Maakuntien tilakeskuksen tietoalustatoimittajaksi on valittu Aureolis

keskiviikko 26.08.2020 | Uutiskirjeet, Kehittäminen

Kilpailutuksen tavoitteena oli hankkia tilakeskukselle tietoalusta, joka sisältää tietoaltaan ja tietovaraston sekä alustan hyödyntämiseen tarvittavan raportointi- ja analytiikkavälineen. Lisäksi tarjouskilpailu piti sisällään järjestelmään liittyviä toteutus-, ylläpito- ja arkkitehtuurin kehittämispalveluja. Hankintaan sisältyi myös toteutusprojekti ja pakollisena optiona mastertietojen (MDM) hallintajärjestelmä.

Tietoalustalla on merkittävä rooli Maakuntien tilakeskuksen strategian toteutumisen kannalta. Alusta mahdollistaa tilakeskukselle paikan, johon kootaan kaikki sen ja muista lähteistä kerättävät tilatiedot yhteen. Näin saadaan hyvä lähtökohta tiedolla johtamiseen ja analysoimiseen.

– Saimme kolme tarjousta, joista Hansel Oy:n kanssa ennalta määriteltyjen kriteerien perusteella kilpailutuksen voittajaksi pisteytettiin Aureolis Oy. Tässä varmasti auttaa heidän asiantuntijoidensa julkishallinnon tuntemus, Maakuntien tilakeskuksen kehityspäällikkö Topi Hevonoja kertoo.

Maakuntien tilakeskus muodostaa tilannekuvan kuntien kiinteistöistä, tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen johtamisessa tarvittavaa tilatietoa ja auttaa kuntia parantamaan kiinteistönpidon tuottavuutta. Luotettavan tilannekuvan avulla saa vertailukelpoista tietoa julkisten tilojen lukumäärästä, pinta-alasta, käyttötarkoituksesta, kunnosta, kustannuksista, investoinneista sekä ympäristövaikutuksista.

Tilakeskuksen tietoalusta palvelee erityisesti sekundaarista tietojen käyttötarvetta, jossa tarvitaan tietojen muokkausta, yhdistelyä eri lähteistä ja aikasarjojen seurantaa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme alusta asti mukaan kehittämään Maakuntien tilakeskuksen tietoalustaa ja sen avulla osaltamme vastaamaan tilakeskuksen julkisen sektorin asiakkaiden tilatietotarpeisiin. Aureoliksen asiakaskuntaan kuuluvat jo mm. Digi- ja väestötietovirasto, valtiovarainministeriö, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Helsingin kaupunki. Me Aureoliksessa haluamme olla edelläkävijä liiketoimintatiedon jalostamisessa ja tiedolla johtamisessa. Tuomme asiakkaillemme aktiivisesti uusia ajatuksia ja rakennamme innovatiivisia tiedolla johtamisen ratkaisuja, sanoo Jouni Javanainen, Senior Business Advisor, Aureoliksesta.

– Tilakeskuksen datamäärät ovat tässä vaiheessa vielä maltilliset, mutta toiminnan kasvaessa datamäärät kasvavat. Tietoalustan ja raportoinnin ratkaisussa onkin huomioitu skaalautuvuus sekä kustannuksien että kapasiteetin suhteen. Toimintamme kannalta on myös tärkeää, että ICT-ratkaisumme ovat selainkäyttöisiä ja helposti saavutettavia SAAS- ja pilviratkaisuja, Hevonoja taustoittaa.

Tietoalustan ensimmäisen vaiheen on tarkoitus olla valmis marraskuussa 2020.

***

 

Jaa sosiaalisessa mediassa