Hyvinvointialueiden Modulo-koulutukset käynnistyvät

torstai 27.10.2022 | Hyvinvointialue, Tapahtumat, Tilatietopalvelu

Hyvinvointialueiden Modulo-tilatietopalveluiden käyttöönottoprojektit yhdessä Maakuntien tilakeskuksen kanssa ovat edenneet aikataulussa. Niinpä alueille yhteiset pää- ja talouskäyttäjien koulutusohjelmat pääsevät starttaamaan suunnitellusti marraskuussa 2022.

”Modulo on hyvinvointialueiden lakisääteinen ja valtakunnallisesti jo käytössä oleva palvelu. Se on tarkoitettu arjen tilahallintaan, ennakoivaan tilajohtamiseen ja strategiseen päätöksentekoon. Modulo on kehitetty yhteistyössä nykyisten sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten kanssa. Parhaillaan Moduloon kootaan tiedot kaikista hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-Yhtymän käyttöön tulevista tiloista, joita tarvitaan, kun sote- ja pela-toimintojen järjestämisvastuu siirtyy niille vuodenvaihteessa”, taustoittaa tilatietopalvelujohtaja Ari Maaninen.

”Vaikka Modulo on monelle käyttäjälle jo entuudestaan tuttu, koulutuksille on tarvetta jatkuvasti kehittyvien toiminnallisuuksien vuoksi. Lisäksi olemme tehneet aivan uudenlaista kehitystyötä juuri hyvinvointialueita ja valtakunnallisesti yhtenäisiä toimintamalleja ajatellen. Modulo-käyttäjiin liittyy mukaan myös meille aivan uusia kasvoja”, kertoo puolestaan Modulon kehityspäällikkö Jouni Pääkkönen.

Omat koulutussarjansa pääkäyttäjille ja taloushallinnon ammattilaisille

Marraskuun alussa käynnistyy kaksi koulutussarjaa, joista toinen on tarkoitettu hyvinvointialueiden Modulo-pääkäyttäjille ja toinen talousasiantuntijoille. Mukaan pääsee hyvinvointialueen ilmoituksella Maakuntien tilakeskukseen, joka puolestaan kutsuu osallistujan henkilökohtaisesti mukaan.

”Koulutusten tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueilla on valmiudet käyttää Moduloa mahdollisimman tehokkaasti. Yhteen paikkaan koottujen tietojen avulla hyvinvointialueilla voidaan tehdä entistä parempia päätöksiä ja turvata laadukkaat, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat toimintojensa käyttöön”, Pääkkönen sanoo.

Koulutuksia pidetään viikoittain Teams-alustalla. Ajankohdat ja koulutusteemat ovat seuraavat:

viikko Modulon pääkäyttäjäkoulutus Modulon talouskäyttäjien koulutus
44 1.11.2022 ja 3.11.2022*: kiinteistö- ja rakennusrekisteri, sisäänvuokrasopimusrekisteri sekä raportointi 2.11.2022: talouskäyttöliittymän perusteet, talouden periodit, kuukausikello, raportointi
45 8.11.2022 ja 10.11.2022*: pohjapiirustukset, graafiset tilahallintakuvat ja tilojen hallinta 9.11.2022: käyttöomaisuusrekisteri, investointien kohdistaminen tiloihin, ennusteet tulevista aktivoinneista budjettiin
46 15.11.2022 ja 17.11.2022*: toimitilojen ulosvuokraus 16.11.2022: kustannusten käsittelyn estot, Projektit tilojen käyttäjänä -toiminnallisuus
47 22.11.2022 ja 24.11.2022*: KOM-rekisteri, investointien kohdistaminen tiloihin ja muut rekisterit
48 29.11.2022 ja 1.12.2022*: budjetista sisäisen vuokran veloitukseen ja toteumatiedot Moduloon, Modulon taloustietojen seuranta, kustannusten käsittelyn estot ja projektit tilojen käyttäjänä 30.11.2022: talouden aineistot, integraatiot ja muut laskentatunnisteet
49 8.12.2022 (kaksi samansisältöistä koulutusta yhden päivän aikana): pääkäyttäjän operatiivinen raportointi Modulo-käyttöliittymästä 7.12.2022: sisäänvuokraus ja vuokravastuut, ulosvuokrauksen laskutus, Oma tila -palveluportaali
50 13.12.2022 ja 15.12.2022*: Oma tila, käyttöoikeuksien hallinta, muutosten hallinta osana pääkäyttäjän arkea 14.12.2022: vuosikello, talousaineistojen korjaukset, sisäisen vuokran tasaus toteumien perusteella

*kaksi samansisältöistä koulutusta

Modulo-käyttäjien hallinnoimien tietojen avulla vaikutetaan julkistalouteen

Hyvinvointialueilla on vuoden 2023 alussa käytössään yhteensä noin 9 200 kohdetta. Näistä kohteista Moduloon kootaan tietoja tilojen käyttäjistä, käyttötarkoituksista, kunnosta, kustannuksista ja investoinneista.

Maakuntien tilakeskus nimettiin syksyllä 2021 hyvinvointialueiden lakisääteiseksi toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskukseksi. Sen omistavat jatkossa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki, HUS-Yhtymä ja Suomen valtio.

”Työmme tähtää siihen, että hyvinvointialueet voivat säästää toimitilakustannuksistaan 300 miljoonaa euroa vuodessa ajan tasalla olevien ja vertailukelpoisten tietojen, entistä paremmin tietoon perustuvan päätöksenteon sekä yhteisten valtakunnallisten toimintamallien ja työkalujen avulla. Samalla autamme hyvinvointialueita saavuttamaan hiilineutraalin kiinteistö- ja tilakannan vuoteen 2035 mennessä”, Maaninen sanoo.

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa