Maakuntien tilakeskus vakiinnuttanut asemansa tilatiedon asiantuntijana

torstai 19.08.2021 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu, Maakuntien tilakeskus

Kuvituskuva verkostosta

Maakuntien tilakeskus on nopeassa ajassa ansainnut asiakkaidensa luottamuksen tilatietojen ja tilajohtamisen asiantuntijana eri puolilla Suomea. Sen nykyiseen asiakaskuntaan kuuluvat sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit, pelastuslaitokset ja kunnat. Maakuntien tilakeskuksessa työskentelee 15 eri paikkakunnalla alan asiantuntijoita, jotka vastaavat asiakaskunnan kasvuun ja palvelutarpeiden lisääntymiseen kehittämällä uusia sisäisiä ja ulkoisia toiminta- ja yhteistyömalleja.

Maakuntien tilakeskus perustettiin vuonna 2017 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi osana maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelua. Yritys aloitti tilatietojen kokoamisen yhteistyössä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kanssa ja käynnisti samalla tietojärjestelmien kehitystyön. Työn tuloksena kaikki manner-Suomen sairaanhoito- ja erityishuoltopiirit sekä pelastuslaitokset saivat pääsyn Modulo-tilatietopalveluun.

”Modulo on Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Se on käytössä 18 sairaanhoito- ja 5 erityishuoltopiirillä sekä 9 pelastuslaitoksella; käyttäjinä ovat mm. yhtä lukuun ottamatta kaikki maakuntamalliset sairaanhoitopiirit. Syksyn 2021 aikana mukaan voivat halutessaan liittyä loput pelastuslaitokset sekä kolme erityishuolto- tai sairaanhoitopiiriä, jotka eivät vielä ole Modulon aktiivikäyttäjiä”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Vuonna 2020 Maakuntien tilakeskus ja valtiovarainministeriö solmivat palvelusopimuksen kuntien tilatietojen kokoamisesta. Kuntien tilatieto -hankkeessa kootaan yhteen kuntien käyttämien tilojen tekniset, kustannus-, investointi- ja mahdolliset vuokratiedot sekä yhtenäistetään tietoja niiden vertailukelpoisuuden lisäämiseksi. Samalla muodostetaan kokonaiskuvaa kuntien käytössä olevista omistamista ja vuokraamista tiloista ja niiden kustannuksista sekä tuotetaan raportteja tilajohtamisen ja päätöksenteon tueksi. Kuntien tilatieto -hankkeessa kunnille maksutta tarjottujen työkalujen ja palveluiden avulla Maakuntien tilakeskus tukee kuntia myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisessa.

”Kuntien tilatieto -hankkeen tilaisuuksiin on tähän mennessä osallistunut 42 prosenttia manner-Suomen kunnista. Maakuntien tilakeskus on ehtinyt käydä hankehaastatteluja sadan ja solmia tiedonsiirtosopimukset 83 kunnan kanssa. Hankkeeseen liittyy jatkuvalla syklillä uusia kuntia. Vuoden 2021 loppuun mennessä tavoitteena on saada mukaan 150 vapaaehtoista sopimuskuntaa”, Latvala jatkaa.

Toimintansa toteuttamiseksi ja sen tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi Maakuntien tilakeskus on myös verkostoitunut laajalti alan toimijoiden kanssa. Paitsi läheisessä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa Maakuntien tilakeskus toimii myös ympäristö- ja sisäasianministeriön vastuualueille kuuluvien tilajohtamisesta vastaavien toimijoiden sekä Kuntaliiton ja asiakkaidensa erilaisten yhteistyöverkostojen kanssa. Lisäksi tilakeskus on vakiinnuttanut paikkansa muun muassa ympäristöministeriön koordinoimassa RYHTI-hankkeessa ja Maanmittauslaitoksen koordinoiman paikkatietojen kuntafoorumi PAKU:n koordinointiryhmässä. Maakuntien tilakeskus tekee jatkuvaa yhteistyötä myös esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston kanssa rakennus- ja huoneistorekisterin tiedoista ja Tilastokeskuksen kanssa väestöennusteista. Lisäksi tilakeskus seuraa aktiivisesti muun muassa RYTJ:n; MRL:n ja AURA-hankkeen edistymistä.

Katso lisätietoja:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa