Meistä

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakunnat saavat vastuun palveluiden järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2020.  Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin.

Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta. Tilakeskuksen tehtävänä on ylläpitää kiinteistöjä ja toimitiloja niiden kunnon, arvon, käytettävyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttämiseksi. Lisäksi yhtiö tekee maakunnan toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä rakennuttamiseen liittyvät tarveselvitykset ja huolehtii hankkeiden varsinaisesta toteutuksesta.

Omistamiensa toimitilojen vuokrauksen lisäksi yhtiö edelleenvuokraa kuntien omistamia toimitiloja maakunnille sekä tarjoaa erikseen sovittavia asiantuntija- ja tilapalveluita.

 

Haluamme tarjota asiakkaillemme julkisen kiinteistöhallinnan parasta osaamista toimitilojen vuokrauksessa, rakennuttamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme löytämään kustannustehokkaita ja uusia tapoja toimia tiloissa. Suomen laajuisen toimintamme ansiosta voimme edistää hyvien käytäntöjen leviämistä.

Maakuntien tilakeskus Oy on perustettu tammikuussa 2017 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi ja se toimii tässä vaiheessa Senaatin rahoituksella. Perustamisvaiheessa yhtiössä tulee työskentelemään muutamia kymmeniä henkilöitä.

Maakuntauudistuksen jälkeen 1.1.2020 yhtiö siirtyy maakuntien omistukseen ja sillä tulee olemaan toimipisteet jokaisessa maakunnassa.  Maakunnissa toimivien kiinteistöjen hallinto- ja hoitohenkilökunta siirtyy yhtiön palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä, jolloin henkilökuntaa on noin 1200 henkeä. Valtaosa, noin 800 henkilöä, tulee toimimaan ylläpidon tehtävissä.

Tilakeskuksen omistukseen tulevista rakennuksista valtaosa on tällä hetkellä sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien omistuksessa.  Perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen tilat ovat pääosin kuntien omistuksessa olevia tiloja, jotka tilakeskus edelleenvuokraa maakunnille.

 

 

Lukuja

10 000

Vuokrasopimusta

10,5 M m²

Milj., neliömetriä kiinteistöjä

3,4 mrd €

Kiinteistöomaisuus

1,75 mrd €

Vuosittainen vuokratuotto

5 mrd €

Käynnissä olevat investoinnit

Yhtiön valmistelun aikataulu

Yhtiön varsinainen toiminta asiakasrajapinnassa ja sen henkilöstön siirto tapahtuu 1.1.2020. Tärkein tehtävä tällä hetkellä on rakentaa toiminta valmiiksi ja suunnitella siirtymävaiheen toteutus. Yhtiön hankesuunnitelman pääetapit on esitetty alla.

1/17
Maakuntien
tilakeskus Oy
perustetaan

2017

2/18
Sairaanhoito­piirit
toimittaneet
tilatiedot

2-5/18
Henkilöstö­infot
maakunnissa


5/18
Vuokrataso
alustavasti
määritelty

10/18
Vuokrasopimus­ehdotukset
maakunnille

2018

1/18
Kunnat
toimittaneet
tilatiedot

3/18
Rakennus­hankkeiden
selvitys valmis

 
 

6/18
Taloudellinen
simulaatio valmis ja
vuokra­järjestelmä
suunniteltu

12/18
Yhtiössä n. 40
työntekijää

6/19
Yrityksen
tärkeimmät
toimintamallit
ja järjestelmät
valmiina

8/19
Toiminta­mallien
pilotointi ja
henkilöstö­koulutukset
alkavat

2019


3/19
Vuokrasopimukset
neuvoteltu
maakuntien kanssa

6/19
Henkilöstön ja
toimittaja­sopimusten
siirroista sovittu


6/19
Vuoden 2020 budjetti
hyväksytty

1/20
Maakuntien
tilakeskus Oy ottaa
vastuun toimitiloista

2020

1/20
Yhtiössä työskentelee
1200 henkilöä