Vuokralaisvalinnan tietojärjestelmälle Valviran hyväksyntä

maanantai 12.09.2022 | Kehittäminen, Tilatietopalvelu, Hyvinvointialue

Maakuntien tilakeskuksen vuokralaisvalintapalvelun taustajärjestelmä on hyväksytty Valviran sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmärekisteriin. Viranomaisrekisteriin on listattu tiedot niistä asiakastietolain mukaisista järjestelmistä sekä asiakastietojen välityspalveluista, joita sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajilla on lupa käyttää.

”Maakuntien tilakeskus toimii hyvinvointialueiden lakisääteisenä kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskuksena. Kokoamme tiedot hyvinvointialueiden käyttämistä tiloista, niiden kunnosta, kustannuksista ja investoinneista valtakunnalliseen Modulo-tilatietopalveluun. Sen yksi tärkeä osa edesauttaa hyvinvointialueiden sosiaalihuollon vuokralaisvalintaa ja tarjoaa helppokäyttöisen työkalun esimerkiksi sopivan tilan löytämiseksi. Palvelumme helpottaa myös hyvinvointialueen vuokralaisvalinnan käytänteiden yhtenäistämistä, kertoo Maakuntien tilakeskuksen tietopalveluista ja tietohallinnosta vastaava johtaja Ari Maaninen.

Valvira ylläpitää asiakastietolain perusteella julkista tietojärjestelmärekisteriä tietojärjestelmistä, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sosiaalihuollossa kirjattavien asiakastietojen käsittelyyn, tallentamiseen ja ylläpitoon. Olennaiset vaatimukset jakautuvat toiminnallisiin vaatimuksiin, yhteentoimivuuteen sekä tietoturvaan ja tietosuojaan.

”Hyvinvointialueiden vuokralaisasukasvalintaan kehitetyn palvelumme tietojärjestelmä kuuluu viranomaisluokituksessa luokkaan B. Se tarkoittaa, ettei meillä käsitellä esimerkiksi potilastietoja, mutta Valvira on saanut kattavan selvityksen, miten tietojärjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset, Maaninen selvittää.

Modulo-tilatietopalvelun hyötyjä hyvinvointialueen asumispalveluiden järjestämisessä

  • Asumispalveluiden vuokrausprosessi tehostuu, kun vuokralaisvalinnassa voidaan käyttää vain yhtä järjestelmää ja hyödyntää Modulossa jo valmiina olevia rakennus- ja tilatietoja.
  • Vuokrattavat asunnot voidaan ryhmitellä Modulossa käyttäjäryhmittäin ja hallinnoida eri käyttäjäryhmissä hakijoittain.
  • Vuokraustilanne ja tilojen käyttöaste on Modulossa läpinäkyvää hyvinvointialueen asumispalveluiden lisäksi myös kiinteistöjohdolle. Kiinteistöjohto näkee vain tilojen tietoja, ei vuokralaisten.
  • Vuokralaskutusaineisto voidaan luoda Modulossa. Laskutus tapahtuu kuitenkin hyvinvointialueen omassa laskutusjärjestelmässä.
  • Modulon tietosuoja- ja tietoturva-asiat on huomioitu hyvinvointialueiden edellyttämällä tavalla.
  • Tietojen raportointimahdollisuudet Modulosta hyvinvointialueille ovat kattavat.
  • Modulossa voidaan hallita koko vuokrasopimuksen elinkaari.
  • Yksittäinen hyvinvointialue ja kaikki hyvinvointialueet voivat Modulon avulla käyttää yhtenäisiä toimintamalleja ja vuokrasopimuspohjia vuokralaisvalinnassaan.

Hyvinvointialueilla on vuoden 2023 alussa käytössään yhteensä noin 9 200 kohdetta, joissa on noin 12 miljoonaa huoneistoneliömetriä. Nykyisten sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien tilat siirtyvät pääsääntöisesti hyvinvointialueiden suoraan omistukseen, kuntien omistamat sote- ja pelastustoimen tilat vuokrataan hyvinvointialueiden käyttöön. Hyvinvointialueille Maakuntien tilakeskuksen tilatietopalvelu tarjoaa työkalun niin arjen tilahallintaan kuin strategiseen päätöksentekoon. Yhteisenä tavoitteena on turvata suomalaisille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat.

Lue myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa