Kuntien kehittyvä tilajohtaminen turvaa tulevaisuuden palveluita

lauantai 30.10.2021 | Maakuntien tilakeskus, Uutiskirjeet, Kehittäminen

Käytämme päivittäin tuhansia julkisia tiloja. Teemme töitä, harrastamme, opimme ja hoidamme terveyttämme niissä. Tiloja johdetaan Suomessa alueellisesti kuitenkin hyvin eri tavoin. Tietoon perustuvan tilajohtamisen avulla kunta voi turvata kuntalaisilleen terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat – myös tulevaisuudessa.

”Kunnat kamppailevat kovassa ristipaineessa: Väestö ikääntyy ja syntyvyys on pitkään ollut laskussa. Meneillään on Suomen historian yksi suurimmista rakenneuudistuksista ja sen mukanaan tuomista  muutoksista. Taloudellinen toimintaympäristö ja työskentelytavat muuttuvat. Ilmastonmuutosta pitää hallita ja hiilijalanjälkeä pienentää”, luettelee Maakuntien tilakeskuksen Kuntien tilatieto -hankkeen projektipäällikkö Marko Suomela.

”Sote-uudistus muuttaa kunnan palvelu- ja talousrakennetta merkittävästi. Tilankäytön ja tilatietojen kehittäminen voi tarjota sellaisia uusia ratkaisu- ja toimintamalleja, joiden avulla kunta pystyy turvaamaan elinvoimaisuuttaan myös tulevaisuudessa. Ajantasaisen, helposti ylläpidettävän ja laadukkaan tiedon avulla on mahdollista kohdentaa entistä paremmin rakennuskannan korjaustoimintaa oikeisiin kohteisiin, tehostaa tilankäyttöä ja näin parantaa resurssien riittävyyttä myös kunnan ydintoimintoihin”, Suomela toteaa.

Kuntien tilatieto -hanke tarjoaa kunnalle tilatietojen digiloikan

Yhteen paikkaan koottujen ja helposti hyödynnettävien tilatietojen merkitys on noussut ja se tunnistetaan kunnissa jo hyvin. Tietoa tarvitaan tilahallinnan kehittämiseen ja myös kun kunnista tulee vuokranantajia hyvinvointialueiden tuhansille tiloille. Kunnilta hyvinvointialueille siirtyvien omistettujen ja vuokrakohteiden tietojen kokoaminen on useissa kunnissa juuri käynnistynyt. Ajantasaisten tilatietojen kokoaminen edellyttää täsmällistä tietoa paitsi rakennuksista myös niiden käytöstä, kunnosta ja korjaustarpeista.

Kuntien tilatieto -hankkeessa rakennetaan kokonaiskuvaa kuntien käytössä olevista tiloista. Luotettavan tilannekuvan avulla saadaan ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti vertailukelpoista tietoa tilojen lukumääristä, pinta-aloista, käyttötarkoituksista, kunnosta, kustannuksista, investoinneista sekä ympäristövaikutuksista. Näille tiedoille on käyttöä myös, kun kuntien on annettava hyvinvointialueille selvitys sote-uudistuksessa siirtyvästä omaisuudestaan, sopimuksistaan ja vastuistaan sekä kunnilta vuokrattavista tiloista vuoden 2022 helmikuun loppuun mennessä.

Kunnan liittyminen Maakuntien tilakeskuksen Kuntien tilatieto -hankkeeseen on maksutonta, helppoa ja vapaaehtoista. Palvelun käytön voi aloittaa vaikkapa sote-tilojen salkuttamisella, vuokranlaskennalla ja vuokrasopimusten teolla. Lokakuun loppuun mennessä lähes puolet Manner-Suomen kunnista on ollut kiinnostunut ottamaan tilatietojensa digiloikan Maakuntien tilakeskuksen kanssa ja 103 kuntaa on jo laatinut sopimuksen tiedon siirrosta tilakeskuksen kanssa.

”Toivotamme uusia kuntia mukaan jatkuvasti kuntien omien aikataulujen mukaisesti”, Suomela toteaa.

Lue myös:

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Esko Korhonen, 029 471 2036
  • asiakasvastaava Mika Tammisto, 029 471 2016
  • projektipäällikkö Marko Suomela, 029 471 2020
  • sähköpostit: etunimi.sukunimi@maakuntientilakeskus.fi

 

Jaa sosiaalisessa mediassa