Kuntaprojekti käynnistyy – toiveet ja tarpeet kartoitetaan kyselyllä

keskiviikko 22.04.2020 | Kehittäminen

Maakuntien tilakeskuksen ja kuntien välinen yhteistyö käynnistyy. Ensi viikolla kunnille lähetettävän kyselyn tarkoituksena on parantaa ymmärrystä kuntien tilajohtamiseen liittyvistä toiveista ja tarpeista. Lisäksi tilakeskus on sopinut yhteistyöstä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Yksi keskeisistä tilakeskukselle annetuista tehtävistä on tukea kuntia tilatietojen kokoamisessa. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista ja luoda malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Tarkoituksena on, että kaikilla Suomen kunnilla on jatkossa käytössään ajantasaista tietoa tilajohtamisen tueksi. Jatkossa digitaalinen ja helppokäyttöinen tieto tarjoaa kunnille ketterän tavan verrata omia tietojaan kansallisiin tietoihin sekä mahdollistaa yhteistyön tilajohtamisessa muiden kuntien kanssa.

Kuntaprojekti etenee kahdella osa-alueella, valtakunnallisella tiedon kokoamisella ja kuntakohtaisilla tarkempien tietojen analysoinneilla.

Ensimmäinen osuus nytkähti eteen päin, kun Maakuntien tilakeskus ja Digi- ja väestötietovirasto sopivat huhtikuussa yhteistyöstä tietojen jakamisessa. Tämä tarkoittaa, että ensimmäisen kansallisen tilannekuvan luomisessa tullaan hyödyntämään DVV:n ylläpitämää rakennusrekisteriä. Tätä kuvaa päivitetään jatkossa kuntien omilla tiedoilla.

– Tämä on hieno asia, sillä nyt voimme auttaa kuntia ja kuntakonserneja tietojen päivittämisessä ja analysoinnissa ja sitä kautta palveluverkon suunnittelussa, kertoo kuntatieto-projektin projektipäällikkö Marko Suomela.

Palvelun lähtökohtana kuntien toiveet ja tarpeet

Varsinaisen yhteistyö kuntien kanssa käynnistetään tällä viikolla yhdessä Kantar TNS:n kanssa toteutettavalla kyselyllä. Sen tarkoituksen on heti yhteistyön alkuvaiheessa parantaa Maakuntien tilakeskuksen asiakasymmärrystä sekä auttaa kehittämään kunnille parhaita mahdollisia palveluita tilajohtamiseen jatkossa.

– Me haluamme kyselyn avulla kuulla, miten kunnat ympäri Suomen itse näkevät tilanteensa ja sen, minkälaista tietoa ja palveluita kunnissa eniten tarvitaan tukemaan tilajohtamista, kertoo toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Kyselyssä kunnissa vaikuttavilta ammattilaisilta kysytään muun muassa heidän kokemuksiaan tilajohtamisen nykytilanteesta, ajankohtaisista haasteista sekä tarpeista ja toiveista tilajohtamiseen liittyen.

– Pelkkien numeroiden lisäksi kuntien omat kokemukset ovat meille ensiarvoisen tärkeitä, kun jatkossa suunnittelemme yhdessä kuntien kanssa toimintaamme, Latvala jatkaa.

Linkki kyselyyn vastaamiseen lähetetään kaikkiin Suomen kuntiin huhtikuun viimeisellä viikolla. Siihen on mahdollista vastata noin toukokuun puoliväliin asti.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa