Työpajakuulumisia Kuntien tilatieto -hankkeesta

keskiviikko 07.10.2020 | Tapahtumat, Uutiskirjeet

Kuntien tilatieto -hankkeen kuuden työpajan sarja käynnistyi syyskuun lopulla. Takana on nyt kaksi suurta Teams-palaveria. Jos vielä et osallistunut, ehdit hyvin mukaan, sillä työpajat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia.

Kuva Maakuntien tilakeskuksen projektipäällikkö Marko Suomelasta

Työpajojen erinomainen vastaanotto yllätti positiivisesti Maakuntien tilakeskuksen. Heti ensimmäisessä Teams-palaverina järjestetyssä työpajassa oli mukana reilut 60 aktiivista kuntien kiinteistöalan ammattilaista.

– Keskustelimme olennaisista kiinteistö- ja rakennustiedoista, niiden ylläpidosta ja erilaisista haasteista, kuten esimerkiksi vuokratiloista ja vuokrien määrittelystä. Toisessa työpajassa taas keskityimme tarvittaviin taloustietoihin, mittareihin ja tunnuslukuihin, kertoo Maakuntien tilakeskuksen projektipäällikkö Marko Suomela.

– Saimme käsiteltyä osallistujien kanssa paljon asioita. Pohdimme aktiivisen chat-keskustelun avulla esimerkiksi siitä, mitkä ovat tärkeimmät tilatiedolla johtamisen kehityskohteet ja minkälaiselle informaatiolle nyt ja tulevaisuudessa olisi tarvetta, kertoo kahden ensimmäisen työpajan fasilitaattorina toiminut KTI Kiinteistötieto Oy:n johtaja Matti Heiskanen.

Työpajoissa ideoitiin muun muassa tilajohtamisen eri kehittämistoimenpiteitä sekä arvioitiin niiden toteuttamiskelpoisuutta ja vaikutuksia. Työskentelyn tulosten pohjalta muotoillaan konkreettinen etenemissuunnitelma.

– Työpajojen tuloksista koostetaan yhteenveto, jonka kertaamme viimeisessä työpajassa joulukuun puolivälissä. Työpajatyöskentely keskusteluttaa ja sitouttaa, ja vaikka se on aikaa vievää, se antaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua muiden kuntien kollegoiden kanssa, jakaa ajatuksia ja vaikuttaa suoraan siihen, mihin suuntaan kuntien tilajohtaminen Maakuntien tilakeskuksen avulla kehittyy, sanoo Suomela.

Työpajojen tavoitteena on selvittää kuntien tilajohtamisen nykytilannetta käytännön tasolla sekä kartoittaa kuntien ja valtion tasoilla tarvittavia tilatietoja. Näiden avulla tilakeskus muodostaa kokonaiskuvaa kuntien ja kuntakonsernien tiloista sekä luo tietokannan ja mallin kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Mallin avulla taas tietojen päivittäminen on kunnille helppoa ja nopeaa.

Tietoja voidaan myös hyödyntää digitaalisesti ja ajantasaisesti päätöksenteon tukena. Tietoon perustuva päätöksenteko mahdollistaa puolestaan tilakustannuksiin säästöjä. Yksi Maakuntien tilakeskuksen tärkeimmistä tehtävistä onkin tukea kuntien tilajohtamista ja auttaa kuntia toimimaan kustannustehokkaasti tarpeitaan vastaavissa tiloissa.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa