntien tilakeskus on juuri aloittanut tiedonkeruun ensimmäistä investointiselvitystä varten. Maakuntien tilakeskus pyytää hyvinvointialueita toimittamaan 8.3.2024 mennessä tiedot hyvinvointialueen tehdyistä ja tulevista toimitilainvestoinneista.

Selvityksen tekeminen perustuu Maakuntien tilakeskuksen lakisääteisiin velvoitteisiin, ja sen tavoite on hahmottaa investointien taloudelliset vaikutukset hyvinvointialueisiin. Jatkossa selvitys tehdään vuosittain.

Maakuntien tilakeskuksen investointi- ja asiakkuuspäällikkö Henrik Kalske kertoo, että selvitys antaa kattavan kokonaiskuvan hyvinvointialueiden jo päätetyistä ja suunnitteilla olevista investoinneista sekä investointia vastaavista sopimuksista.

Ajantasainen tilannekuva koko Suomen toimitilainvestoinneista

Selvityksen tulosten pohjalta Maakuntien tilakeskus laatii raportin, josta hyvinvointialueet, aluevaltuutetut ja ministeriöt saavat ajantasaisen tilannekuvan niin yksittäisten hyvinvointialueiden kuin koko Suomen toimitilainvestoinneista.

Investointiselvitys tarjoaa ministeriöille tukea päätöksentekoon varojen kohdentamisessa ja hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksien määrittämisessä. Lisäksi se tuo investointeihin läpinäkyvyyttä ja yhtenäiset kriteerit. Aluevaltuustoille selvitys tarjoaa tukea poliittiseen päätöksentekoon sekä mahdollisuuden vertailla eri vaihtoehtoja.

Hyvinvointialueet hyötyvät selvityksestä toimitilajohtamisen strategisessa suunnittelussa ja mahdollisuuksista aluerajat ylittävään hankeyhteistyöhön. Kansalaisille investointiselvitys merkitsee verovarojen tehokasta käyttöä tarkoituksenmukaisten, terveellisten ja turvallisten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen myötä.

Selvitys auttaa hahmottamaan myös päätöksentekoon vaikuttavat haasteet

Maakuntien tilakeskus pyytää investointiselvityksessä hyvinvointialueilta hankkeiden taloustietoja, kuten kustannusarvioita ja rahoituksen jaksotustietoja eri vuosille. Lisäksi hankkeiden taustalla oleva päätöksenteko kiinnostaa, ja miten se vaihtelee alueiden kesken.

”Hankkeissa on monia muitakin muuttujia kuin pelkästään rakennettavat toimitilat. Tietoa kerätään myös esimerkiksi vaikutuksista, jotka aiheutuvat toimintojen keskittämisestä tai vähentämisestä”, Kalske sanoo.

Selvityksen odotetaan tuovan esiin sellaisiakin vaikutuksia hyvinvointialueen talouteen, joita ei ole osattu ennakoida. Vaikka arvioita päivitetään jatkuvasti, investointiselvitys auttaa hahmottamaan kokonaisuuden ja mahdolliset haasteet, jotka voivat vaikuttaa päätöksiin.

Tulevaisuudessa luvassa kehitysaskelia

Tulevaisuudessa Maakuntien tilakeskus kehittää investointiselvitystä yhteistyössä hyvinvointialueiden ja ministeriöiden kanssa. Suunnitelmissa on ainakin tuoda ministeriöille ja hyvinvointialueille investointipäätöksiin uudenlaisia näkökulmia.

Maakuntien tilakeskuksen suunnitelmissa on myös luoda hanketietokantatyyppinen ratkaisu, joka sujuvoittaisi hyvinvointialueiden hanketietojen ilmoittamismenettelyä.

”Tällainen ratkaisu tekisi mahdolliseksi hallinnoida hankkeita yhtenäisellä tavalla. Sen avulla voisimme muodostaa automaattisesti määrämuotoisia dokumentteja, jotka voisivat toimia osana hyvinvointialueiden investointisuunnitelmia. Näin hyvinvointialueiden työtaakka vähenisi ja ministeriöt saisivat tiedot yhdenmukaisessa muodossa”, Kalske visioi.

Kohti yhteistyötä investointihankkeissa

Investointiselvitys on edistysaskel kohti tulevaisuutta, jossa hyvinvointialueet voivat tehdä rajat ylittävää yhteistyötä ja etsiä yhteistyömahdollisuuksia investointihankkeissa.

”Olen aina valmis keskustelemaan investointiselvityksistä ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Otamme Maakuntien tilakeskuksessa aina mieluusti vastaan palautetta ja kehitysideoita”, Kalske vakuuttaa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa