Kainuussa tilatietopalvelu tuo avoimuutta ja toimintavarmuutta

tiistai 31.03.2020 | Tilatietopalvelu, Käyttökokemuksia, Kehittäminen

Haastattelussa sairaalainsinööri Veli-Pekka Mustonen

Maakuntien tilakeskuksen tilatietopalvelu on avannut Kainuun sairaanhoitopiirissä tilojen käyttöön ja vuokraukseen liittyvät tiedot myös kentälle. Kun tilatieto ei ole vain muutaman ihmisen käsissä, tilatarpeisiin voidaan reagoida nopeammin ja tilat saadaan tehokkaammin käyttöön. Tilatietopalvelu auttaa myös tilojen pitkän tähtäimen suunnittelussa, kun tilojen käyttötarve muuttuu väestön ikääntyessä.

Kainuun sairaanhoitopiirissä on meneillään työ, jonka odotetaan kantavan jatkossa paljon hedelmää. Kainuu on ollut mukana Maakuntien tilakeskuksen tilatietopalvelussa pilottivaiheesta lähtien, ja nyt suuri osa tilatiedosta alkaa olla syötetty järjestelmään. Tietoja tarkennetaan silti jatkuvasti.

– Kokemuksemme tilatietopalvelusta ovat olleet todella hyvät. Mitä tarkemmiksi tietoja on jumpattu, sitä enemmän palvelusta on ollut hyötyä, sanoo Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sairaalainsinööri Veli-Pekka Mustonen.

Tilatietopalvelu on työkalu, jolla tilatietoa viedään Kainuussa myös kentälle. Aiemmin tilatieto on ollut vain muutamien ihmisten nähtävillä ja hankalissa Excel-järjestelmissä. Mustonen on tyytyväinen erityisesti siihen, että palvelu tuo tilojen käyttöön läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta.

– Kun myös kentällä voidaan katsella samoja tietoja omilla katseluoikeuksilla, voidaan nopeammin reagoida tarpeisiin ja parantaa tilatehokkuutta, Mustonen sanoo.

Kainuussa on huomattu, että tilatietopalvelun käyttö lisää myös toimintavarmuutta, sillä tiedon käyttöön pystytään kouluttamaan useampia ihmisiä. Näin osaaminen ei keskity liikaa vain muutamille henkilöille.

Kun väestö ikääntyy, tilat muuntuvat

Kainuun uuden sairaalan ensimmäinen vaihe valmistui viime vuoden lopulla, ja sairaalan toisen vaiheen rakentaminen on käynnissä. Sairaalan suunnitteluvaiheeseen tilatietopalvelu ei vielä ehtinyt mukaan, mutta siitä toivotaan työkalua muun muassa sairaalan sisäisen vuokrauksen hallintaan.

– Sairaalassa on monenlaisia tiloja. Leikkaussali on tietysti kalliimpaa tilaa kuin varastotila, ja tilatietopalvelussa tiloille saadaan helposti ja nopeasti laskennallinen hinta. Sieltä tiedot voidaan myös ajaa suoraan talousjärjestelmiimme.

”Mustosen mukaan tilatiedon tarkka kirjaaminen auttaa myös pitkän tähtäimen suunnittelussa. Kun suunnitellaan uusia tiloja ja investointeja, tärkeään asemaan nousevat tilatiedon lisäksi myös väestön rakenteeseen liittyvät ennusteet”.

Mustosen mukaan tilatiedon tarkka kirjaaminen auttaa myös pitkän tähtäimen suunnittelussa. Kun suunnitellaan uusia tiloja ja investointeja, tärkeään asemaan nousevat tilatiedon lisäksi myös väestön rakenteeseen liittyvät ennusteet.

– Kun väestö ikääntyy, hoidon muoto ja painotusalue muuttuvat. Pitää pystyä joustaviin ratkaisuihin, eli tiloja pitää voida muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi märkätila tai välinehuollon tila voidaan tarpeen tullen muuttaa vaikka kotihoidon toimistoksi, Mustonen hahmottelee.

Parhaat työtavat jakoon

Mustosta ilahduttaa myös se, että tilatietopalvelusta saadaan valtakunnallista vertailuaineistoa, joka voi auttaa oman alueen tilojen ja energianhallinnassa. Tällöin omaa toimintaa pystytään peilaamaan muihin.

– Kun lisäksi saadaan vielä kehitettyä yhteisiä toimintatapoja ja -malleja, työ helpottuu entisestään. Näin jokaisen alueen ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudelleen.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa