Kuntatieto-projekti käynnistyy kahdella kulmalla

torstai 27.02.2020

Maakuntien tilakeskus on käynnistänyt Kuntatieto-projektin.

Kuntatieto-projektin tavoitteena on muodostaa entistä tarkempi ja reaaliaikaisempi kuva kuntien ja kuntakonsernien toimitila- ja rakennuskannasta ja sen hallinnasta sekä valtakunnallisesti että kuntatasolla. Tiedon avulla voidaan auttaa kuntia hahmottamaan, miten rakennuskantaa kannattaa huoltaa, korjata tai myydä.

Maakuntien tilakeskus on käynnistänyt kuntatieto-projektin. Tarkoituksena on muodostaa kokonaiskuva kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista ja luoda tämän jälkeen malli kiinteistö- ja rakennustietojen jatkuvalle ylläpidolle vuoden 2021 loppuun mennessä. Laaja, kahden vuoden mittainen projekti etenee kahdella osa-alueella, valtakunnallisella tiedon kokoamisella ja kuntakohtaisilla tarkempien tietojen analysoinneilla.

Ensimmäisessä ja nopeimmin etenevässä alueessa halutaan saada pääsy jo olemassa olevaan dataan kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista.

­– Digi- ja väestötietovirasto kerää jo nyt tietoa kuntien ja kuntakonsernien tilakannasta ja pitää yllä valtakunnallista tietokantaa. Toiveissamme on saada pian pääsy tähän tietokantaan, jotta voisimme muokata tiedosta helposti analysoitavaa. Kuntien olisi näin jatkossa kätevää löytää kaikki tietonsa yhdestä paikasta sekä päivittää ja hyödyntää tietoa sujuvammin, kertoo kuntatieto-projektin projektipäällikkö Marko Suomela.

Suomela korostaa, että tämä vaihe ei vaadi kunnilta mitään uutta työtä, sillä tarkoitus on hyödyntää sitä tietoa, jota kunnat jo nyt tuottavat. Mikäli kunnille onnistutaan luomaan kattava ja helposti päivitettävä kokonaiskuva tiloista ja niiden kunnosta, kunnat voivat tiedon avulla hahmottaa muun muassa, miten rakennuskantaa kannattaa huoltaa, korjata tai myydä.

Kuntien kokoama tieto osaksi tarkempaa tietokantaa

Projektin toisessa osa-alueessa selvitetään, minkälaisia tarkempia tietoja rakennus- ja tilakannasta kunnilla ja kuntakonserneilla on tällä hetkellä käytettävissään omissa järjestelmissään ja miten tietoja voitaisiin päivittää helpommin ja hyödyntää erilaisissa analyyseissa.

– Kuntatieto-projektissa voidaan käyttää myös aiemmin kokoamaamme dataa sote-tiloista. Kuntatieto-projekti kattaa kuitenkin koko kuntien ja kuntakonsernien rakennuskannan, kuten esimerkiksi päiväkodit ja koulut, kirjastot, toimisto- ja liikuntatilat, Suomela täsmentää.

Hän myöntää, että urakka on suuri, sillä kuntien ja kuntakonsernien omistuksessa on tällä hetkellä yli 60 000 rakennusta ja 50 miljoonaa neliömetriä tiloja ympäri Suomen.

– Tarvitsemme projektia varten tueksemme hyvän kumppaniverkoston, kuten kunnat, Kuntaliiton ja järjestelmäntoimittajat, joita myös tapaamme parhaillaan. Tavoitteena ei ole luoda mitään uutta ja mullistavaa järjestelmää. Haluamme hyödyntää mahdollisimman pitkälle niitä ratkaisuja, joita on jo olemassa, jotta voimme yhdistää tiedot samaan kantaan.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa