Uusi lähtölaukaus

torstai 06.02.2020 | Kehittäminen

Jukka Latvala.

Maakuntien tilakeskuksen toiminnalle annettiin tällä viikolla lähtölaukaus. Uusi matka aloitetaan uudella tarkoituksella.

Maakuntien tilakeskus ja valtionvarainministeriö solmivat viime viikolla palvelusopimuksen. Sopimuksen mukaan yhtiömme toiminta rakentuu sen pioneerityön päälle, jota aiemman sote-valmistelun aikana teimme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Kerätty tilatieto ja hankitut tietojärjestelmät muodostavat pohjan kansallisen tilatietokannan kokoamiselle.

Keskeinen ero verrattuna yhtiön aiempaan malliin on se, että toimintamme on nyt täysin riippumatonta mahdollisesta sote-ratkaisusta. Tilatieto on se keskeinen palanen, joka hyödyttää suomalaisen julkisen sektorin tilajohtamista kaikissa malleissa.

Muilta osin yhtiön perustehtävä tulee muuttumaan. Toiminta keskittyy jatkossa entistä vahvemmin tietopalveluun, tilajohtamisen tukeen ja valtakunnallisten toimintamallien luomiseen.

Ei tiedon vaan ihmisten vuoksi

Sopimus tarkoittaa sekä asiakkaillemme että henkilöstöllemme sitä, että tulevina vuosina pääsemme kehittämään yhdessä suomalaista tilajohtamista. Avoin ja eteenpäin katsova yhteistyö sote- ja pelastusalan kanssa jatkuu kuten ennenkin. Yhteistyö käynnistyy myös kunta-alan toimijoiden kanssa. Uskon, että meillä on kaikilla toisiltamme paljon opittavaa. Yhdessä tekeminen ja parhaiden käytäntöjen jakaminen vievät yhteiskuntaa eteenpäin.

Tieto ei kuitenkaan ole toimintamme itsetarkoitus. Syy, miksi keskitettyyn tilatietoon, käytäntöjen jakamiseen ja parempaan johtamiseen pyritään, on yksinkertainen: me kaikki.

Samalla kun rakennemuutokset, väestön ikääntyminen ja paikalliset taloustilanteet haastavat Suomea, tiedon keruu ja analysointi mahdollistavat tiedolla johtamisen. Sen ansiosta meillä kaikilla on jatkossakin mahdollista käydä töissä ja harrastaa terveissä, turvallisissa ja tarkoitukseensa sopivissa tiloissa.

 

Jukka Latvala
toimitusjohtaja

 

Jaa sosiaalisessa mediassa