Modulo tukena hyvinvointialueiden asumispalveluiden vuokralaisvalinnassa

perjantai 01.04.2022 | Uutiskirjeet, Vuokraus, Tilatietopalvelu

Maakuntien tilakeskus tarjoaa hyvinvointialueille Modulo-tilatietopalvelussaan toiminnallisuuden, jonka avulla alueet voivat tehokkaasti hallita asumispalveluidensa vuokralaisvalintaa ja vuokrasopimuksia. Ensi askeleet toiminnallisuuden käyttöönottamiseksi otettiin huhtikuussa 2022 osana hyvinvointialueiden Modulo-tilatietopalvelun käyttöönottoprojekteja.

Asumispalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalipalveluja, joiden järjestämisestä vastaa kunta, vuoden 2023 alusta hyvinvointialue. Asumispalveluja järjestetään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, niin kutsutun kehitysvammalain, perusteella.

”Asumispalveluiden järjestäminen on oma erityinen tilajohtamisen osa-alue. Siinä perinteiseen tila- ja taloushallintoon yhdistyvät sosiaali- ja erityishuolto. Hyvinvointialueiden kiinteistö- ja tilahallinnon osaamiskeskuksena haluamme tarjota osaamisemme ja työkalumme kaikkien hyvinvointialueiden käyttöön. Niinpä olemme aktivoineet Modulo-tilatietopalvelussamme uuden vuokralaisvalintaa tukevan toiminnallisuuden, jota alueet ottavat nyt pikkuhiljaa käyttöönsä osana Modulon käyttöönottoprojektejaan”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtaja Pasi Korte.

Modulossa voidaan hallita vuokrasopimuksen koko elinkaari

Asumispalveluiden järjestämistä tukeva toiminnallisuus käyttää ja hyödyntää Modulossa jo valmiina olevia hyvinvointialueiden rakennus- ja tilatietoja. Tietojen avulla alueen sosiaalihuollon käytössä olevia asuntoja voidaan esimerkiksi ryhmitellä käyttäjäryhmittäin ja hallinnoida hakijoittain eri käyttäjäryhmissä. Tämä tehostaa asumispalveluiden vuokrausprosessia merkittävästi.

”Käytännössä sosiaalityöntekijä laatii yhdessä asiakkaansa kanssa järjestelmään asumispalveluhakemuksen. Järjestelmä hyödyntää taustalla vapaista asunnoista ja jonotustilanteista olemassa olevaa dataa, joka puolestaan tukee sosiaalityöntekijän päätöksentekoa asukasvalinnassa. Sosiaalityöntekijä valitsee tietojen avulla hakijalle asunnon ja asunnolle vuokralaisen”, Korte selvittää.

Toiminnallisuus yhdistää hakemuksen ja vapaana olevan asunnon tiedot vuokrauspäätökseen ja muodostaa niistä vuokrasopimusluonnoksen. Luonnos sisältää automaattisesti tiedot vuokralaisesta, vuokranantajasta ja vuokrakohteesta sekä hyvinvointialuekohtaiset vuokrauksen yleiset ehdot ja muut toistuvat periaatteet.

”Vuokrauksen hallinnoijan tehtäväksi jää viimeistellä vuokrasopimus, jonka perusteella Modulo muodostaa valmiiksi myös kuukausittaisen laskutusaineiston. Itse laskutus tapahtuu hyvinvointialueen omassa laskutusjärjestelmässä”, Korte summaa.

Yhtenäiset toimintaperiaatteet eri puolilla Suomea vasta muotoutumassa

Maakuntien tilakeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluita eli käytännössä Modulo-tilatietopalvelua. Asumispalveluiden kohdalla tämä tarkoittaa, että hyvinvointialue voi yhdessä järjestelmässä hoitaa asuntohakemukset, hallinnoida hakijajonoja ja asuntotietoja, tehdä asukasvalinnat sekä solmia vuokrasopimukset.

Asuntojen vuokrasopimukset taas saadaan samaan rekisteriin kuin muutkin hyvinvointialueen vuokrasopimukset, jolloin kokonaiskuvan muodostaminen ja raportointi tehostuvat huomattavasti. Lisäksi asumispalveluiden vuokraustilanne ja tilojen käyttöaste saadaan asumispalveluiden ja kiinteistöjohdon välillä läpinäkyväksi.

”Työ asumispalveluiden siirtämiseksi kunnilta hyvinvointialueille on kesken. Muutos on onnistunut, jos se ei näy asumispalveluiden käyttäjälle lainkaan. Me Maakuntien tilakeskuksessa tuemme kuntia ja hyvinvointialueita Modulon käyttöönotoissa, sopimusten siirroissa taholta toiselle ja tietojen analysoinnissa kunta- ja hyvinvointialuekohtaisesti. Olemme myös tunnistaneet valtakunnallisen tarpeen sopimuskäytäntöjen yhtenäistämiseksi ja tarjoamme nyt siihen ratkaisua Modulon avulla”, Korte sanoo.

Lue lisää:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa