Kehitystyön kulmakivenä kaikille kunnille avoimet työpajat

keskiviikko 20.01.2021 | Uutiskirjeet, Kehittäminen

Kuvassa työkaluja

Kuntien tilatieto -hankkeen työpajat ovat tarjonneet kunnille viime syksystä asti alustan yhteisen valtakunnallisen tilatietomallin kehittämiselle sekä tilahallinnan ammattilaisten verkostoitumiselle. Suosittuja ja kiitosta saaneita verkkotilaisuuksia jatketaan myös vuonna 2021.

Maakuntien tilakeskuksen rakentaa yhdessä kuntien kanssa valtakunnallista tilannekuvaa työpajatyöskentelyn avulla syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana. Työpajoihin on henkilökohtaisten kutsujen avulla kutsuttu kaikkien halukkaiksi ilmoittautuneiden 85 kehittäjäkunnan tilahallinnan ammattilaisia. Mukaan ovat tervetulleita myös kaikki muut kunnat ja niiden tila- ja kiinteistöjohtamisen vaikuttajat.

Vuonna 2020 syys-marraskuun välisenä aikana Maakuntien tilakeskus järjesti yhteensä 5 työpajaa. Syyskuussa aloitettiin olennaisista kiinteistö- ja rakennustiedoista​ ja niiden ylläpidosta. Heti ensimmäiseen työpajaan, kuten muihinkin, osallistui noin 60 henkilöä yli 45 kunnasta.

Lokakuussa keskityttiin olennaisiin taloustietoihin, tunnuslukuihin ja mittareihin sekä rakennuksen hiilijalanjälkilaskentaan ja energiakysymyksiin. Kaksi ensimmäistä työpajaa järjestettiin yhteistyössä KTI Kiinteistötieto Oy:n ja kolmas Granlund Oy:n kanssa.

Marraskuussa tarkasteluun otettiin rakennuksen elinkaari, sisäilmariski, PTS ja investointiohjelman suunnittelu sekä ​​raportointi ja toimitilajohtaminen. ​​Erityisesti vuoden viimeinen työpaja, jossa Kirkkonummen kunta, Porin kaupunki ja Hollolan tilapalvelu Oy esittelivät omia tilahallinnan järjestelmiään, sai paljon kiitosta.

Työpajakokemukset yllättävän yksimielisiä tilaisuuksien tarpeellisuudesta

Palautekyselyyn vastanneet kertoivat työpajojen sisällön kiinnostaneen. Joka viides koki myös verkostoitumisen tärkeäksi. Kolme neljästä kertoi, että työpaja vastasi odotuksia, mutta joka viidennellä odotukset jopa ylittyivät.

Asteikolla 1–5 työpajojen kokonaisarvosanaksi saatiin 4,2. Parhaimmat arvosanat palautekyselyssä saivat työpajan sisältö, viestintä ja tilaisuuden tunnelma. Sama tahti näyttäisi jatkuvan myös vuonna 2021, kun vuoden ensimmäinen, viime vuoden työpajoja summaava yhteenvetotyöpaja pidettiin 13. tammikuuta.

”Tärkeää työtä, voidaan sanoa jopa uraauurtavaa! Toivottavasti valtakunnallinen Kuntien tilatieto -hanke etenee suunnitellusti.”
– Kuntien tilatieto -hankkeen työpajaosallistuja 01/2021

Vuoden 2020 työpajoilla merkittäviä vaikutuksia hankkeeseen

Vuoden 2020 työpajatyöskentelyn perusteella Kuntien tilatieto -hankkeen sisältö on nyt jaettu kolmeen näkökulmaan. Näitä ovat 1) valtakunnallinen tilannekuva, 2) johdon päätöksenteon ja strategisen kehittämisen tuki, sekä 3) operatiivisen toiminnan tuki.

Työpajatyöskentelyllä vaikutettiin valtakunnallisen tilannekuvan näkökulmasta mittareihin ja tunnuslukuihin, vertailutietoihin ja trendeihin sekä ennusteisiin ja raportointiin.

Johdon päätöksenteon ja strategisen kehittämisen tukemiseksi tunnistettiin mm. tarpeellisia maakunta-, kuntaryhmä- ja kuntatason mittareita ja tunnuslukuja. Lisäksi muodostettiin yhteistä näkemystä johtamiseen ja strateginen kehittämiseen tarvittavista tietojen koontinäkymistä ja -raporteista. Esittelyssä oli myös esimerkiksi tilajohtamisen vuosikello.

Operatiivisen toiminnan tukemiseksi työpajat tarjosivat vastauksia esimerkiksi prosessien kehittämiseen, tietojen ylläpitoon ja tulevaan päivittäisasiointiin Maakuntien tilakeskuksen kanssa.

Seuraava Kuntien tilatieto -palvelun infotilaisuus järjestetään Teams-palaverina 17.2.2021 klo 12–13.

Työpajatyöskentelyyn palataan puolestaan 17.3. klo 12–14, jolloin keskitytään kuntakohtaisten tietojen siirtämiseen yhteiseen tietokantaan. Vuonna 2021 pidetään ainakin kuusi työpajaa.

Lisätietoja työpajoista, kutsuista ja työpajojen materiaaleista saat ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Marko Suomelaan, p. 029 471 2020 tai etunimi.sukunimi@maakuntientilakeskus.fi.

Kuntien tilatieto -hankkeen lopputuloksena kunnat saavat helppokäyttöistä, yhdenmukaista, digitaalista ja ajantasaista tietoa tilajohtamiseen. Tieto taas mahdollistaa aktiivisen tiedolla johtamisen, jotta kunnissa voidaan tehdä parempia päätöksiä ja niiden avulla saavuttaa säästöjä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa