Valtiovarainministeriö: Kuntien rakennus- ja toimitilakantojen kartoitus edistyy

maanantai 12.10.2020 | Kehittäminen

Valtiovarainministeriön mediatiedote 12.10.2020 klo 9.30

Maakuntien tilakeskus luovutti väliraportin kuntien rakennus- ja toimitilakannasta 7.10.2020. Raportissa selvitetään rakennus- ja huoneistorekisteritietojen perusteella kuntien omistaman rakennuskannan nykytilannetta. Raportti on toteutettu osana kuntien tilatiedon kehittämishanketta, jota johtaa kehittämishankkeen ohjausryhmä.

Kokonaiskuvan muodostaminen vaatii vielä tietojen täydennystä

”Selvityksessä saatiin olemassa olevien rekisterien ja tietojen pohjalta välivaiheen tietopohja kartoitettua.  Ohjausryhmä käsitteli yhteisesti raporttia ja totesi, että on paljon aineksia jatkaa hankkeessa tästä eteenpäin. Jo nyt on saatu esiin mielenkiintoisia näkökohtia kuntien tilatiedoista”, ohjausryhmän puheenjohtaja Päivi Nerg totesi.

Väliraportin mukaan vuonna 2020 kuntakonsernien omistamien rakennusten määrä Suomessa on yhteensä 62 039 kappaletta. Suurimpina rakennustyyppiryhminä erottuvat muun muassa asuinrakennukset 13 653 kappaletta, peruskoulut ja lukiot 4 296 kappaletta sekä kokoontumisrakennukset 4 130 kappaletta.

Jotta voidaan muodostaa kattavan kokonaiskuva kuntien rakennus- ja toimitilakannasta, tarvitaan entistä tarkempia ja luotettavampia tilatietoja, raportti toteaa. Tietojen vertailukelpoisuutta on parannettava. Myös toimitilajohtaminen ja tilatietoja koskeva lainsäädäntö vaativat kehittämistä.

”Kuntien rakennuskannassa ja toimitilajohtamisessa on merkittävää kehitys- ja säästöpotentiaalia. Nykyisten rekisteriaineistojen avulla ei kuitenkaan ole mahdollista muodostaa kokonaiskuvaa kuntien toimitilakannasta. Lisäksi pidemmälle vietyjen johtopäätösten tekeminen näistä tiedoista on mahdotonta.  Tietoja tarvitaan esimerkiksi vuokra- ja muista ei-omistetuista kohteista. Työ on jo aloitettu”, kertoo Maakuntien tilakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Latvala.

Väliraportti on osa tilatiedon laajempaa kehittämishanketta

Valtiovarainministeriö käynnisti helmikuussa 2020 kuntien tilatiedon kehittämishankkeen. Hankkeen toteuttajana on Maakuntien tilakeskus Oy. Hankkeen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva kuntien kiinteistö- ja rakennusrekisteritiedoista. Väliraportin tavoitteena on lisäksi arvioida toimitilojen muutostrendejä laajemmalla, vuoteen 2040 saakka ulottuvalla ennustejaksolla.

Tilastokeskuksen ennusteiden mukaiset väestörakenteen muutokset vaikuttavat voimakkaasti palvelutarpeiden muutoksiin ja tilatarpeisiin. Esimerkiksi ikääntyneen väestön määrän kasvu lisää hoidon ja hoivan tarvetta. Vastaavasti varhaiskasvatuksen sekä perus- ja lukiokoulutuksen palvelutarpeet ovat vähenemässä voimakkaasti.

Tilatiedon kehittämishankkeen tarkoituksena on koota ja yhdenmukaistaa kuntien tilatietoja ja tallettaa tiedot yhteismitallisen tietomallin mukaiseen tietovarantoon. Tietovarannosta tiedot luetaan ja jalostetaan kunnille ja valtiolle päätöksenteon tueksi.

Linkki: Maakuntien tilakeskuksen väliraportti, Kuntien rakennuskannan tilannekuva vuonna 2020 ja ennusteet vuosille 2020–2040

Lisätietoja:

Valtiovarainministeriö:

  • alivaltiosihteeri Päivi Nerg, p. 050 431 3604, paivi.nerg(at)vm.fi
  • neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen, p. 029 553 0081, pauliina.pekonen(at)vm.fi

Maakuntien tilakeskus:

***
Lue myös:

 

Jaa sosiaalisessa mediassa