Palvelun käyttöönotto

Palvelun käyttöönotto

Maakuntien tilakeskus tarjoaa kunnille palveluita, jotka kokoavat yhteen kunnan tilatiedot rakennustasolla sekä tilojen kustannus- ja investointitiedot ja mahdolliset vuokrasopimukset. Yhteen koottujen tilatietojen avulla kunta saa tilahallintansa ja -johtamisensa tueksi helppokäyttöistä, digitaalista ja ajantasaista tietoa.

Yhteistyön aloittaminen Maakuntien tilakeskuksen kanssa on maksutonta, helppoa ja vapaaehtoista.

1. Kunta ottaa yhteyttä Maakuntien tilakeskuksen yhteyshenkilöön puhelimitse tai sähköpostilla.

2. Kunta sopii alkuhaastatteluajan Maakuntien tilakeskuksen kanssa. Haastattelussa käydään läpi kunnan tilatietojen nykytilannetta ja tarpeita tietojen hyödyntämiselle. Haastattelu ei velvoita yhteystyön aloittamiseen, vaan sen jälkeen kunta ja Maakuntien tilakeskus voivat vielä pohtia aikatauluja ja resursseja.

3. Kunta ja Maakuntien tilakeskus solmivat sopimuksen tiedonsiirrosta, kun yhteistyö päätetään käynnistää.

  • Kunta siirtää rakennus-, kiinteistö- ja taloustietonsa Maakuntien tilakeskukselle.
  • Kunta toimittaa tietonsa valitsemassaan muodossa, esimerkiksi Excelissä tai järjestelmäintegraatioiden avulla.
  • Maakuntien tilakeskus tarkistaa tarvittaessa tietoja yhdessä kunnan kanssa.

4. Kunta voi aloittaa Maakuntien tilakeskuksen kunnille tarkoitettujen palvelujen käytön, kun sopimus on allekirjoitettu ja tiedonsiirto aloitettu.

5. Kunta on tervetullut osallistumaan Maakuntien tilakeskuksen järjestämiin tapahtumiin ja työpajoihin sekä muuhun palvelujen kehitystyöhön.

Lisätietoja palvelun käyttöönotosta Maakuntien tilakeskuksen kuntien yhteyshenkilöiltä