Hollola kehittää etujoukoissa tilatietopalveluita ja toimitilajohtamisen kehittämisohjelmaa

perjantai 23.09.2022 | Tilatietopalvelu, Käyttökokemuksia, Maakuntien tilakeskus

Kuva: Hollolan kunta

Hollolan kunta oli yksi ensimmäisistä Maakuntien tilakeskuksen yhteistyökumppaneista, kun valtakunnallisten tilatietopalveluiden rakentaminen kunnille käynnistyi vuonna 2020. Sittemmin Hollola on osallistunut hyvin aktiivisesti kuntien tilatietopalveluiden kehittämiseen. Viimeisimpänä se on pilotoinut Maakuntien tilakeskuksen kanssa uutta toimitilajohtamisen kehittämisohjelmaa.

”Odotuksemme yhteistyöstä olivat alun perin varsin maltilliset, koska Maakuntien tilakeskus oli uusi tuttavuus. Nopeasti kuitenkin selvisi, että kuntien tilatietopalveluissa ollaan niin sanotusti hyvän äärellä valtakunnallisesti”, Hollolan Tilapalvelu Oy:n ja Hollolan Asuntotalot Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reponen kuvaa.

Isoja etappeja saavutettu nopeasti

”Kun aloitimme yhteistyön Maakuntien tilakeskuksen kanssa, Hollolan tilatiedot oli kerätty Excel-tiedostoihin ja taloustietojen raportoinnissa käytimme Microsoftin Power BI -ohjelmaa. Maakuntien tilakeskuksen kanssa aloitettu yhteistyö on ollut hyvä jatkumo tälle kunnan tilatietojen päivittämiselle ja kehittämiselle”, Reponen kertoo.

Reponen antaa Maakuntien tilakeskukselle kiitosta, että kunnat otettiin alusta asti mukaan niiden tarpeisiin suunniteltujen palvelujen kehittämiseen ja testaamiseen. Maakuntien tilakeskuksen kunnille tarjoamien työkalujen avulla Hollolan kunta on paitsi monipuolistanut ja laajentanut tilatietojaan myös luonut tarkan kokonaiskuvan kiinteistöjensä tilatiedoista ja korjaustarpeista seuraavalle kymmenelle vuodelle.

Toimitilajohtamisen kehittämisohjelmalla kaksi askelmaa kerralla

Maakuntien tilakeskus on käynnistänyt tänä vuonna jo viiden kunnan kanssa kuntakohtaiset toimitilajohtamisen kehittämisohjelmat. Ohjelmien tavoitteena on terävöittää kuntien strategista toimitilajohtamista, mahdollistaa kestävä kiinteistönpito ja tuottaa säästöjä. Pilottikunnista Hollola vei ensimmäisenä läpi kehittämisohjelman. Kunta sai käyttöönsä dynaamiset Power BI -raportit ja ennusteet käytössään olevista tiloista aina vuoteen 2040 saakka.

”Kehittämisohjelman aikana loimme kokonaiskuvan Hollolan kunnan toimitilajohtamisesta. Koemme, että ohjelman suurin hyöty on, että kaikki toimitilajohtamisen kehittämiseen tarvittavat tiedot on koottu yhteen ja päivittyvät koko ajan”, Reponen kuvailee ja jatkaa:

”Kehittämisohjelman aikana pienoisena yllätyksenä tuli, että näinkin pienen kunnan toimitiloissa ja energia-asioissa on edelleen huomattavaa kehitys- ja säästöpotentiaalia, esimerkiksi tilakannassa, investointitarpeissa ja ylläpitokustannuksissa.”

Toimitilajohtamisen kehittämisohjelmassa Maakuntien tilakeskus selvittää kunnan kanssa sen toimitilajohtamisen nykyistä tilannetta, kokoaa kunnan toimitilojen tekniset tiedot ja taloustiedot yhteen sekä auttaa kuntaa kehittämään tilajohtamisensa tulevaisuutta. Tietoja voidaan myös rikastaa ulkoisilla lähteillä, kuten väestöennusteilla, minkä jälkeen koottu aineisto voidaan analysoida ja raportoida helposti ymmärrettävässä muodossa.

”Hollolan kunta otti kehittämisohjelmassaan kaksi kehitysaskelta yhdellä kertaa. Ensinnäkin kunnan lähtöaineisto saatiin laadullisesti hyvään kuntoon, jolloin tilannekuvan ja analyysien tekeminen sujuu luotettavasti. Toiseksi raportoinnissa ja seurannassa siirryttiin uuteen aikakauteen, kun staattisten ja usein lyhytaikaiseen käyttöön jäävien raporttien tilalle saatiin ajantasaiset ja jatkuvasti päivittyvät raportit”, Maakuntien tilakeskuksen erityisasiantuntija Esko Korhonen toteaa.

Kehittämisohjelma kaikenkokoisille kunnille

Maakuntien tilakeskuksen kehittämä toimitilajohtamisen kehittämisohjelma sopii kaikenkokoisille kunnille ja toimii hyvänä pohjana muun muassa kuntien palveluverkkosuunnittelulle. Tietojen laadulla on kuitenkin suuri merkitys – olipa kunta pieni tai suuri. Maakuntien tilakeskus on kehittänyt tietojen laadun analysointia varten Skenarios-palveluunsa toiminnallisuuden, jolla kunta pystyy vaivatta seulomaan suuristakin tietomassoista täydennystä vaativat rakennukset ja tietotarpeet.

”Tietojen päivittäminen on luonnollisesti kuntien vastuulla, mutta autamme totta kai varsinaisen kehittämisohjelman toteuttamisessa”, Korhonen lupaa.

Lisätietoja

Esko Korhonen, erityisasiantuntija, Maakuntien tilakeskus, p. 029 471 2036, esko.korhonen@maakuntientilakeskus.fi

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa