Sote-tilojen johtamiseen valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöstrategian malli

tiistai 02.06.2020 | Kehittäminen

Maakuntien tilakeskus kehittää valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöstrategian mallin kuntayhtymien sote-tilojen johtamiseen. Toimitilastrategia on osa yhtiön kuntatietoprojektia, jonka tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kaikista kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista ja niiden hallinnasta valtakunnallisesti vuoden 2021 loppuun mennessä.

Suurin osa Suomen kunnista ja kuntayhtymistä on haastavassa taloudellisessa tilanteessa ja joutuu hillitsemään kustannusten nousua tulevaisuudessa. Merkittävän osan kustannuksista muodostavat kiinteistökulut. Toimitilojen tehokas käyttö sekä strateginen palveluverkkosuunnittelu auttavat kustannusten kasvun hillitsemisessä.

Sote-tilojen johtamisen välineeksi nyt kehitettävä valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöstrategiamalli tarkastelee organisaation strategisia valintoja ja palvelutoiminnan muutoksia, jotka vaikuttavat toimitilojen käyttöön ja kehittämiseen. Mallia kehitettäessä pyritään tunnistamaan myös toimintaympäristöön vaikuttavat muut kehityskulut, kuten palveluiden digitalisoituminen sekä johtamisen kannalta olennaiset tiedot, ja luomaan menetelmät tietojen ylläpitämiseen.

− Toimitila- ja kiinteistöstrategian avulla kuntayhtymät voivat johtaa toimitilojaan systemaattisesti ja suunnitelmallisesti, ajantasaiseen tietoon ja palvelutoiminnan tarpeisiin pohjautuen. Mallin on tarkoitus valmistua syksyllä ja jatkokehityksen jälkeen sitä voidaan soveltaa myös yksittäisten kuntien tilajohtamiseen, sanoo kehityspäällikkö Topi Hevonoja Maakuntien tilakeskuksesta.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle laaditaan toimitilastrategia osana laajempaa muutosohjelmaa. Maakuntien tilakeskus on mukana kehittämässä yhtymän strategiaa. Toimitilastrategiassa määritellään toimintamalli ja toimenpiteet, joiden avulla käytössä olevat tilat sopeutetaan toiminnan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Kuntien omistajaohjausstrategiassa linjataan myös yhtymän ja sen omistajakuntien välisestä yhteistyöstä tilojen käytössä ja suunnittelussa.

Digitaalisuuden ja liikkuvien palveluiden lisääntymisen kautta muuttuva toimintaympäristö muuttaa perinteistä palveluverkkoa ja tilatarpeita. Hyvinvointiyhtymässä toimitilastrategialla tavoitellaan systemaattisesti johdettuja ja toiminnan tarpeisiin vastaavia tiloja selkeyttämällä tilajohtamista sekä palvelutuotannosta syntyviä tilatavoitteita.

Hyvinvointiyhtymä muodostettiin kolmesta aiemmasta organisaatiosta vuoden 2017 alussa, jolloin hallittava kiinteistömassa yli kaksinkertaistui. Toimipaikkoja on tällä hetkellä 179 osoitteessa, ja niissä on 100 000 neliötä omistettua ja 200 000 neliötä vuokrattua tilaa. Vuokratiloista noin puolet on vuokrattuna kunnilta.

− Toimitilastrategian taustalla on tarve luoda yhtenäinen malli kehittää tiloja. Emme etene kiinteistöt vaan kuntalaisten palvelut edellä siten, että palvelut tuotetaan taloudellisesti ja järkevästi. Tilojen on joustettava palveluiden mukana, ja epätarkoituksenmukaisista ja liioista tiloista täytyy pystyä luopumaan, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.

Miten edetään?

Hankkeesta tiedotetaan tarkemmin projektin edistyessä. Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä hallitus käsittelee yhtymän toimitilastrategiaa syksyllä 2020.

Lisätietoja

Topi Hevonoja, kehityspäällikkö, 041 543 7837, topi.hevonoja@maakuntientilakeskus.fi
Jarmo Koskinen, kiinteistöpalvelut, tulosyksikköpäällikkö, 044 719 5560, jarmo.koskinen@phhyky.fi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa