Kilpailutus kiinteistö- ja rakennustietojen käyttöliittymästä käynnistyi

perjantai 21.08.2020 | Uutiskirjeet, Kehittäminen

Kuva Suurpellon päiväkodista

Maakuntien tilakeskus on aloittanut kilpailutuksen kiinteistö- ja rakennustietokäyttöliittymästä kuntakohtaisen sekä suurempien alueiden rakennusrekisterin ja tunnuslukujen esittämiseen. Hankintaan sisältyy käyttöliittymän käyttöoikeus, sen toteutusprojekti, jatkuvat palvelut sekä erikseen tilattavia kehittämispalveluja.

– Maakuntien tilakeskuksessa kokoamme valtakunnallisesti yli 60 000 tuhannen rakennuksen tiedot, jotka käsittävät yli 50 miljoonaa kerrosneliömetriä. Etsimme nyt kumppania, joka voisi tarjota modernin ja helppokäyttöisen käyttöliittymän kuntien kiinteistö- ja rakennustietojen syöttämiseen, ylläpitämiseen ja esittämiseen, kertoo kehityspäällikkö Topi Hevonoja.

Kuntakohtaisten tietojen tavoitteena on parantaa tiedon laatua kuntien ja kuntakonsernien omista tiloista, sekä kuntien palvelutuotantoon tarkoitetuista sisäänvuokratuista kohteista. Ajantasainen data antaa kunnille edellytykset parempaan päätöksentekoon ja tätä kautta tehokkaampaan tila- ja rakennuskannan suunnitteluun ja seurantaan. Kattavat kiinteistö- ja rakennustiedot tukevat mm. palveluverkoston suunnittelua.

– Tilakeskuksessa tavoitteenamme on myös muodostaa yhtenäiset vertailukelpoiset tilatiedot valtakunnallisesti. Harmonisoitujen tietojen avulla voimme antaa nykyistä paremman kokonaiskuvan kuntien rakennus- ja toimitilakannasta. Kilpailutuksen kohteena olevan yhtenäisen järjestelmän avulla edesautamme kuntia vertailemaan omien tilatietojensa tunnuslukuja valtakunnallisiin vertailutietoihin sekä mahdollistamme tiedolla johtamisen, Hevonoja sanoo.

Käyttöliittymäprojekti jaetaan kahteen vaiheeseen. Toimitusprojektissa kehitetään kiinteistö- ja rakennustietokäyttöliittymä yhdessä kuntien, Maakuntien tilakeskuksen, alan asiantuntijoiden ja valitun järjestelmätoimittajan kanssa. Tuotantovaiheessa palvelu skaalataan valtakunnalliseksi järjestelmäksi kaikkien kuntien käyttöön.

Tavoitteena on saada valtakunnallinen käyttöliittymä kunnille kesällä vuonna 2021.

Hankinnan ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon. Kilpailutus on käynnissä 21.8.-21.9.2020.

Katso tarkempia tietoja Hilmasta>

 

Jaa sosiaalisessa mediassa