Sisäisen vuokran käsikirja julkaistu

perjantai 25.08.2023 | Vuokraus, Kehittäminen, Hyvinvointialue

Maakuntien tilakeskus on julkaissut hyvinvointialueille käsikirjan valtakunnallisesta sisäisen vuokrauksen toimintamallista.

”Käsikirja ei ole Modulo-tilatietopalvelumme käyttöohje, vaan kertoo Modulon käytöstä ja toimintamallien yhtenäistämisestä. Yhtenäiset mallit ovat avainasemassa, kun halutaan edistää sisäisen vuokrauksen vertailtavuutta hyvinvointialueen sisällä ja eri hyvinvointialueiden kesken. Samanlaiset toimintatavat mahdollistavat myös vertailtavuuden kehittämisen yhteistyössä alueiden kanssa”, kertoo käsikirjasta vastaava Modulo-tilatietopalvelun kehityspäällikkö Jouni Pääkkönen Maakuntien tilakeskuksesta.

Hyvinvointialueiden sisäisen vuokrauksen prosessin kuvaus.
Kuva: Hyvinvointialueen sisäisen vuokran prosessi / Maakuntien tilakeskus.

Sisäisen vuokrauksen tarkoituksena on kohdistaa asiakasorganisaation sisällä kiinteistöjen käytöstä ja omistamisesta aiheutuneet kustannukset tilojen käyttäjille. Modulossa sisäisen vuokran avulla

  • saadaan tilakustannukset läpinäkyviksi ja ymmärrettäviksi
  • lisätään kustannustietoisuutta
  • kannustetaan tilankäytön tehostamiseen ja säästöjen aikaansaamiseen
  • mahdollistetaan tilakustannusten vertailtavuus tila-, rakennus- ja asiakasorganisaatiotasoilla sekä valtakunnallisesti
  • ohjataan toimintaa kestävään kiinteistönpitoon.

Lisätietoja

Lue myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa