Hyvinvointialueiden käyttöön kaksi raporttia strategisen päätöksenteon tueksi

keskiviikko 07.09.2022 | Kehittäminen, Tilatietopalvelu, Hyvinvointialue

Maakuntien tilakeskuksen kuvituskuva Tampereen Tipotien terveysaseman portaikosta

Maakuntien tilakeskus on julkaissut kaikkien hyvinvointialueiden käyttöön kaksi uutta raporttia. Perustietoraportti kertoo nimensä mukaisesti perustiedot hyvinvointialueen käytössä olevista tiloista. Tiedon laadun raportti taas tuo läpinäkyvyyttä tietojen kattavuuteen. Molempien raporttien tarkoituksena on antaa kokonaiskuvaa hyvinvointialueiden tilakannasta ja näin tukea arjen tilahallintaa ja strategista päätöksentekokykyä.

”Hyvinvointialueet ovat vuoden verran koonneet tietoja käyttöönsä tulevista tiloista – niiden koosta, kunnosta, käyttötarkoituksesta, kustannuksista ja investoinneista. Tiedot on tallennettu Maakuntien tilakeskuksen lakisääteisesti ylläpitämään Modulo-tilatietopalveluun, jossa hyvinvointialueet päivittävät tietojaan ja jossa tarjoamme alueiden käyttöön erilaisia valmiita vertailukelpoisia raportteja”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen raportoinnin ja data-analytiikan kehityspäällikkö Iiris Murto.

Raportoinnin kehityssuunta on ollut jo pitkään selvä. Perinteisestä raportoinnista siirrytään kohti entistä dynaamisempaa datan hyödyntämistä, joka tukee tiedolla johtamista. Jo keväällä 2021 Maakuntien tilakeskuksen toteuttaman kyselyn mukaan joka kolmas kiinteistö- ja toimitilajohtaja toivoi saavansa käyttöönsä vertailu- ja yhdistelmäraportteja. Joka neljäs koki tärkeiksi myös investointien raportoinnin kehittämisen ja joka viides päivittäisraportoinnin.

Tiedon laatu on kaiken A ja O

Hyvinvointialueiden perustietoraportin sisältö ja toiminnallisuudet kertovat hyvinvointialueen rakennuskannan laajuuden lukumäärissä ja neliöissä. Mukaan on sisällytetty tietoa myös alueen asukasmääristä ja -jakaumista.

”Meille Maakuntien tilakeskuksessa on ollut tärkeää, että hyvinvointialueet ovat itse määritelleet Microsoftin Power BI ‑alustalle rakennetuille raporteille tarpeelliseksi katsomansa tunnusluvut. Myös vertailtavuus on iso juttu. Kysyimme viime viikolla tilavalmistelijoiden verkoston jäseniltä, haluaisivatko he nähdä hyvinvointialueiden välistä vertailutietoa anonyymisti vai siten, että hyvinvointialueet olisivat vertailuissa nimettyinä. Yhdeksän kymmenestä oli sitä mieltä, että ehdottomasti nimet näkyvissä”, kertoo Murto.

Kuvituskuva hyvinvointialueen raportoinnista
Esimerkkikuva hyvinvointialueen tiedon laadun raportista.

Perustietoraportin lisäksi raportoinnissa on kiinnitetty erityistä huomiota tiedon laatuun.

”On ensiarvoisen tärkeää, että faktoihin ja lukuihin voi luottaa. Niinpä kerromme käyttäjille myös esimerkiksi Moduloon syötettyjen perustietojen ja pohjakuvien kattavuudet sekä tarjoamme mahdollisuuden tarkastella tietoja muun muassa tilan koon mukaan. Mukana on myös rakennuskohtainen lista puuttuvista tiedoista. Tällaisesta kävisi esimerkkinä listaus rakennuksista, joista puuttuu pysyvä rakennustunnus. Tämä auttaa tunnistamaan puuttuvat tiedot, ja näin parantamaan tiedon laatua”, Murto selvittää.

Kehitystyö jatkuu kiivaana hyvinvointialueiden Modulo-käyttäjien kanssa. Murto kertoo, että työlistalla on parhaillaan tilojen taloustietojen ja vuokrasopimusten tuonti raportoinnin piiriin. Uusista toiminnallisuuksista testaukseen on jo edennyt esimerkiksi käyttäjän mahdollisuus syöttää erilaisia muuttujia raporteille. Tällöin käyttäjä voi helposti hahmottaa muun muassa tulevaisuuden vaihtoehtoja ja niiden välisiä suhteita yhdistettynä nykyiseen dataan.

***

Hyvinvointialueet saavat raportit käyttöönsä Maakuntien tilakeskuksen Oma tila -palveluportaalin kohdasta Raportit ja analyysit. Oma tilaan rekisteröidytään ja kirjaudutaan Maakuntien tilakeskuksen kotisivujen yläosassa olevasta punaisesta Oma tila -painikkeesta.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa