Hyvinvointialueiden kohteet Modulo-tilatietopalvelussa 7/22

maanantai 04.07.2022 | Tilatietopalvelu, Hyvinvointialue

Hyvinvointialueet kokoavat käyttöönsä tulevien toimitilojen tiedot Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalveluun. Tietojen tavoitteena on varmistaa, että jokaisella hyvinvointialueella on realistinen ja ajan tasalla oleva tilannekuva käytössään olevista tiloista. Alueet tarvitset tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelutuotantonsa turvaamiseksi.

Maakuntien tilakeskus rakentaa tilannekuvaa yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien ja valtionhallinnon toimijoiden kanssa. Tilannekuva on osa käynnissä olevan sote- ja pela-uudistuksen toimeenpanon kokonaisarviointia. Sen avulla voidaan myös ennakoida hyvinvointialueiden toimitiloihin tarvitsemien resurssien ja tuen määrää toimeenpanon tehtävien toteuttamisessa ja haasteiden tunnistamisessa. Maakuntien tilakeskus toimii hyvinvointialueiden lakisääteisenä toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena.

Alla julkaistut luvut perustuvat hyvinvointialueiden Modulo-tilatietopalveluun 4.7.2022 mennessä tallennettuihin tietoihin. Tiedot ovat alustavia. Ne täydentyvät ja päivittyvät hyvinvointialueiden valmistelun ja päätöksenteon edetessä vuoden 2022 aikana.

Taulukko: Hyvinvointialueiden valmistelussa listattujen kohteiden lukumäärät ja pinta-alat Maakuntien tilakeskuksen Modulo-tilatietopalvelussa 4.7.2022 mennessä. Tiedot ovat alustavia. Ne täydentyvät ja päivittyvät hyvinvointialueiden valmistelun ja päätöksenteon edetessä vuoden 2022 aikana.

Lisätietoja medialle

Katso myös

 

Jaa sosiaalisessa mediassa