Asiakaskysely: Tyytyväisyys Maakuntien tilakeskukseen edelleen korkealla tasolla

maanantai 12.12.2022 | Kehittäminen, Käyttökokemuksia, Hyvinvointialue

Kuvituskuva

Maakuntien tilakeskus toteutti vuosittaisen asiakaskyselynsä syyskuussa 2022. Kysely osoitti, että tyytyväisyys Maakuntien tilakeskukseen ja sen toimintaan on säilynyt edelleen korkealla tasolla. Esimerkiksi yhdeksän kymmenestä vastaajasta piti Maakuntien tilakeskuksen osaamista ja ammattitaitoa erinomaisena tai vähintään hyvänä.

Asiakaskyselyn tavoitteena oli selvittää Maakuntien tilakeskuksen tärkeimpien sidosryhmien tyytyväisyyttä tilakeskuksen toimintaan ja palveluihin. Kyselyllä tunnistettiin myös tilakeskuksen toiminnassa kehittämistä vaativia osa-alueita.

Asiakastarpeiden ymmärrys lisääntynyt eniten

Maakuntien tilakeskuksen asiakaskunnan tyytyväisyydessä on tapahtunut varsin vähäisiä muutoksia viimeisen kolmen vuoden aikana.

”Iloksemme suurin askel eteenpäin otettiin tämän kyselyn tulosten mukaan asiakastarpeiden tunnistamisessa. Teimme vuoden aikana töitä asiakasjohtamisen toimintamallin rakentamiseksi ja näyttää siltä, että saimme tästä työstä jo pienen maistiaisen. Tästä on hyvä jatkaa”, kertoo helmikuussa Maakuntien tilakeskuksen asiakkuusjohtajana aloittanut Pasi Korte.

”Osaamisemme, sujuva yhteistyö ja asiakaslähtöisyys saivat jälleen kerran kiitosta. Näin kokivat kaikki asiakkaamme eli sairaanhoito- ja erityishuoltopiirien ja pelastuslaitosten vastaajat sekä muut sidosryhmämme. Mielenkiintoista on, että mitä enemmän vastaaja työskenteli ajallisesti Maakuntien tilakeskuksen asiantuntijoiden kanssa, sitä tyytyväisempi hän oli”, sanoo Maakuntien tilakeskuksen asiakkuuspäällikkö Heli Huopainen.

Yhteistyön hyötyjen esille tuontia kehitetään

”Meille jäi parantamisen varaa yhteistyömme hyötyjen esille tuonnissa. Tähän kiinnitämme huomiota ja katsomme vuoden päästä, miten hyvinvointialueiden kanssa onnistuimme”, Huopainen lupaa.

Huopainen viittaa Maakuntien tilakeskuksen rooliin hyvinvointialueiden valtakunnallisena ja lakisääteisenä kiinteistö- ja toimitilahallinnon osaamiskeskuksena. Hyvinvointialueuudistuksen valmistelussa Maakuntien tilakeskuksen hyödyt ovat konkretisoituneet nykyisille piireille, uusille hyvinvointialueille ja valtiolle aivan uudessa valossa.

”Jo pelkkä hyvinvointialueiden käyttöön tulevien toimitilojen tietojen esille tuonti, niiden valtakunnallinen yhdenmukaistaminen vertailukelpoisiksi, yhteiset toimintatavat, tiladigiosaamisen keskittyminen ja hyödyntäminen ovat vain muutamia esimerkkejä, miksi Maakuntien tilakeskusta ja sen tuottamia palveluita tarvitaan. Yhteisenä tavoitteenamme asiakkaidemme kanssa on tarjota suomalaisille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat mahdollisimman tehokkaasti paikallisesti ja valtakunnallisesti”, Korte summaa.

Projekteista jatkuvaan palveluiden käyttöön

Maakuntien tilakeskus nimeää alkuvuodesta 2023 jokaiselle hyvinvointialueelle oman asiakkuuspäällikkönsä ja Modulo-tilatietopalvelun asiantuntijan. Tavoitteena on tunnistaa jokaisen hyvinvointialueen erityistarpeet ja vastata niihin mahdollisimman yksilöllisesti, mutta samalla hyödyntää kokemuksia ja hyviä toimintatapoja valtakunnallisesti.

”Aloitamme hyvinvointialueiden kanssa säännönmukaisen asiakastyön, kun alueet siirtyvät Modulon käyttöönottoprojekteista käyttämään palveluitamme arjessaan. Etenemme tässä työssä suunnitelmallisesti ja vaiheittain hyvinvointialueiden kanssa sovitun vuosikellon mukaisesti”, Huopainen kertoo.

”Muutoksen ajureina Maakuntien tilakeskuksessa toimivat samat tutut asiantuntijat, kuin tähänkin asti. Saamme heti alkuvuodesta myös vahvistuksia asiakasyhteistyömme eturintamaan. Odotamme jo kovasti uutta ja uudenlaista yhteistyötä omistaja-asiakkaidemme kanssa, kun hyvinvointialueista tulee pian myös osakkaitamme yhdessä valtion kanssa. Katsotaan, millaista hedelmää yhteistyömme kantaa vuonna 2023”, Korte täydentää.

Lue lisää

Maakuntien tilakeskus on hyvinvointialueiden toimitila- ja kiinteistöjohtamisen osaamiskeskus. Tehtävämme on kehittää yhteistyössä hyvinvointialueiden ja valtion kanssa toimitilajohtamiseen ratkaisuja, jotka mahdollistavat alueille terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat sekä palveluverkot. Yhdessä tavoittelemme, että toimitilojen kustannustehokkuus paranisi valtakunnallisesti vuosittain yhteensä 300 miljoonalla eurolla ja että saavuttaisimme Suomen ilmastopolitiikan mukaisen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa