Ohjausryhmä tukee kuntien mittavan kiinteistöomaisuuden selvitystyötä

torstai 11.06.2020

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja Jani Pitkäniemi. Kuva: Jarkko Mikkonen

Koko julkinen talous hyötyy paremmasta tilatiedosta, uskoo kuntien tilatiedon kehittämishankkeen ohjausryhmän jäsen Jani Pitkäniemi. Ohjausryhmä peräänkuuluttaa tiedon vertailtavuutta ja haluaa edistää julkisen hallinnon yhteismitallista työtä.

Maakuntien tilakeskuksen tehtävänä on muodostaa ensivaiheessa kokonaiskuva kuntien ja kuntakonsernien omistamista tiloista ja luoda tämän jälkeen tietokanta ja malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle. Hanke on osa hallituksen tuottavuustoimia ja sen käynnistäjänä on valtiovarainministeriö.

Työn tukena toimii ohjausryhmä, jonka jäsenet on koottu kunnista, Suomen Kuntaliitosta, opetus- ja kulttuuriministeriöistä, ympäristöministeriöstä, valtionvarainministeriöstä ja Maakuntien tilakeskuksesta. Ohjausryhmän jäsen, kunta- ja aluehallinto-osaston ylijohtaja Jani Pitkäniemi kertoo, että ohjausryhmä kokoontui kesäkuussa toista kertaa.

Rajaus saattaa elää hankkeen aikana

– Kävimme kokouksessa hyvää keskustelua siitä, koskeeko kuntatiedon kokonaiskuvan kokoaminen vain kuntien taseita vai myös vuokrasopimuksia. Selvityksen rajaus tulee todennäköisesti elämään työn aikana, eikä sitä kannatta asettaa kovin tiukaksi – ehkä mieluummin kuitenkin kunnianhimoiseksi kuin liian suppeaksi, Pitkäniemi summaa.

Ohjausryhmän tärkeimmäksi tehtäväksi hän nimeää hankkeen projektisuunnitelman seurannan ja päivittämisen, niin strategian kuin tavoitteidenkin osalta.

– Tällä hetkellä on käynnissä monia isoja julkisia hankkeita, kuten sote-uudistus sekä ympäristöministeriön luotsaama Rakennetun ympäristön rekisteri ja tietoalusta -hanke. Ohjausryhmän tehtävänä on myös varmistaa, ettei eri hankkeissa tehdä päällekkäistä työtä ja että sidoshankkeiden tekemiset toimivat riittävän hyvin yhteen.

Koko julkishallinto hyötyy tilatiedosta

Pitkäniemi näkee, että tilajohtaminen on maassamme kohtalaisella tolalla, mutta tiedon kattavuudessa ja mitattavuudessa on vielä petrattavaa.

– Kuntien omistamissa kiinteistöissä on kiinni kymmenien miljardien eurojen edestä omaisuutta, joten volyymi on valtava. Maakuntien tilakeskuksella on hankkeessa tärkeä rooli olla toteuttajana ja edistää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Hänen mukaansa koko julkishallinto tulee hyötymään tarkemmasta tilatiedosta. Hankkeen tärkeydelle hän listaa useita syitä, kuten sen, että väestö ikääntyy, muuttoliike on vilkasta Suomen sisällä ja useissa kunnissa rakennusten käyttöikä tulossa kaarensa loppuun. Tämä kaikki heijastuu tilajohtamiseen ja sitä kautta kuntien talouteen.

Tilatiedon vertailtavuus voi auttaa palveluiden turvaamisessa

Toinen ohjausryhmän jäsen, Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm toteaa, että monissa kunnissa tilaomaisuuden hallinta ja tilatieto ovat jo nyt hyvällä mallilla ja tietoa vertaillaan ainakin isompien kuntien kesken.

Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm. Kuvaaja: Matti Immonen

– Tampere on kasvava kaupunki, joten palveluiden tarvitsemat tilat, niihin liittyvä tieto sekä tuottavuuden kehittäminen ovat meille tärkeitä. Eniten meitä motivoi, jos voimme saada hankkeesta kuntien tilaomaisuuteen liittyvää vertailutietoa, joka auttaa meitä vertailemaan ja kehittämään oman toimintamme tuottavuutta valtakunnallisesti.

Pitkäniemi toivoo, että hankkeen aikana tilajohtamisen liittyvä tieto ylipäänsä saisi huomiota ja sen tärkeys ymmärrettäisiin. Hankkeelta hän toivoo myös yhteisiä ratkaisuja visaisiin ongelmiin.

– Vertailun mahdollistavalla tilatiedolla kunnat voisivat varautua investointeihin ajoissa ja valtio saisi paremman käsityksen kuntatalouteen kohdistuvista mahdollisista riskeistä. Meillä on tilajohtamisesta paljon osaamista ja keinoja, mutta tieto pitää vain saada kaikkien käyttöön.

Lue lisää kuntien tilatieto -hankkeesta. 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa