Meistä

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakunnat saavat vastuun palveluiden järjestämisestä ja niihin kuuluvasta kiinteistöomaisuudesta vuonna 2021.  Maakuntien tilakeskus Oy on sote- ja maakuntauudistuksen osana perustettu valtakunnallinen palvelukeskus, jonka tehtävänä on huolehtia kaikista tulevien maakuntien tarvitsemista tiloista – erikoissairaanhoidon, terveyskeskusten ja sosiaalipalveluiden tiloista pelastusasemiin ja toimistoihin.

Maakuntien tilakeskus Oy:n asiakkaita ovat maakuntauudistuksen yhteydessä syntyvät 18 maakuntaa, joille se vuokraa omistamiaan toimitiloja ja vastaa sen omistukseen tulevien kiinteistöjen ylläpidosta. Tilakeskuksen tehtävänä on ylläpitää kiinteistöjä ja toimitiloja niiden kunnon, arvon, käytettävyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden säilyttämiseksi. Lisäksi yhtiö tekee maakunnan toimijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä rakennuttamiseen liittyvät tarveselvitykset ja huolehtii hankkeiden varsinaisesta toteutuksesta.

Omistamiensa toimitilojen vuokrauksen lisäksi yhtiö edelleenvuokraa kuntien omistamia toimitiloja maakunnille sekä tarjoaa erikseen sovittavia asiantuntija- ja tilapalveluita.

Lataa tästä Palveluksessasi – Katsaus maakuntien tilavalmisteluun -opas.

 

Haluamme tarjota asiakkaillemme julkisen kiinteistöhallinnan parasta osaamista toimitilojen vuokrauksessa, rakennuttamisessa, ylläpidossa ja kehittämisessä. Autamme asiakkaitamme löytämään kustannustehokkaita ja uusia tapoja toimia tiloissa. Suomen laajuisen toimintamme ansiosta voimme edistää hyvien käytäntöjen leviämistä.

Maakuntien tilakeskus Oy on perustettu tammikuussa 2017 Senaatti-kiinteistöjen tytäryhtiöksi ja se toimii tässä vaiheessa Senaatin rahoituksella. Perustamisvaiheessa yhtiössä tulee työskentelemään muutamia kymmeniä henkilöitä.

Maakuntauudistuksen jälkeen 1.1.2021 yhtiö siirtyy maakuntien omistukseen. Omistusosuus yhtiöstä pohjautuu maakuntien väestömääriin.

Uusimaa 1 620 261
Varsinais-Suomi 474 323
Satakunta 226 006
Kanta-Häme 174 710
Pirkanmaa 505 399
Päijät-Häme 208 525
Kymenlaakso 171 778
Etelä-Karjala 131 155
Etelä-Savo 141 621
Pohjois-Savo 253 239
Pohjois-Karjala 168 329
Keski-Suomi 273 446
Etelä-Pohjanmaa 197 371
Pohjanmaa 176 894
Keski-Pohjanmaa 69 032
Pohjois-Pohjanmaa 406 980
Kainuu 78 398
Lappi 180 858

 

Sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien kiinteistöomaisuus (mm. keskussairaalat) siirtyy vuonna 2021 Maakuntien tilakeskuksen omistukseen, ja tilakeskus vuokraa tilat maakunnille. Perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen tilat ovat pääosin kuntien omistuksessa olevia tiloja, jotka tilakeskus edelleenvuokraa maakunnille.

Asiakkaat mukana rakentamassa tilakeskusta

Maakunnat ovat tiiviisti mukana jo yhtiön valmisteluvaiheessa.

Tilakeskuksen hallitus päättää muun muassa yhtiön vuokrajärjestelmästä, asiakkuuksien hoitamisesta sekä yhtiön rakenteesta ja organisoinnista. Osa hallituksen jäsenistä edustaa tilakeskuksen tulevia asiakkaita eli maakuntia.

Asiakasneuvottelukunta koostuu tulevien 18 maakunnan edustajista. Sen keskeinen tehtävä on tuoda esiin maakuntien odotukset ja tarpeet sekä ottaa kantaa tilakeskuksen valmistelutyöhön. Lisäksi neuvottelukunnassa koordinoidaan työnjakoa maakuntien ja tilakeskuksen välillä.

Projektiryhmä on Maakuntien tilakeskuksen ja maakuntien edustajien välinen työryhmä, joka osallistuu aktiivisesti tilakeskuksen toimintojen ja palveluiden rakentamiseen. Projektiryhmä työskentelee myös muiden maakuntavalmisteluun liittyvien asiantuntijaverkostojen kanssa.

Lukuja

10 000

Vuokrasopimusta

10,5 M m²

Milj., neliömetriä kiinteistöjä

3,4 mrd €

Kiinteistöomaisuus

1,75 mrd €

Vuosittainen vuokratuotto

5 mrd €

Käynnissä olevat investoinnit

Yhtiön valmistelun aikataulu

Yhtiön varsinainen toiminta asiakasrajapinnassa ja sen henkilöstön siirto tapahtuu 1.1.2020. Tärkein tehtävä tällä hetkellä on rakentaa toiminta valmiiksi ja suunnitella siirtymävaiheen toteutus. Yhtiön hankesuunnitelman pääetapit on esitetty alla.

1/17
Maakuntien
tilakeskus Oy
perustetaan

2017

2/18
Sairaanhoito­piirit
toimittaneet
tilatiedot

2-5/18
Henkilöstö­infot
maakunnissa


5/18
Vuokrataso
alustavasti
määritelty

10/18
Vuokrasopimus­ehdotukset
maakunnille

2018

1/18
Kunnat
toimittaneet
tilatiedot

3/18
Rakennus­hankkeiden
selvitys valmis

 
 

6/18
Taloudellinen
simulaatio valmis ja
vuokra­järjestelmä
suunniteltu

12/18
Yhtiössä n. 40
työntekijää

6/19
Yrityksen
tärkeimmät
toimintamallit
ja järjestelmät
valmiina

8/19
Toiminta­mallien
pilotointi ja
henkilöstö­koulutukset
alkavat

2019


3/19
Vuokrasopimukset
neuvoteltu
maakuntien kanssa

6/19
Henkilöstön ja
toimittaja­sopimusten
siirroista sovittu


6/19
Vuoden 2020 budjetti
hyväksytty

1/20
Maakuntien
tilakeskus Oy ottaa
vastuun toimitiloista

2020

1/20
Yhtiössä työskentelee
1200 henkilöä