Kuntien tilatietohankkeen väliraportti julki

maanantai 12.10.2020 | Uutiskirjeet

Kuva Suurpellon päiväkodista

Kuntien omistuksessa on noin 62 000 rakennusta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on yli 50 miljoonaa kerrosneliömetriä ja tasearvo 35 miljardia euroa. Kuntien rakennuskannan kokonaiskuvan rakentamiseksi tarvittaisiin kuitenkin nykyistä tarkempia, ajantasaisempia ja luotettavampia tilatietoja sekä tiedot vuokra- ja muista ei-omistetuista kohteista.

Maakuntien tilakeskus selvitti valtiovarainministeriölle kuntien omistaman rakennuskannan nykytilannetta tekemiensä kyselyiden, Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisterin ja Tilastokeskuksen aineistojen avulla. Lisäksi tilakeskus vertasi tietoja vuoden 2017 tilanteeseen. Kun tilatietoja analysoitiin Suomen väestöennusteeseen peilaten, saatiin ennuste vuoden 2040 tilatarpeille.

– Kuntien rakennuskannassa ja toimitilajohtamisessa on merkittävää kehitys- ja säästöpotentiaalia. Nykyisten rekisteriaineistojen avulla ei kuitenkaan ole mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa kuntien toimitilakannasta. Lisäksi pidemmälle vietyjen johtopäätösten tekeminen näistä tiedoista on mahdotonta.  Tarvitsemme esimerkiksi tietoja vuokra- ja muista ei-omistetuista kohteista. Työ on jo aloitettu”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Maakuntien tilakeskus kerääkin jo yhteistyössä kuntien kanssa tarvittavia tietoja tilannekuvan tarkentamiseksi. Sen avulla tilakeskus voi mahdollistaa aktiivisen tilatiedolla johtamisen, jotta kunnissa voitaisiin tehdä entistä parempia päätöksiä ja niiden avulla saavuttaa säästöjä.

Vuoden 2020 tilastojen mukaan kuntakonsernien omistaman rakennuskannan tunnusluvut ovat:

  • lukumäärä: noin 62 000 rakennusta
  • pinta-ala: noin 50 miljoonaa kerrosneliömetriä
  • pinta-ala keskimäärin: 8,3 kerrosneliömetriä/asukas (ilman vuokratiloja)
  • tasearvo: noin 35 miljardia euroa (31.12.2019)
  • jälleenhankinta-arvo: noin 101 miljardia euroa
  • tekninen nykyarvo: noin 70 miljardia euroa
  • kuntoluokka: 69,5 %
  • korjausvelka: noin 9 miljardia euroa
  • perusparannustarve: noin 17 miljardia euroa

Väestörakenteemme muutokset vaikuttavat perustavalla tavalla palvelutarpeisiin ja tätä kautta tarvittaviin tiloihin ja niiden kustannuksiin. Kuntien ja kuntakonsernien nykyisessä rakennuskannassa näyttäisi olevan haasteita tulevaisuuden tilatarpeita ajatellen. Esimerkiksi ikääntyneen väestön määrän kasvu lisää hoidon ja hoivan tarvetta. Vastaavasti varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukiokoulutuksen palvelutarpeet ovat vähenemässä voimakkaasti.

Raportissa todetaan, että kattavan kokonaiskuvan muodostamiseksi tarvitaan entistä tarkempia, ajantasaisempia ja luotettavampia tilatietoja. Tietojen vertailukelpoisuutta on yhdenmukaistettava ja eri rekistereissä sijaitseva tieto digitalisoitava. Myös toimitilajohtaminen ja tilatietoja koskeva lainsäädäntö vaativat vielä kehittämistä.

Raportti Kuntien rakennuskannan tilannekuva vuonna 2020 ja ennusteet vuosille 2020–2040 >

Lue myös valtiovarainministeriön mediatiedote >

 

Jaa sosiaalisessa mediassa