Sote-vuokranlaskentaa kunnille

Sote-vuokranlaskentaa kunnille

1.10.2022 Maakuntien tilakeskuksen tuottamat kuntien tilatietopalvelut ovat siirtyneet Senaatti-kiinteistöihin.

***
Kunnille helppokäyttöinen palvelu sote-tilojen vuokranlaskentaan maksutta ja nopeasti

Maakuntien tilakeskus tarjosi syyskuun 2022 loppuun asti maksutta kuntien käyttöön palvelun hyvinvointialueille siirtyvien tilojen vuokranlaskentaan. Palvelussa olivat valmiina hyvinvointialueiden aiemmin kunnilta kokoamat tiedot kunnalta hyvinvointialueelle siirtyvistä sote- ja pela-toimitiloista. Kuntien oli mahdollista määritellä palvelussa hyvinvointialueelle vuokraamiensa tilojen vuokria sekä halutessaan laatia vuokrasopimuksen aina sähköiseen allekirjoitukseen asti. Palvelun käyttö oli kunnille vapaaehtoista, helppoa ja maksutonta.

Ne kunnan omistamat tilat, jotka kunta päätti vuokrata hyvinvointialueelle, edellyttävät huhtikuussa 2022 valtioneuvoston antaman vuokra-asetuksen mukaisen vuokran määrittämistä 1.1.2023 alkavalle 3 + 1 vuoden sopimuskaudelle. Maakuntien tilakeskus teki asetuksen mukaisen vuokran määrittämisestä kunnalle mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa. Digitaalisen palvelun lisäksi tarjolla oli myös valtakunnallinen vuokrasopimusmalli, joka sisälsi valmiin vuokrasopimuslomakkeen, yleiset vuokrasopimusehdot ja niiden soveltamisohjeet sekä rakennustyyppikohtaiset vastuunjakotaulukot. Kunta sai mahdollisuuden käyttää ja muokata näitä tarpeidensa mukaan.

Maakuntien tilakeskuksen tarjoamassa Skenarios-palvelussa kunta pystyi muun muassa

  • tarkastella hyvinvointialueella toukokuussa 2022 olleita tietoja kunnalta siirtyvistä sote- ja pela-tiloista
  • täydentää ja tarkentaa tietoja etenkin vuokraan vaikuttavilla asioilla, kuten toteutuneilla ja tulevilla investoinneilla
  • valita, miten pääomavuokran teknisen osuuden arvo määritellään, tai valita sisäisen vuokran käytön
  • laskea vuokra-arvion ja saada sen sisällöstä erittelyn
  • määrittää vuokran, muodostaa vuokrasopimuksen sekä lisätä siihen tarvittavat ehdot ja liitteet
  • muodostaa vuokrasopimuksen kunnan ja hyvinvointialueen sähköistä allekirjoitusta varten, kun se on ajankohtaista.

Tiedot kuntien käytössä hyvinvointialueittain

Kunta sai omat sote-tietonsa käyttöönsä Maakuntien tilakeskuksen ja kuntien yhteistyössä kehittämässä Skenarios-palvelussa. Palveluun oli tallennettu kaikkien hyvinvointialueiden kuntien sekä Helsingin kaupungin tiedot elokuuhun 2022 mennessä.

Kunta sai Skenarios-palvelun – ja sen vuokranlaskennan ja vuokrasopimuksen muodostamisen ominaisuudet – käyttöönsä olemalla yhteydessä Maakuntien tilakeskukseen, joka avasi palveluun tarvittavat käyttöoikeudet ja huolehti sopimusteknisistä asioista. Toiminta jousti kunnan aikataulujen ja toiveiden mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena oli turvata kaikille suomalaisille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat.