Meistä

Tarjoamme maakunnille vuodesta 2021 lähtien kaikki niiden tarvitsemat tilat ja työympäristöt: sairaalat, terveyskeskukset, sosiaalipalveluiden tilat ja pelastusasemat.

Kun toimintamme käynnistyy vuonna 2021, maakunnilla on palveluksessaan Suomen suurin toimitilayhtiö. Noin 1 200:n työntekijämme osaaminen ja asiakkaidemme tarpeisiin räätälöidyt palvelumme kattavat kiinteistöjen koko elinkaaren rakennuttamisesta vuokraamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen.

Olemme läsnä kaikissa maakunnissa, jotta arjen ongelmatilanteet hoituvat nopeasti. Kehitämme yhtenäisiä toimintatapoja ja tarjoamme moderneja työkaluja, jotka tehostavat maakuntien toimintaa.

Lataa tästä Palveluksessasi – Katsaus maakuntien tilavalmisteluun -opas

Vuokraamme tilat ja tarjoamme palveluita

Maakuntien käyttöön tuleva kokonaistilamäärä on alkuvaiheessa noin 10,5 miljoonaa neliömetriä. Yhteenlasketut tilavuokrat ovat vuonna 2021 noin 1,9 miljardia euroa ja ne koostuvat noin 10 000 yksittäisestä vuokrasopimuksesta. Omistamiemme tilojen alustava vuokrasumma nousee investointien vaikutuksesta 800 miljoonasta eurosta noin 1,1 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä.

Kohti maailmanluokan tilaratkaisuja ja työympäristöjä

Toimintamme lähtökohta ovat asiakkaidemme tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Valtaosa tulevasta tilakannastamme on rakennettu 1970- ja 80-luvuilla, ja kiinteistökartoituksemme mukaan nykyisiin tiloihin ja palveluverkostoihin liittyy runsaasti niin toiminnallisia, teknisiä kuin laadullisiakin haasteita.

Missiomme onkin varmistaa, että Suomen 18 maakuntaa voivat palvella asukkaitaan edistyksellisissä, tehokkaissa, ympäristöystävällisissä ja turvallisissa tiloissa. Visiomme on palvella maakuntia tarjoamalla niiden tarpeisiin maailmanluokan tilaratkaisuja ja työympäristöjä.

Kuljemme kohti tavoitteitamme yhteisen osaamisemme, paikallistuntemuksemme, tehokkaiden toimintamalliemme ja uusimman teknologian voimin.

Maakuntien tilakeskus vuonna 2021

18 000

vuokrasopimusta

11 milj. m²

vuokrattavaa tilaa

3,4 miljardia €

kiinteistöomaisuuden arvo

2 miljardia €

vuosittainen vuokratuotto

5 miljardia €

käynnissä olevat investoinnit

1 200

alan ammattilaista