Maakuntien tilakeskuksesta hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

tiistai 12.10.2021 | Maakuntien tilakeskus, Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Kuva Suurpellon päiväkodista

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta on 12.10.2021 puoltanut, että Maakuntien tilakeskuksesta muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainsäädännössä mainittu valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Linjaus tarkoittaa, että tilakeskus hallinnoi hyvinvointialueiden tila-, kustannus- ja investointitietoja sekä tuottaa niihin liittyviä palveluita. Hyvinvointialueista tulee yhdessä valtion kanssa Maakuntien tilakeskuksen omistajia vuoden 2023 alkuun mennessä.

”Nimeäminen hyvinvointialueiden tilahallinnon osaamiskeskukseksi on luonnollinen jatkumo hyvin tehdylle työllemme sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien, pelastuslaitosten ja kuntien kanssa. Saamme Modulo-tilatietopalveluumme kokoamamme tiedot täysimääräisesti sote- ja pela-uudistuksen käyttöön ja voimme yhteistyössä hyvinvointialueiden valmistelutoimielimien kanssa merkittävästi nopeuttaa yhtä Suomen historian suurinta muutoshanketta”, sanoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Laki hyvinvointialueista määrittelee osaamiskeskuksen tehtäväksi hyvinvointialueiden yhteisen tilatietojärjestelmän ja siihen liittyvien palveluiden ylläpidon sekä vuosittaisen selvityksen laadinnan valtioneuvostolle alueiden toimitilojen investointipäätöksistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista. Tehtäviä voidaan säätää lisää myös asetuksella. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muitakin toimitila- tai kiinteistöhallinnon tehtäviä.

”Tieto on meidän toimintamme perusta. Osaamiskeskuksen ydin on tiedolla johtamisessa. Tuotamme esimerkiksi olemassa olevan ja jatkuvasti kehittyvän tilatiedon avulla entistä täsmällisempiä raportteja, analyyseja ja arvioita hyvinvointialueiden tavoitteellisen tilajohtamisen kehittämiseksi. Vertailukelpoinen tilatieto ja yhdenmukaisten toimintatapojen kehittäminen turvaavat tulevaisuuden hyvinvointia terveinä, turvallisina ja tarkoituksenmukaisina julkisina tiloina”, Latvala visioi.

Tilakeskus tukee kuntia ja hyvinvointialueita suurmuutoksen toteuttamisessa

Maakuntien tilakeskuksessa keskitytään tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen läpiviemistä. Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien sekä pelastuslaitosten käytössä olevat tilat siirtyvät hyvinvointialueiden käyttöön. Kunnilta hyvinvointialueille vuokrattavien tilojen määrittely on useilla alueilla vasta juuri alkanut.

”Jo pelkkä ajantasaisten tilatietojen kokoaminen ja vuokrasopimusten huolellinen laadinta – palveluista puhumattakaan – edellyttää täsmällistä tietoa kiinteistöistä, niiden toiminnoista, kunnosta ja korjaustarpeista. Olemme koonneet Modulo-tilatietopalveluumme tietovarantoa julkisista tiloista jo muutaman vuoden ajan piirien ja pelojen kanssa. Tämän lisäksi olemme solmineet tiedonsiirtosopimukset jo sadan kunnan kanssa. Ne ovat etulyöntiasemassa, kun pohditaan vaikkapa yhtenäistä vuokrasopimusmallia. Sopimuksia on lukumäärällisesti paljon, sillä kunnista tulee vuokranantajia hyvinvointialueiden tuhansille tiloille ja miljoonille neliöille”, Latvala sanoo.

Osaamiskeskuksen kokoama tilatieto palvelee jatkossa hyvinvointialueita, kuntia ja valtionhallintoa. Paikallisesti täsmällinen ja alueellisesti vertailukelpoinen data mahdollistaa eri puolilla Suomea entistä tehokkaamman tiedolla johtamisen, dataan perustuvat analyysit sekä uudenlaisten ratkaisujen ja tilahallinnointitapojen innovoinnin. Valtakunnallisesta osaamiskeskuksesta hyötyvät siis kaikki julkisten tilojen käyttäjät.

Lisätietoja

  • Jukka Latvala, toimitusjohtaja, Maakuntien tilakeskus,
    p. 029 471 2002, jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
  • Stana Porvali, viestinnän asiantuntija, Maakuntien tilakeskus,
    p. 029 471 2032, stana.porvali@maakuntientilakeskus.fi

Maakuntien tilakeskus on toimitilajohtamisen strateginen kumppani ja valtakunnallinen hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Asiakkaitamme ovat hyvinvointialueet, sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Palvelemme myös valtionhallintoa, hyvinvointialueiden valmistelutoimielimiä ja niiden toimitilavastaavia. Digipalveluidemme avulla tuotamme asiakkaillemme tietoa arjen tilahallinnan ja strategisen päätöksenteon tueksi. Samalla rakennamme yhtenäistä tilannekuvaa julkisista kiinteistöistä, niiden kustannuksista ja investoinneista. Yhteen paikkaan koottu tieto ohjaa toimimaan järkevästi terveissä, turvallisissa ja tarkoituksenmukaisissa tiloissa. Lue lisää: www.maakuntientilakeskus.fi 

Lue myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa