Tilatietojen päivittäminen ja ennustemallit kunnille käyttöön kattavan digipalvelun avulla

torstai 17.06.2021 | Uutiskirjeet, Maakuntien tilakeskus, Kehittäminen

– Tiedolla johtaminen ja digiloikka ovat tuttuja termejä kuntien tilatietojen ammattilaisille. Tietojen kokoaminen yhteen paikkaan, tietojen vertailtavuus kuntien välillä ja tietojen hyödyntäminen päätöksenteon tukena voi kuitenkin olla haastavaa. Haluamme tarjota tämän työn tueksi helppokäyttöisiä työkaluja, taustoittaa projektipäällikkö Marko Suomela Maakuntien tilakeskuksesta.

Suomelan vetämän Kuntien tilatieto -hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kuntien omistamien ja vuokraamien rakennusten kiinteistö- ja rakennustiedoista sekä niiden kustannus- ja investointitiedoista ja vuokravastuista. Yhdestä paikasta helposti saatavan tiedon avulla voidaan edesauttaa kuntia entistä kokonaistaloudellisempaan kiinteistönpitoon. Samalla luodaan malli kiinteistö- ja rakennustietojen ylläpidolle.

– Olemme lähteneet liikkeelle siitä, että kuntien on ensin mahdollisimman helppo toimittaa meille rakennus- sekä niiden kustannus- ja investointitietojaan ja sitten päivittää niitä itse tai automaattisten integraatioiden avulla. Kokoamme tiedot valtakunnallisen yhteentoimivuusalustan mukaiseen tietomalliin ja edelleen kuntien omaan käyttöön erilaisten järjestelmien avulla. Päivittäisen tilajohtamisen kannalta näistä tärkein on Skenarios-palvelu, Suomela kertoo.

Koneoppimisella entistä tarkempia ennusteita

Skenarios-palvelussa kunta saa rakennustensa ja vuokrakohteidensa tiedot käyttöönsä markkinoiden laajimmassa ja uudenaikaisimmassa digipalvelussa. Sen avulla voi paitsi seurata esimerkiksi toteutuneita kuluja tai tehdä hiilijalanjälkilaskentaa myös hyödyntää järjestelmän ennustemalleja. Jos kunnalla ei vielä ole esimerkiksi PTS-suunnitelmaa, se on helppo luoda Skenarioksen PTS-ennustemallien avulla. Ennustemallit taas tarkentuvat toteutuneiden tietojen perusteella eli hyödyntävät koneoppimista.

Maakuntien tilakeskus kehittää palvelua jatkuvasti järjestelmätoimittajan kanssa kuntien toiveiden mukaisesti. Järjestelmätoimittajaksi valikoitui mittavan hankintakilpailutuksen avulla SkenarioLabs Oy.

– SkenarioLabsin ja kuntien kanssa rakentamamme Skenarios on selainpohjainen palvelu, joka on suunniteltu kiinteistövarallisuuden hallintaan. Palvelu visualisoi ja analysoi rakennuksen tai kiinteistön elinkaarta kohteen nykytilasta, oikeasta vuokratasosta aina PTS-korjaustarve-ennusteisiin ja käypään markkinahintaan, kun kohteesta päätetään luopua, kertoo Skenarioksen pääkäyttäjä, data-analyytikko Jarno Kajanne Maakuntien tilakeskuksesta.

Palvelu ei ole tietysti ole mitään ilman lähtödataa. Skenarioksessa yksittäinen kunta näkee itse toimittamiensa ja päivittämiensä tietojen lisäksi kuitenkin myös suuren määrän avoimista lähteistä haettua tietoa. Esimerkiksi rakennuksen aurinkopaneeleiden potentiaalin ja energiakulutusennusteiden laskentaan vaikuttavat säätiedot noudetaan suoraan NASA:n avoimen datan lähteestä.

– Skenarios auttaa ymmärtämään, miten rakennuskanta, yksittäiset rakennusten hallintaan käytetyt salkut ja niiden sisältämät rakennukset kehittyvät sekä mitä toimenpiteitä tarvitaan asetettujen tavoitetasojen saavuttamiseksi. Palvelun visuaalisesta käyttöliittymästä näkee vaivatta, miten esimerkiksi yksittäinen suunniteltu korjaus vaikuttaisi kokonaisuuteen, sanoo Kajanne.

Tietojen läpikäynti ja järjestelmäkoulutukset kuntakohtaisesti

Kaikki tilatietojensa ja tilajohtamisensa kehittämisestä kiinnostuneet kunnat ovat tervetulleita mukaan Maakuntien tilakeskuksen Kuntien tilatieto -hankkeeseen. Hankkeessa kunta saa Skenarios-palvelun käyttöönsä maksutta.

– Kesään 2021 mennessä Kuntien tilatieto -hankkeen työpajoihin ja infoihin on osallistunut kuntien tilahallinnan ammattilaisia yli 125 kunnasta. Yli 70 kuntaa on jo solminut sopimuksen tilatietojensa siirrosta yhteiselle tietoalustalle ja pääsee siis hyödyntämään Skenarios-palvelua, luettelee Suomela.

Kuntien tilatieto -hankkeessa Skenarios-palvelun lisäksi kunta näkee tietonsa myös PowerBI-pohjaisilla johtamisen koontiraporteilla, joihin on sisällytetty mm. valtakunnallisia vertailutietoja, Digi- ja väestötietoviraston RH-rekisterissä olevat tiedot sekä edellisen sote-valmistelun aikana Kunta-Optimaze-järjestelmään kootut tiedot.

– Toteutamme kunnan tietojen läpikäynnit, kehityskohteet ja järjestelmäkoulutukset aina kuntakohtaisesti kunnan tila-ammattilaisten aikataulujen mukaan. Yksittäinen kunta omistaa kaikki Maakuntien tilakeskukselle toimittamat tiedot. Emme siis jaa kunnan dataa muille, ellei muuta sovita, Kajanne kertoo.

– Yksittäisen kunnan tiedot ovat näkyvissä vain kyseiselle kunnalle. Sen lisäksi tuotamme toki palvelunkäyttäjille kaikkien kuntien tiedoista keskiarvoihin perustuvia vertailutietoja sekä valtiovarainministeriölle erilaisia koonti- ja yhteenvetotietoja osana tehtäväämme muodostaa valtakunnallista kokonaiskuvaa kuntien käytössä olevasta rakennuskannasta, Suomela täydentää.

Lue lisää

 

Jaa sosiaalisessa mediassa