Paikkatiedolla merkittävä rooli Kuntien tilatieto -hankkeessa

keskiviikko 12.05.2021 | Maakuntien tilakeskus, Uutiskirjeet

Maakuntien tilakeskuksen vetämä Kuntien tilatieto -hanke on nopeasti kerännyt kuntien suosiota eri puolilla maata. Hankkeessa rakennetaan valtakunnallista tilannekuvaa kuntien rakennuskannasta ja kehitetään yhtenäisiä toimintamalleja kuntien tilajohtamisen tueksi. Rakennusten sijaintitiedot ovat avainasemassa kohteiden tunnistamisessa ja tietopohjan muodostamisessa.

”Kuntien tilatieto -hankkeeseen ovat tervetulleita kaikki Suomen kunnat. Mitä useampi kunta on mukana, sitä laajempi tietopohja on saatavilla tietojen vertailemiseen ja kokonaiskuvan luomiseen. Tällä hetkellä meillä on sopimus tietojen siirrosta jo lähes 70 kunnan kanssa ja noin 30 kanssa keskustelemme parhaillaan osallistumisesta. Uusia kuntia liittyy mukaan joka viikko”, kertoo projektipäällikkö Marko Suomela innokkaana Maakuntien tilakeskuksesta.

Suomela edustaa Maakuntien tilakeskusta myös paikkatietojen kuntafoorumin koordinointiryhmässä (PAKU). PAKU tuo kuuluviin kuntien ääntä valtionhallinnon paikkatietoratkaisuissa ja niihin liittyvissä valtakunnallisissa hankkeissa.

”Kuntien tilatieto -hankkeessa paikkatiedot ovat oleellinen osa tietoja, joita kokoamme. Olemme tehneet tietojen kokoamisen ja hankkeeseen osallistumisen kunnille mahdollisimman helpoksi. Kunta toimittaa rakennus- ja kustannustietonsa Maakuntien tilakeskukselle siinä muodossa kuin itse niitä käyttää. Jos rakennuksen koordinaatit eivät ole tiedossa tai pysyvä rakennustunnus on jäänyt jostain syystä pois, ne haetaan ja lisätään tilakeskuksen ylläpitämälle tietoalustalle”, Suomela taustoittaa.

Tietoalustalta jokainen kunta saa omat tietonsa kätevästi käyttöönsä digitaalisessa muodossa johtamisen koontiraportteina ja jokapäiväiseen työhön julkaistun Skenarios-käyttöliittymän avulla. Vertailukelpoinen tieto tukee tilajohtamista ja mahdollistaa kunnissa entistä paremman päätöksenteon.

”Jos paikkatietoa ei olisi, ei kustannuksia ja investointisuunnitelmia pystyttäisi kohdistamaan oikean käyttötarkoitukseen ja tiettyyn kohteeseen, kuten esimerkiksi koulun huoltorakennukseen. Kun jokaisella kunnan käytössä olevalla rakennuksella kuitenkin on hyväksytty rakennuslupa, niin toki haluamme kuntien kanssa yhteistyössä hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa esimerkiksi rakennuksen sijainnista ja rakennusmateriaaleista”, Suomela kertoo.

Kuntien tilatieto -hankkeeseen liittyminen on kunnille maksutonta ja vapaaehtoista. Valtiovarainministeriön vuonna 2020 käynnistämä hanke on osa Suomen hallituksen tuottavuustoimia.

Lue myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa