Pelastuslaitokset mukaan valtakunnalliseen tilatietopalveluun

maanantai 31.08.2020 | Uutiskirjeet, Kehittäminen, Tilatietopalvelu

Kuva Kallion pelastusasemasta

Modulo-tilatietopalvelu laajenee palvelemaan myös pelastustoimen tarpeita syyskuun alusta lähtien. Mukaan palveluun liittyvät Etelä-Karjalan, Keski-Uudenmaan, Satakunnan sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitokset.

Modulo-tilatietopalvelua on tähän asti kehitetty valtakunnalliseksi sosiaali- ja terveystoimen kiinteistötietojen hallinnan toimitilajohtamisen välineeksi. Pelastuslaitokset pääsevät hyödyntämään pääosin valmiiksi kehitettyä tilatietopalvelua, mutta käyttöönottoprojektin aikana palvelua kehitetään vastaamaan paremmin pelastustoimen tarpeita.

Tavoitteena on saada Modulo-tilatietopalvelu neljän pelastuslaitoksen tuotantokäyttöön toukokuussa 2021, jonka jälkeen myös muut pelastuslaitokset voidaan ottaa vaiheittain mukaan palvelun käyttäjiksi. Tällä hetkellä Moduloa käyttää seitsemän sairaanhoitopiiriä ja seitsemän uutta sairaanhoito- ja erityishuoltopiiriä ovat käynnistämässä tilatietopalvelun käyttöönottoprojektia syyskuun alussa.

Suomen 22 pelastuslaitoksen käytössä on noin 300 paloasemaa ja tilaa on yhteensä arviolta noin 490 000 neliömetriä. Pelastuslaitosten tiloja hallinnoivat pääosin kunnat useilla erilaisilla tilajärjestelmillä ja laskentataulukoilla. Tilojen todellisista kustannuksista ei ole tarkkaa kuvaa. Tavoitteena on, että Modulo-tilatietopalvelusta löytyisivät jatkossa kaikkien pelastuslaitosten rakennukset, niiden pohjakuvat ja tilakustannukset.

Mihin tilatietoa tarvitaan?

Yhtenäinen tietopalvelu tukee pelastustoimen toimitilojen valtakunnallista kehittämistä, tuottaa tietoa päätösten tueksi sekä luo pohjan uusien, kustannustehokkaiden toimintatapojen käyttöönotolle. Toiminnan suunnittelu ja ennakoiva muutosten hallinta helpottuvat, kun käytössä on ajantasaista tietoa koko maan kattavasta palveluverkosta.

Maakuntien tilakeskus on koonnut lähes kaikkien pelastuslaitosten tilatiedot jo aiemman sote- ja maakuntavalmistelun yhteydessä ja tiedot löytyvät Modulo-tilatietopalvelusta. Pelastuslaitokset osallistuivat itse aktiivisesti parin vuoden takaiseen tilatietojen kokoamiseen ja tietojen tarkistamiseen kunnissa, joten niitä koskevat tiedot ovat keskimääräistä paremmin hallinnassa. Käyttöönottoprojektissa tiedot tarkistetaan ja päivitetään ajan tasalle yhdessä pelastuslaitosten kanssa

Modulo-tilatietopalvelu on mittakaavassaan ainutlaatuinen ja Suomen laajin digitaalinen tietolähde julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tiloista. Se mahdollistaa merkittävän tuottavuuden ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden parantamisen.

***

Lisätietoja:
Jouni Pääkkönen
projektipäällikkö
p. 029 471 2013
jouni.paakkonen(a)maakuntientilakeskus.fi
Maakuntien tilakeskus

 

Jaa sosiaalisessa mediassa