Kysely: Kunnat lähdössä innolla mukaan tilajohtamisen kehitysprojektiin

torstai 11.06.2020 | Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Maakuntien tilakeskuksen teettämän kyselyn mukaan kiinteistöhallinnan perusasiat ovat suurimmalla osalla Suomen kunnista kunnossa, mutta taloustilanne haastaa monia. Vastaajat tunnistivat myös useita kehityskohteita erityisesti digitalisaatioon ja parempaan vertailutietoon liittyen. Peräti noin neljä kymmenestä vastaajasta, 85 eri kunnasta, oli halukas osallistumaan Maakuntien tilakeskuksen tilajohtamisen kehityshankkeeseen, jossa kehitetään kuntien tilajohtamista tukevaa tietomallia ja raportointia sekä jatkojalostetaan tilatietoa kuntien tarpeita vastaavaksi.

”Se, että kunnat haluavat olla innokkaasti mukana kehitystyössä on meille iloinen ja tärkeä viesti. Yhdenmukaiset ja nykyaikaiset työkalut ovat edellytys paremmalle tiedolla johtamiselle sekä kuntien väliselle yhteistyölle tila-asioissa. Tähän työhön ryhdytään nyt yhdessä”, sanoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Tiedot käyvät ilmi TNS Kantarin toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jonka avulla Maakuntien tilakeskus keräsi kuntien johtavien viranhaltioiden ajatuksia Suomen kuntien tilajohtamisen nykytilasta sekä kuuli toiveita ja tarpeita sen kehittämiseen liittyen. Kyselyyn vastasi yhteensä 254 henkilöä 181 eri kunnasta.

Vaikka suuri osa tilajohtamisen perusasioista oli vastaajien mukaan hyvällä tolalla, erityisesti taloudellinen tilanne koetaan haastavaksi. Eniten apua kaivataan tietojohtamisen työkalujen modernisoinnissa sekä paremman ja helppokäyttöisemmän vertailutiedon saatavuudessa. Tarve korostuu etenkin pienemmissä kunnissa.

”Kuntien vastauksista on työllemme valtava apu. Niiden avulla hahmotamme paremmin, miten vastaajat kokevat kuntiensa nykytilanteen ja millaisia konkreettisia tarpeita heillä on. Tämä puolestaan auttaa meitä jatkossa rakentamaan parhaita mahdollisia palveluita”, Latvala toteaa.

Maakuntien tilakeskuksen yksi keskeisistä tehtävistä on tukea kuntia tarjoamalla parempia työkaluja tilajohtamisen tueksi. Näin kuntien on mahdollista johtaa tilakantojaan helpommin ja tehokkaammin. Näin turvataan jatkossakin kuntalaisille palvelut, jotka järjestetään tarkoitukseensa sopivissa, terveissä ja turvallisissa tiloissa.

Lataa kooste kyselytutkimuksen tuloksista täältä.

Lisätiedot:

Jukka Latvala
toimitusjohtaja
jukka.latvala@maakuntientilakeskus.fi
029 471 2002

Esko Korhonen
erityisasiantuntija

esko.korhonen@maakuntientilakeskus.fi
029 471 2036

 

Jaa sosiaalisessa mediassa