Kirkkonummelta kiitosta kuntien tilatietopalvelujen mutkattomasta kehitystyöstä

torstai 03.02.2022 | Tilatietopalvelu, Käyttökokemuksia, Uutiskirjeet, Kehittäminen

Kirjastotalo Fyyri (kuva: Kirkkonummen kunta)

Kirkkonummen kunta oli yksi ensimmäisistä Maakuntien tilakeskuksen kuntayhteistyökumppaneista, kun valtakunnallisten tilatietopalvelujen rakentaminen kunnille käynnistyi. Nyt palvelut tarjoavat kaikille Manner-Suomen kunnille työkaluja arjen tilahallintaan ja strategiseen päätöksentekoon. Palvelujen käyttäjiksi liittyy jatkuvasti uusia kuntia, jotka pääsevät nauttimaan kehitystyön tuloksista ja halutessaan myös kehittämään palveluja edelleen.

”Lähdimme Kirkkonummella innolla kehittämään kaikille kunnille yhteisiä palveluja, jotka paitsi tukisivat nykyistä tilahallintaa myös auttaisivat katsomaan tulevaisuuteen. Olemme olleet erittäin kiinnostuneita yhteistyön tuloksena rakentuneista työkaluista ja toimintamalleista. On myös ollut inspiroivaa kuulla muiden kuntien ajatuksia tilajohtamisesta ja etsiä yhdessä parhaita ratkaisuja tilatietojen hallintaan ja päivittämiseen”, Kirkkonummen kunnan toimitila-asiantuntija Terhi Sundström toteaa.

Vuorovaikutteisella yhteistyöllä saadaan tuloksia aikaan

Yhteistyötä Maakuntien tilakeskuksen kanssa Kirkkonummen Sundström luonnehtii tiiviiksi ja mutkattomaksi. Kiitosta hän antaa erityisesti siitä, että kuntia on aktiivisesti osallistettu niiden tarpeisiin suunniteltujen palvelujen kehittämiseen ja testaamiseen.

”Maakuntien tilakeskuksen kunnille suunnattujen palveluiden kehitystyö on edennyt määrätietoisesti ja järjestelmällisesti kuntia kuunnellen. Matkan varrella on syntynyt ideoita ja ilmennyt uusia tarpeita, jotka Maakuntien tilakeskus on huomioinut hyvin palveluiden rakentamisessa. Sujuva vuorovaikutus ja keskusteleva toimintatapa ovat rohkaisseet meitä kuntia tuomaan esiin erilaisia näkökulmiamme”, Sundström kuvailee Kirkkonummen kokemuksia yhteistyöstä.

Kirkkonummi ja Maakuntien tilakeskus aloittivat yhteistyön kokoamalla kunnan käytössä olevien tilojen perustietoja ja ovat sittemmin pikkuhiljaa edenneet tilojen kustannus-, investointi- ja vuokratietoihin. Vaikka valtavan tietomäärän kokoaminen on toisinaan saattanut tuntua työläältä, Sundströmin mielestä työ on kuitenkin ehdottomasti ollut vaivan arvoista:

”Näen pelkästään mahdollisuuksia. Täsmällisten, ajantasaisten ja vertailukelpoisten tilatietojen merkitys kasvaa koko ajan. Tietojen kokoaminen, ylläpito ja päivitys Maakuntien tilakeskuksen kunnille rakentamiin palveluihin yksinkertaistavat arjen tilahallintaamme. Digitaaliset ja kattavat työkalut tukevat tilatiedon analysointia sekä toimitilajohtamista ja auttavat meitä toimimaan kustannustehokkaasti tarpeitamme vastaavissa tiloissa.”

Sundström pitää tärkeänä Maakuntien tilakeskuksen nimeämistä hyvinvointialueiden valtakunnalliseksi toimitila- ja kiinteistöhallinnan osaamiskeskukseksi. Osaamiskeskus tukee sote- ja pela-muutoksessa hyvinvointialueiden tilavalmistelijoita, jotka koordinoivat alueidensa käyttöön tulevia tiloja yhdessä kuntien kanssa.

”Kunnat tarvitsevat tilatietojaan jatkossa toimiessaan myös tuhansien toimitilojen vuokranantajina hyvinvointialueille. Hyvinvointialueet koostuvat lukuisista kunnista, joten vertailukelpoisille tiedoille ja erilaisille yhteismitallisille raporteille voi ennakoida suurta kysyntää. Odotamme kevään 2022 aikana myös valtioneuvoston asetusta kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026. Maakuntien tilakeskuksen tilatietopalveluissa toimitilojen vuokraukseen liittyvä muutos ja siihen tarvittava vuokranlaskennan työkalujen kehittäminen on otettu huomioon hyvissä ajoin.”

Tilatietojen digiloikasta verkostoitumisen digiloikkaan

Maakuntien tilakeskus on parin vuoden ajan järjestänyt kunnille työpajoja, infotilaisuuksia ja kuntakohtaisia koulutuksia. Niissä kunnat ovat konkreettisesti osallistuneet yhteisten palveluiden innovointiin ja kehittämiseen. Vaikka etäaika on asettanut omat reunaehtonsa viestinnälle ja yhdessä tekemiselle, Kirkkonummella ajassa nähdään myös lukuisia hyviä puolia:

”Etäinfot ja -työpajat ovat tarjonneet kunnille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua tapahtumiin eri puolilta Suomea. Etänä oleminen on kenties helpottanut tapahtumiin osallistumista ja sen myötä yhdessä ajankohtaisista aiheista keskustelemista ja ajatusten jakamista. Tilatietojen kokoamisen yhteydessä puhutaan usein digiloikasta. Näin etäaikana voisi puhua myös verkostoitumisen digiloikasta”, Sundström pohtii.

Sundström rohkaisee ja kannustaa kuntia, jotka eivät vielä tee yhteistyötä Maakuntien tilakeskuksen kanssa, osallistumaan esimerkiksi kehitystyöpajaan ja verkostoitumaan muiden kuntien kanssa.

”Yhteistyön aloittaminen Maakuntien tilakeskuksen kanssa on helppoa ja vaivatonta. Mukaan kehitystyöhön pääsee yksin ja yhdessä muiden kuntien kanssa. Osallistumalla kunta voi varmistaa, että Maakuntien tilakeskuksen kuntien tilatietopalvelut vastaavat omia tarpeita nyt ja tulevaisuudessa”, hän tiivistää.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa