Toimitusjohtaja: ”Asiantuntijuus ja yhteistyö ovat avaimet menestykseen”

maanantai 04.03.2024 | Näkökulmat, Kehittäminen, Maakuntien tilakeskus

Alkanut vuosi on käynnistynyt Maakuntien tilakeskuksessa aktiivisissa merkeissä. Ensimmäisen vuosineljänneksen lähestyessä loppuaan on aika kääntää katseet sekä taaksepäin että tulevaan.

Viime vuosi oli Maakuntien tilakeskukselle merkittävä monella tapaa. Se oli vuosi, jolloin saimme todistaa yhteistyön voimaa ja kykyämme sopeutua nopeasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Myös alkanut vuosi on täynnä uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

Uusia kumppanuuksia ja strategian terävöitymistä

Vuosi 2023 oli meille kumppanuuksien vuosi. Muutoksen ajurina toimi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtyminen vuoden alussa hyvinvointialueille, minkä seurauksena saimme uusia omistajia hyvinvointialueista sekä HUS-yhtymästä ja Helsingin kaupungista. Valtion omistus yhtiössämme jatkui.

Maakuntien tilakeskuksen hallitus tarkensi strategiaamme seuraavalle viisivuotiskaudelle. Uusi strategia vahvistaa entisestään tehtäväämme valtakunnallisena kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskuksena.

Alkaneena vuonna jatkamme työtämme hyvinvointialueiden tukemiseksi. Tavoitteemme on varmistaa, että kaikki suomalaiset saavat laadukkaita hyvinvointipalveluita tehokkaasti hallinnoiduissa tiloissa.

Roolimme muuttuvassa maailmassa

Liiketoimintamme toimintaympäristö on muutoksessa. Hyvinvointialueiden talouden tasapainottamisen ja sopeuttamisen paineet heijastuvat alueiden tilatarpeisiin, investointeihin, toimitilakannan ylläpitoon ja näihin liittyviin palveluihin. Tuemme alueita tiedolla ja asiantuntijuudella talouden tasapainottamisessa sekä kestävässä kehityksessä.

Väestön demografiset muutokset ovat kokonaisvaltainen haaste. Palveluiden eriytyminen ja alueiden välinen erilaistuminen jatkuvat alkaneena vuonna. Vaativan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnot keskittyvät, ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluverkot tiivistyvät. Lisäksi osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu, digitaalisten palveluiden rooli kasvaa ja julkishallinnon rakenneuudistukset jatkuvat.

Muutokset asettavat meille uusia vaatimuksia. Maakuntien tilakeskukselta vaaditaan proaktiivista otetta palvelutarjontamme kehittämisessä ja monitahoista yhteistyötä eri julkishallinnon toimijoiden kanssa. Tänä ja ensi vuonna tämä näkyy esimerkiksi hyvinvointialueiden kunnilta vuokraamien toimitilojen vuokrasopimusten ja vastuunjaon kohdalla. Näillä tiloilla on mittavasti korjausvelkaa, eivätkä ne siksi enää kaikilta osin tarjoa houkuttelevia vaihtoehtoja alueiden tarpeisiin.

Vastuullisuus ja kustannustehokkuus vuoden avainsanoja

Avainasemassa alkaneena vuonna ovat myös globaalit trendit, kuten ilmastonmuutos. Tuemme omalta osaltamme Suomen hallituksen hiilineutraaliustavoitetta. Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää aktiivisia toimia esimerkiksi tilojen energiatehokkuudessa ja ympäristöystävällisyydessä. Määritämme alkaneena vuonna hyvinvointialueiden omistamien rakennusten energiankulutuksen.

Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala
Jukka Latvala on Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja.

Vastuullisuustavoitteitamme ovat hyvinvointialueiden vuotuisten toimitilakustannusten tehostaminen 300 miljoonalla eurolla vuoteen 2028 mennessä ja hyvinvointialueiden toimitilojen hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Nämä toimet eivät ole vain taloudellisia tai ekologisia kysymyksiä, vaan ne liittyvät myös suomalaisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Tänä vuonna keskitymme myös entistä enemmän tiedolla johtamisen avaintekijöihin kuten toimitilojen kustannus-, vuokrasopimus- ja energiankulutustietoihin. Lisäksi julkaisemme ensimmäisen lakisääteisen investointiselvityksen.

Yhteistyöllä ja asiantuntijuudella kohti uutta

Toimintamme perusta on yhtiön vakaa talous ja muutosmyönteinen ilmapiiri. Maakuntien tilakeskukselta voi odottaa jatkossakin monitahoista yhteistyötä, laaja-alaista tietoa ja alan asiantuntijuutta.

Haluaisin kiittää kaikkia työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja sidosryhmiämme. Ilman teidän panostanne, asiantuntemustanne ja sitoutumistanne emme olisi saavuttaneet niin paljon.

Tähdätkäämme siihen, että Maakuntien tilakeskuksesta rakentuu asiakkaidensa luottama asiantuntija, joka yhdistää älykkäästi talouden, vastuullisuuden ja hyvinvoinnin.

Yhteistyöterveisin,
Jukka

 

Jaa sosiaalisessa mediassa